Παρακολούθηση
Melanie Bouroche
Melanie Bouroche
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tcd.ie
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On-ramp traffic merging using cooperative intelligent vehicles: A slot-based approach
D Marinescu, J Čurn, M Bouroche, V Cahill
2012 15th International IEEE Conference on Intelligent Transportation …, 2012
1262012
IEEE 802.15. 4 and ZigBee as enabling technologies for low-power wireless systems with quality-of-service constraints
S Tennina, A Koubâa, R Daidone, M Alves, P Jurčík, R Severino, M Tiloca, ...
Springer Science & Business Media, 2013
65*2013
Towards a distributed secure in-vehicle communication architecture for modern vehicles
C Patsakis, K Dellios, M Bouroche
Computers & Security 40, 60-74, 2014
622014
L₂ and L∞ Stability Analysis of Heterogeneous Traffic With Application to Parameter Optimization for the Control of Automated Vehicles
J Monteil, M Bouroche, DJ Leith
IEEE Transactions on Control Systems Technology, 1-16, 2018
59*2018
Interoperable privacy-aware e-participation within smart cities
C Patsakis, P Laird, M Clear, M Bouroche, A Solanas
Computer 48 (1), 52-58, 2015
452015
Real-time estimation of drivers' behaviour
J Monteil, N OHara, V Cahill, M Bouroche
2015 IEEE 18th International Conference on Intelligent Transportation …, 2015
422015
Personalized medical services using smart cities' infrastructures
C Patsakis, R Venanzio, P Bellavista, A Solanas, M Bouroche
2014 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications …, 2014
382014
Playing hide and seek with mobile dating applications
G Qin, C Patsakis, M Bouroche
IFIP International Information Security Conference, 185-196, 2014
372014
CityWatch: exploiting sensor data to manage cities better
A Manzoor, C Patsakis, A Morris, J McCarthy, G Mullarkey, H Pham, ...
Transactions on Emerging Telecommunications Technologies 25 (1), 64-80, 2014
302014
MoCoA: Customisable middleware for context-aware mobile applications
A Senart, R Cunningham, M Bouroche, N O’Connor, V Reynolds, V Cahill
OTM Confederated International Conferences" On the Move to Meaningful …, 2006
292006
Emmon: A wsn system architecture for large scale and dense real-time embedded monitoring
S Tennina, M Bouroche, P Braga, R Gomes, M Alves, F Mirza, V Ciriello, ...
2011 IFIP 9th International Conference on Embedded and Ubiquitous Computing …, 2011
282011
A Formal Approach to Autonomous Vehicle Coordination
M Asplund, A Manzoor, M Bouroche, S Clarke, V Cahill
262012
Vehicular networks and applications
A Senart, M Bouroche, V Cahill, S Weber
Middleware for network eccentric and mobile applications, 369-381, 2009
262009
Real-time coordination of autonomous vehicles
M Bouroche, B Hughes, V Cahill
2006 IEEE Intelligent Transportation Systems Conference, 1232-1239, 2006
212006
Trust evaluation for participatory sensing
A Manzoor, M Asplund, M Bouroche, S Clarke, V Cahill
International Conference on Mobile and Ubiquitous Systems: Computing …, 2012
182012
An active approach to guaranteed arrival times based on traffic shaping
D Marinescu, J Čurn, M Slot, M Bouroche, V Cahill
13th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems …, 2010
182010
The managed motorway: real-time vehicle scheduling: a research agenda
V Cahill, A Senart, DC Schmidt, S Weber, A Harrington, B Hughes, ...
Proceedings of the 9th workshop on Mobile computing systems and applications …, 2008
182008
Modelling an emergency vehicle early-warning system using real-time feedback
A Senart, M Bouroche, V Cahill
International Journal of Intelligent Information and Database Systems 2 (2 …, 2008
172008
Building reliable mobile applications with space-elastic adaptation
M Bouroche, B Hughes, V Cahill
Proceedings of the 2006 International Symposium on on World of Wireless …, 2006
162006
State-space linear stability analysis of platoons of cooperative vehicles
J Sau, J Monteil, M Bouroche
Transportmetrica B: Transport Dynamics, 1-26, 2017
152017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20