Παρακολούθηση
Alexios Grigoropoulos
Alexios Grigoropoulos
Creative Nano PC
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα creativenano.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Spin-Relaxation Properties of a High-Spin Mononuclear MnIIIO6-Containing Complex
A Grigoropoulos, M Pissas, P Papatolis, V Psycharis, P Kyritsis, Y Sanakis
Inorganic Chemistry 52 (22), 12869-12871, 2013
792013
Catalytic Response and Stability of Nickel/Alumina for the Hydrogenation of 5‐Hydroxymethylfurfural in Water
N Perret, A Grigoropoulos, M Zanella, TD Manning, JB Claridge, ...
ChemSusChem 9 (5), 521-531, 2016
762016
Selective conversion of 5-hydroxymethylfurfural to cyclopentanone derivatives over Cu–Al 2 O 3 and Co–Al 2 O 3 catalysts in water
R Ramos, A Grigoropoulos, N Perret, M Zanella, AP Katsoulidis, ...
Green Chemistry 19 (7), 1701-1713, 2017
702017
Encapsulation of Crabtree's Catalyst in Sulfonated MIL‐101 (Cr): Enhancement of Stability and Selectivity between Competing Reaction Pathways by the MOF Chemical Microenvironment
A Grigoropoulos, AI McKay, AP Katsoulidis, RP Davies, A Haynes, ...
Angewandte Chemie 130 (17), 4622-4627, 2018
582018
Encapsulation of an organometallic cationic catalyst by direct exchange into an anionic MOF
A Grigoropoulos, GFS Whitehead, N Perret, AP Katsoulidis, FM Chadwick, ...
Chemical Science 7 (3), 2037-2050, 2016
572016
Tetrahedral and Square Planar Ni[(SPR2)2N]2 complexes, R = Ph & iPr Revisited: Experimental and Theoretical Analysis of Interconversion Pathways, Structural …
D Maganas, A Grigoropoulos, SS Staniland, SD Chatziefthimiou, ...
Inorganic chemistry 49 (11), 5079-5093, 2010
492010
Selective conversion of 5-hydroxymethylfurfural to diketone derivatives over Beta zeolite-supported Pd catalysts in water
R Ramos, A Grigoropoulos, BL Griffiths, AP Katsoulidis, M Zanella, ...
Journal of catalysis 375, 224-233, 2019
322019
Synthesis and characterization of new RhI complexes bearing CO, PPh3 and chelating P, O-or Se, Se-ligands: Application to hydroformylation of styrene
KA Chatziapostolou, KA Vallianatou, A Grigoropoulos, CP Raptopoulou, ...
Journal of Organometallic Chemistry 692 (19), 4129-4138, 2007
232007
Structural, spectroscopic and magnetic properties of M [R 2 P (E) NP (E) R′ 2] 2 complexes, M= Co, Mn, E= S, Se and R, R′= Ph or i Pr. Covalency of M–S bonds from …
D Maganas, SS Staniland, A Grigoropoulos, F White, S Parsons, ...
Dalton Transactions, 2301-2315, 2006
232006
Modern developments in catalysis
GJ Hutchings, MG Davidson, RCA Catlow, C Hardacre, NJ Turner, ...
World Scientific, 2016
212016
Effect of Micro-and Nano-Lignin on the Thermal, Mechanical, and Antioxidant Properties of Biobased PLA–Lignin Composite Films
SP Makri, E Xanthopoulou, PA Klonos, A Grigoropoulos, A Kyritsis, ...
Polymers 14 (23), 5274, 2022
182022
Multi-edge X-ray absorption spectroscopy. 1. X-ray absorption near-edge structure analysis of a biomimetic model of FeFe-hydrogenase
LJ Giles, A Grigoropoulos, RK Szilagyi
The Journal of Physical Chemistry A 116 (50), 12280-12298, 2012
182012
Electron and Spin Density Topology of the H‐Cluster and Its Biomimetic Complexes
LJ Giles, A Grigoropoulos, RK Szilagyi
European Journal of Inorganic Chemistry 2011 (17), 2677-2690, 2011
152011
Statistical copolymers of norbornene and 5‐vinyl‐2‐norbornene by a ditungsten complex mediated ring‐opening metathesis Polymerization: Synthesis, thermal properties, and …
G Floros, F Agrafioti, A Grigoropoulos, P Paraskevopoulou, K Mertis, ...
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 51 (22), 4835-4844, 2013
122013
Field-induced slow relaxation of magnetization in the S= 3/2 octahedral complexes trans-[Co {(OPPh 2)(EPPh 2) N} 2 (dmf) 2], E= S, Se: effects of Co–Se vs. Co–S coordination
E Ferentinos, M Xu, A Grigoropoulos, I Bratsos, CP Raptopoulou, ...
Inorganic Chemistry Frontiers 6 (6), 1405-1414, 2019
112019
Evaluation of biosynthetic pathways for the unique dithiolate ligand of the FeFe hydrogenase H-cluster
A Grigoropoulos, RK Szilagyi
JBIC Journal of Biological Inorganic Chemistry 15, 1177-1182, 2010
102010
Metathesis Polymerization Reactions Induced by the Bimetallic Complex (Ph4P)2[W2(μ-Br)3Br6]
D Chriti, A Grigoropoulos, G Raptopoulos, G Charalambidis, V Nikolaou, ...
Polymers 7 (12), 2611-2624, 2015
92015
Coordination of iPr2P (O) NHP (O) iPr2 to Co (II): Simultaneous formation of octahedral and tetrahedral complexes
N Levesanos, A Grigoropoulos, CP Raptopoulou, V Psycharis, P Kyritsis
Inorganic Chemistry Communications 30, 34-38, 2013
82013
In silico evaluation of proposed biosynthetic pathways for the unique dithiolate ligand of the H‐cluster of [FeFe]‐hydrogenase
A Grigoropoulos, RK Szilagyi
Journal of Computational Chemistry 32 (15), 3194-3206, 2011
82011
Visible-light active sulfur-doped Titania nanoparticles immobilized on a silica matrix: synthesis, characterization and photocatalytic degradation of pollutants
T Kalampaliki, SP Makri, E Papadaki, A Grigoropoulos, ...
Nanomaterials 11 (10), 2543, 2021
52021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20