Παρακολούθηση
Elsa Abreu
Elsa Abreu
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα phys.ethz.ch
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Turning solid aluminium transparent by intense soft X-ray photoionization
Nature Physics 5 (9), 693-696, 2009
3432009
The Ultrafast Einstein-De Haas Effect
C Dornes, Y Acremann, M Savoini, M Kubli, MJ Neugebauer, E Abreu, ...
Nature 565, 209, 2019
2092019
Anisotropic electronic state via spontaneous phase separation in strained vanadium dioxide films
MK Liu, M Wagner, E Abreu, S Kittiwatanakul, A McLeod, Z Fei, ...
Physical review letters 111 (9), 096602, 2013
1672013
Phase transition in bulk single crystals and thin films of VO2 by nanoscale infrared spectroscopy and imaging
M Liu, AJ Sternbach, M Wagner, TV Slusar, T Kong, SL Bud'ko, ...
Physical Review B 91 (24), 245155, 2015
1142015
Ultrafast terahertz field control of electronic and structural interactions in vanadium dioxide
AX Gray, MC Hoffmann, J Jeong, NP Aetukuri, D Zhu, HY Hwang, ...
Physical Review B 98 (4), 045104, 2018
802018
THz spectroscopy of VO2 epitaxial films: controlling the anisotropic properties through strain engineering
E Abreu, M Liu, J Lu, KG West, S Kittiwatanakul, W Yin, SA Wolf, ...
New Journal of Physics 14 (8), 083026, 2012
672012
Dynamic conductivity scaling in photoexcited V2O3 thin films
E Abreu, S Wang, JG Ramírez, M Liu, J Zhang, K Geng, IK Schuller, ...
Physical Review B 92 (8), 085130, 2015
592015
Symmetry breaking and geometric confinement in VO2: Results from a three-dimensional infrared nano-imaging
M Liu, M Wagner, J Zhang, A McLeod, S Kittiwatanakul, Z Fei, E Abreu, ...
Applied Physics Letters 104 (12), 2014
592014
Ultrafast electron-lattice coupling dynamics in VO2 and V2O3 thin films
E Abreu, SNG Corder, SJ Yun, S Wang, JG Ramírez, K West, J Zhang, ...
Physical Review B 96 (9), 094309, 2017
532017
THz generation and detection by fluorenone based organic crystals
M Savoini, L Huber, H Cuppen, E Abreu, M Kubli, MJ Neugebauer, ...
ACS Photonics 5 (3), 671-677, 2018
512018
Nonequilibrium charge-density-wave order beyond the thermal limit
J Maklar, YW Windsor, CW Nicholson, M Puppin, P Walmsley, V Esposito, ...
Nature communications 12 (1), 2499, 2021
482021
2D THz spectroscopic investigation of ballistic conduction-band electron dynamics in InSb
S Houver, L Huber, M Savoini, E Abreu, SL Johnson
Optics express 27 (8), 10854-10865, 2019
362019
Ultrafast relaxation dynamics of the antiferrodistortive phase in Ca doped SrTiO3
M Porer, M Fechner, EM Bothschafter, L Rettig, M Savoini, V Esposito, ...
Physical Review Letters 121 (05), 055701, 2018
322018
Saturated ablation in metal hydrides and acceleration of protons and deuterons to keV energies with a soft-x-ray laser
J Andreasson, B Iwan, A Andrejczuk, E Abreu, M Bergh, C Caleman, ...
Physical Review E 83 (1), 016403, 2011
312011
-resolved susceptibility function of 2-TaSe from angle-resolved photoemission
J Laverock, D Newby Jr, E Abreu, R Averitt, KE Smith, RP Singh, ...
Physical Review B 88 (3), 035108, 2013
302013
Glueball and hybrid mass and decay with string tension below Casimir scaling
E Abreu, P Bicudo
Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics 34 (2), 195, 2006
242006
Domain-size effects on the dynamics of a charge density wave in
G Lantz, C Laulhé, S Ravy, M Kubli, M Savoini, K Tasca, E Abreu, ...
Physical Review B 96 (22), 224101, 2017
222017
Photoinduced transitions in magnetoresistive manganites: A comprehensive view
V Esposito, L Rettig, E Abreu, EM Bothschafter, G Ingold, M Kawasaki, ...
Physical Review B 97 (1), 014312, 2018
202018
Orbital dynamics during an ultrafast insulator to metal transition
S Parchenko, E Paris, D McNally, E Abreu, M Dantz, EM Bothschafter, ...
Physical Review Research 2 (2), 023110, 2020
192020
Optical control of vibrational coherence triggered by an ultrafast phase transition
MJ Neugebauer, T Huber, M Savoini, E Abreu, V Esposito, M Kubli, ...
Physical Review B 99 (22), 220302, 2019
182019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20