Παρακολούθηση
Georgia Paschalidou
Georgia Paschalidou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uom.edu.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Assessing research effectiveness: a comparison of alternative nonparametric models
G Karagiannis, G Paschalidou
Journal of the Operational Research Society 68 (4), 456-468, 2017
152017
A Taxonomy of Evaluation Approaches in Software Engineering
A Chatzigeorgiou, T Chaikalis, G Paschalidou, N Vesyropoulos, ...
Proceedings of the 7th Balkan Conference on Informatics Conference, 1-8, 2015
72015
An application of data envelopment analysis to software quality assessment
G Paschalidou, E Stiakakis, A Chatzigeorgiou
Proceedings of the 6th Balkan Conference in Informatics, 228-235, 2013
62013
Evaluation of educational open-source software using multicriteria decision analysis methods
G Paschalidou, N Vesyropoulos, V Kostoglou, E Stiakakis, CK Georgiadis
Retrieved from docplayer: https://docplayer. net/18648427-Evaluation-of …, 2021
12021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–4