Παρακολούθηση
Despoina Chriti
Despoina Chriti
PhD
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα chem.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Synthetic polymer aerogels in particulate form
P Paraskevopoulou, D Chriti, G Raptopoulos, GC Anyfantis
Materials 12 (9), 1543, 2019
352019
Mechanically strong polyurea/polyurethane-cross-linked alginate aerogels
P Paraskevopoulou, I Smirnova, T Athamneh, M Papastergiou, D Chriti, ...
ACS Applied Polymer Materials 2 (5), 1974-1988, 2020
322020
Polyurea-crosslinked biopolymer aerogel beads
P Paraskevopoulou, I Smirnova, T Athamneh, M Papastergiou, D Chriti, ...
RSC advances 10 (67), 40843-40852, 2020
232020
Millimeter-Size Spherical Polyurea Aerogel Beads with Narrow Size Distribution
D Chriti, G Raptopoulos, M Papastergiou, P Paraskevopoulou
Gels 4 (3), 66, 2018
222018
Poly (urethane-norbornene) aerogels via ring opening metathesis polymerization of dendritic urethane-norbornene monomers: Structure-property relationships as a function of an …
A Kanellou, GC Anyfantis, D Chriti, G Raptopoulos, M Pitsikalis, ...
Molecules 23 (5), 1007, 2018
222018
Poly (urethane-acrylate) aerogels via radical polymerization of dendritic urethane-acrylate monomers
M Papastergiou, A Kanellou, D Chriti, G Raptopoulos, P Paraskevopoulou
Materials 11 (11), 2249, 2018
212018
Synthesis and structural characterization of poly (dicyclopentadiene) gels obtained with a novel ditungsten versus conventional W and Ru mononuclear catalysts
G Raptopoulos, GC Anyfantis, D Chriti, P Paraskevopoulou
Inorganica Chimica Acta 460, 69-76, 2017
212017
Strategies toward catalytic biopolymers: Incorporation of tungsten in alginate aerogels
P Paraskevopoulou, P Gurikov, G Raptopoulos, D Chriti, M Papastergiou, ...
Polyhedron 154, 209-216, 2018
182018
Metal-doped carbons from polyurea-crosslinked alginate aerogel beads
G Raptopoulos, M Papastergiou, D Chriti, E Effraimopoulou, T Čendak, ...
Materials Advances 2 (8), 2684-2699, 2021
162021
Poly (urethane-acrylate) aerogels from the isocyanurate trimer of isophorone diisocyanate
M Papastergiou, D Chriti, DE Damalas, G Raptopoulos, ...
The Journal of Supercritical Fluids 148, 42-54, 2019
142019
An Extreme Case of Swelling of Mostly cis-Polydicyclopentadiene by Selective Solvent Absorption—Application in Decontamination and Environmental Remediation
D Chriti, G Raptopoulos, GC Anyfantis, P Paraskevopoulou
ACS Applied Polymer Materials 1 (7), 1648-1659, 2019
132019
Metathesis Polymerization Reactions Induced by the Bimetallic Complex (Ph4P)2[W2(μ-Br)3Br6]
D Chriti, A Grigoropoulos, G Raptopoulos, G Charalambidis, V Nikolaou, ...
Polymers 7 (12), 2611-2624, 2015
92015
Large, Rapid Swelling of High-cis Polydicyclopentadiene Aerogels Suitable for Solvent-Responsive Actuators
D Chriti, G Raptopoulos, B Brandenburg, P Paraskevopoulou
Polymers 12 (5), 1033, 2020
72020
A cellular automata approach for the modeling of a polyamide and carbon aerogel structure and its properties
N Menshutina, I Lebedev, E Lebedev, P Paraskevopoulou, D Chriti, ...
Gels 6 (4), 35, 2020
32020
Catalytic polymerization of cycloolefins and isocyanates with transition metal complexes
D Chriti
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών …, 2019
2019
Synthesis of polyurea aerogels with first-row transition metal catalysts
E Effraimopoulou, D Chriti, M Papastergiou, G Raptopoulos, ...
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16