Παρακολούθηση
Ulrich Pöschl
Ulrich Pöschl
Max Planck Institute for Chemistry, Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mpic.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Raman microspectroscopy of soot and related carbonaceous materials: Spectral analysis and structural information
A Sadezky, H Muckenhuber, H Grothe, R Niessner, U Pöschl
Carbon 43 (8), 1731-1742, 2005
33102005
Atmospheric aerosols: composition, transformation, climate and health effects
U Pöschl
Angewandte Chemie International Edition 44 (46), 7520-7540, 2005
22712005
Primary biological aerosol particles in the atmosphere: a review
VR Després, JA Huffman, SM Burrows, C Hoose, AS Safatov, G Buryak, ...
Tellus B: Chemical and Physical Meteorology 64 (1), 15598, 2012
11002012
Atmospheric composition change–global and regional air quality
PS Monks, C Granier, S Fuzzi, A Stohl, ML Williams, H Akimoto, M Amann, ...
Atmospheric environment 43 (33), 5268-5350, 2009
7872009
Exploring the severe winter haze in Beijing: the impact of synoptic weather, regional transport and heterogeneous reactions
GJ Zheng, FK Duan, H Su, YL Ma, Y Cheng, B Zheng, Q Zhang, T Huang, ...
Atmospheric Chemistry and Physics 15 (6), 2969-2983, 2015
7202015
An amorphous solid state of biogenic secondary organic aerosol particles
A Virtanen, J Joutsensaari, T Koop, J Kannosto, P Yli-Pirilä, J Leskinen, ...
Nature 467 (7317), 824-827, 2010
7172010
Reactive nitrogen chemistry in aerosol water as a source of sulfate during haze events in China
Y Cheng, G Zheng, C Wei, Q Mu, B Zheng, Z Wang, M Gao, Q Zhang, ...
Science advances 2 (12), e1601530, 2016
7122016
Contribution of cryptogamic covers to the global cycles of carbon and nitrogen
W Elbert, B Weber, S Burrows, J Steinkamp, B Büdel, MO Andreae, ...
Nature Geoscience 5 (7), 459-462, 2012
6772012
Glass transition and phase state of organic compounds: dependency on molecular properties and implications for secondary organic aerosols in the atmosphere
T Koop, J Bookhold, M Shiraiwa, U Pöschl
Physical Chemistry Chemical Physics 13 (43), 19238-19255, 2011
5562011
Rainforest aerosols as biogenic nuclei of clouds and precipitation in the Amazon
U Pöschl, ST Martin, B Sinha, Q Chen, SS Gunthe, JA Huffman, ...
science 329 (5998), 1513-1516, 2010
5532010
Cardiovascular disease burden from ambient air pollution in Europe reassessed using novel hazard ratio functions
J Lelieveld, K Klingmüller, A Pozzer, U Pöschl, M Fnais, A Daiber, ...
European heart journal 40 (20), 1590-1596, 2019
5382019
Gas uptake and chemical aging of semisolid organic aerosol particles
M Shiraiwa, M Ammann, T Koop, U Pöschl
Proceedings of the National Academy of Sciences 108 (27), 11003-11008, 2011
5342011
Bioaerosols in the Earth system: Climate, health, and ecosystem interactions
J Fröhlich-Nowoisky, CJ Kampf, B Weber, JA Huffman, C Pöhlker, ...
Atmospheric Research 182, 346-376, 2016
5142016
Bacteria in the global atmosphere–Part 1: Review and synthesis of literature data for different ecosystems
SM Burrows, W Elbert, MG Lawrence, U Pöschl
Atmospheric Chemistry and Physics 9 (23), 9263-9280, 2009
4882009
Critical assessment of the current state of scientific knowledge, terminology, and research needs concerning the role of organic aerosols in the atmosphere, climate, and global …
S Fuzzi, MO Andreae, BJ Huebert, M Kulmala, TC Bond, M Boy, ...
Atmospheric Chemistry and Physics 6 (7), 2017-2038, 2006
4882006
High diversity of fungi in air particulate matter
J Fröhlich-Nowoisky, DA Pickersgill, VR Després, U Pöschl
Proceedings of the National Academy of Sciences 106 (31), 12814-12819, 2009
4642009
Contribution of fungi to primary biogenic aerosols in the atmosphere: wet and dry discharged spores, carbohydrates, and inorganic ions
W Elbert, PE Taylor, MO Andreae, U Pöschl
Atmospheric Chemistry and Physics 7 (17), 4569-4588, 2007
4462007
Amorphous and crystalline aerosol particles interacting with water vapor: conceptual framework and experimental evidence for restructuring, phase transitions and kinetic …
E Mikhailov, S Vlasenko, ST Martin, T Koop, U Pöschl
Atmospheric Chemistry and Physics 9 (24), 9491-9522, 2009
4332009
Calibration and measurement uncertainties of a continuous-flow cloud condensation nuclei counter (DMT-CCNC): CCN activation of ammonium sulfate and sodium chloride aerosol …
D Rose, SS Gunthe, E Mikhailov, GP Frank, U Dusek, MO Andreae, ...
Atmospheric Chemistry and Physics 8 (5), 1153-1179, 2008
4292008
Soil nitrite as a source of atmospheric HONO and OH radicals
H Su, Y Cheng, R Oswald, T Behrendt, I Trebs, FX Meixner, MO Andreae, ...
Science 333 (6049), 1616-1618, 2011
3962011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20