Παρακολούθηση
Slobodanka Djordjevic-Kajan
Slobodanka Djordjevic-Kajan
Professor of Computer Science, University of Nis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα elfak.ni.ac.rs
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Searching for similar trajectories in spatial networks
E Tiakas, AN Papadopoulos, A Nanopoulos, Y Manolopoulos, ...
Journal of Systems and Software 82 (5), 772-788, 2009
1012009
Multi-modal extraction of highlights from TV formula 1 programs
M Petkovic, V Mihajlovic, W Jonker, S Djordjevic-Kajan
Proceedings. IEEE International Conference on Multimedia and Expo 1, 817-820, 2002
922002
Trajectory similarity search in spatial networks
E Tiakas, AN Papadopoulos, A Nanopoulos, Y Manolopoulos, ...
2006 10th International Database Engineering and Applications Symposium …, 2006
712006
An architecture for interoperable GIS use in a local community environment
L Stoimenov, S Djordjević-Kajan
Computers & Geosciences 31 (2), 211-220, 2005
572005
INSTRUCT: Modeling students by asking questions
A Mitrović, S Djordjević-Kajan, L Stomenov
User Modeling and User-Adapted Interaction 6 (4), 273-302, 1996
511996
INSTRUCT: Modeling students by asking questions
A Mitrović, S Djordjević-Kajan, L Stomenov
User Modeling and User-Adapted Interaction 6 (4), 273-302, 1996
511996
Continuous range monitoring of mobile objects in road networks
D Stojanovic, AN Papadopoulos, B Predic, S Djordjevic-Kajan, ...
Data & Knowledge Engineering 64 (1), 77-100, 2008
502008
Framework for semantic GIS interoperability
L Stoimenov, S Đorđević-Kajan
FACTA Universitatis, Series Mathematics and Informatics 17 (2002), 107-125, 2002
472002
Integration of GIS data sources over the internet using mediator and wrapper technology
L Stoimenov, S Djordjevic-Kajan, D Stojanovic
2000 10th Mediterranean Electrotechnical Conference. Information Technology …, 2000
352000
Web information system for transport telematics and fleet management
D Stojanović, B Predić, I Antolović, S Đorđević-Kajan
2009 9th International Conference on Telecommunication in Modern Satellite …, 2009
342009
Bridging objects and relations: a mediator for an OO front-end to RDBMSs
L Stoimenov, A Mitrovic, S Djordjevic-Kajan, D Mitrovic
Information and software technology 41 (2), 57-66, 1999
311999
Realization of GIS semantic interoperability in local community environment
L Stoimenov, S Đorđević-Kajan
Proceedings 6th AGILE Conference, Lion, France, 73-80, 2003
272003
Discovering mappings between ontologies in semantic integration process
L Stoimenov, A Stanimirovic, S Djordjevic-Kajan
Proceedings of the AGILE 6, 213-219, 2006
242006
Realization of component-based GIS application framework
L Stoimenov, A Stanimirović, S Đorđević-Kajan
Proceedings printed as book, Eds. F. Toppen, P. Prastacos, 7th AGILE …, 2004
222004
Developing context aware support in mobile GIS framework
B Predic, D Stojanovic, S Djordjevic-Kajan
9th AGILE Conference, 2006
202006
Semantic Interoperability using multiple ontologies
L Stoimenov, A Stanimirovic, S Djordjevic-Kajan
Proceedings printed as book, Eds. Fred Toppen, Marco Painho, AGILE, 26-28.5, 2005
202005
Developing location-based services from a GIS perspective
DH Stojanovic, SJ Djordjevic-Kajan
5th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite …, 2001
192001
A scalable, object-oriented GIS Framework
D Mitrovic, A Mitrovic, S Djordjevic-Kajan, M Petkovic
Proc. of ISPRS Int. Workshop” Hardware and Software Aspects of GIS”, Milan …, 1996
181996
An architecture for open and scalable WebGIS
A Milosavljević, L Stoimenov, S Djordjević-Kajan
8th AGILE Conference on GIScience, Estoril, Portugal, 629-634, 2005
172005
An architecture for open and scalable WebGIS
A Milosavljević, L Stoimenov, S Djordjević-Kajan
8th AGILE Conference on GIScience, Estoril, Portugal, 629-634, 2005
172005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20