Παρακολούθηση
Vangelis Karkaletsis
Vangelis Karkaletsis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iit.demokritos.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Learning to filter spam e-mail: A comparison of a naive bayesian and a memory-based approach
I Androutsopoulos, G Paliouras, V Karkaletsis, G Sakkis, CD Spyropoulos, ...
arXiv preprint cs/0009009, 2000
6352000
A memory-based approach to anti-spam filtering for mailing lists
G Sakkis, I Androutsopoulos, G Paliouras, V Karkaletsis, CD Spyropoulos, ...
Information Retrieval 6 (1), 49-73, 2003
3342003
Summarization from medical documents: a survey
S Afantenos, V Karkaletsis, P Stamatopoulos
Artificial intelligence in medicine 33 (2), 157-177, 2005
2912005
Ontology population and enrichment: State of the art
G Petasis, V Karkaletsis, G Paliouras, A Krithara, E Zavitsanos
Knowledge-driven multimedia information extraction and ontology evolution …, 2011
2692011
Stacking classifiers for anti-spam filtering of e-mail
G Sakkis, I Androutsopoulos, G Paliouras, V Karkaletsis, CD Spyropoulos, ...
arXiv preprint cs/0106040, 2001
2612001
Summarization system evaluation revisited: N-gram graphs
G Giannakopoulos, V Karkaletsis, G Vouros, P Stamatopoulos
ACM Transactions on Speech and Language Processing (TSLP) 5 (3), 1-39, 2008
2142008
Rule-based named entity recognition for Greek financial texts
D Farmakiotou, V Karkaletsis, J Koutsias, G Sigletos, CD Spyropoulos, ...
Proceedings of the Workshop on Computational lexicography and Multimedia …, 2000
1502000
Passive crowdsourcing in government using social media
Y Charalabidis, E N. Loukis, A Androutsopoulou, V Karkaletsis, ...
Transforming Government: People, Process and Policy 8 (2), 283-308, 2014
1462014
Clustering the Users of Large Web Sites into Communities.
G Paliouras, C Papatheodorou, V Karkaletsis, CD Spyropoulos
ICML 2000, 719-726, 2000
1372000
Argument extraction from news, blogs, and social media
T Goudas, C Louizos, G Petasis, V Karkaletsis
Artificial Intelligence: Methods and Applications: 8th Hellenic Conference …, 2014
1252014
Argument extraction from news
C Sardianos, IM Katakis, G Petasis, V Karkaletsis
Proceedings of the 2nd Workshop on Argumentation Mining, 56-66, 2015
1162015
Ellogon: A new text engineering platform
G Petasis, V Karkaletsis, G Paliouras, I Androutsopoulos, CD Spyropoulos
arXiv preprint cs/0205017, 2002
1042002
Using machine learning to maintain rule-based named-entity recognition and classification systems
G Petasis, F Vichot, F Wolinski, G Paliouras, V Karkaletsis, ...
proceedings of the 39th annual meeting of the association for computational …, 2001
1032001
Exploiting learning techniques for the acquisition of user stereotypes and communities
G Paliouras, V Karkaletsis, C Papatheodorou, CD Spyropoulos
UM99 User Modeling: Proceedings of the Seventh International Conference, 169-178, 1999
941999
On the discovery of subsumption relations for the alignment of ontologies
V Spiliopoulos, GA Vouros, V Karkaletsis
Journal of Web Semantics 8 (1), 69-88, 2010
822010
Sentiment analysis of figurative language using a word sense disambiguation approach
V Rentoumi, G Giannakopoulos, V Karkaletsis, GA Vouros
Proceedings of the International Conference RANLP-2009, 370-375, 2009
762009
Discovering user communities on the Internet using unsupervised machine learning techniques
G Paliouras, C Papatheodorou, V Karkaletsis, CD Spyropoulos
Interacting with Computers 14 (6), 761-791, 2002
722002
Multimedia interpretation for dynamic ontology evolution
S Castano, ISE Peraldi, A Ferrara, V Karkaletsis, A Kaya, R Möller, ...
Journal of logic and computation 19 (5), 859-897, 2009
712009
Enhancing ontological knowledge through ontology population and enrichment
AG Valarakos, G Paliouras, V Karkaletsis, G Vouros
Engineering Knowledge in the Age of the Semantic Web: 14th International …, 2004
702004
Machine learning and its applications: advanced lectures
G Paliouras, V Karkaletsis, CD Spyropoulos
Springer, 2003
622003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20