Παρακολούθηση
Γεώργιος Λεβενιώτης / Georgios Leveniotis / G. Leveniōtēs / G. Lebeniotes / G. Lebeniotis
Γεώργιος Λεβενιώτης / Georgios Leveniotis / G. Leveniōtēs / G. Lebeniotes / G. Lebeniotis
Assistant Professor, Aristotle University of Thessaloniki / Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hist.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Η πολιτική κατάρρευση του Βυζαντίου στην Aνατολή
GA Leveniotis
Thessalonike, 2007
122007
Το στασιαστικό κίνημα του Νορμανδού Ουρσελίου (Ursel de Bailleul) στην Μικρά Ασία (1073–1076)
GA Leveniotis
Εταιρεία Βυζαντινών Ερευνών (εκδ. Βάνιας), 2004
92004
Το στασιαστικό κίνημα του Νορμανδού Ουρσελίου
GA Leveniotis
unpublished M. Phil. thesis, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, 2004
92004
Η πολιτική κατάρρευση του Βυζαντίου στην Ανατολή
Γ Λεβενιώτης, G Lebeniotes, L Georgios, G Leveniotis, G Lebeniotis
Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών Centre for Byzantine Research, 2007
72007
Ο Κωνσταντίνος Θ'Μονομάχος και η εποχή του (ενδέκατος αιώνας μ. Χ.)[Constantine IX Monomachos and his epoch (eleventh century AD)]
SD Hondridou
Thessalonike: Herodotos, 2002
52002
Παρακμή και πτώση του θεματικού θεσμού. Συμβολή στην εξέλιξη διοικητικής και στρατιωτικής οργάνωσης του Βυζαντίου από τον 10ο αι. κ.ε.
Μ Γρηγορίου-Ιωαννίδου, Γ Λεβενιώτης
Βάνιας, 2008
3*2008
Abydos of Hellespont and its region
GA Leveniotis
Vanias, 2017
2*2017
Byzantine Dominion in the Balkans during the 7th - 8th c. and its Modern Cartographic Representation
G Leveniotes
Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies, Sofia …, 2011
22011
To stasiastiko kinima tou Normandou Ourseliou (Ursel de Bailleul) stin Mikra Asia (1073-1076)
G Leveniotes
Thessaloniki, 2004
22004
And Ι shall move everything on it, earth and sea
GA Leveniotis
Opsikion thema and Northwestern Asia Minor in the 11th c. AD, 163-200, 0
2
War in Eleventh-Century Byzantium
G Theotokis, M Mes̆ko
Routledge, Taylor & Francis Group, 2021
12021
Η χρονολόγηση των σλαβικών εγκαταστάσεων στη Χερσόνησο του Αίμου και η βυζαντινή κυριαρχία στην ευρύτερη περιοχή κατά τον 7ο αι.
ΓΑ Λεβενιώτης
Crkvene studije / Church Studies. Αnnual Journal of the Centre of Church …, 2013
1*2013
Το στασιαστικό κίνημα του Νορμανδού Ουρσελίου (Ursel de Bailleul) στην Μικρά Ασία (1073-1076)
Γ Λεβενιώτης, G Leveniotes, G Lebeniotes, G Leveniotis, G Lebeniotis
Βάνιας Vanias, 2004
12004
Ιμέριος / Himerios
Γ Λεβενιώτης
Α. Γ. Κ. Σαββίδης (επιμ.), Νέο βιογραφικό λεξικό του Βυζαντίου. Τόμοι Β΄ και …, 2024
2024
Βώνος ή Βόνος / Βοnus
Γ Λεβενιώτης
Α. Γ. Κ. Σαββίδης (επιμ.), Νέο βιογραφικό λεξικό του Βυζαντίου. Τόμοι Β΄ και …, 2024
2024
Ευδοκία-Φαβία ή Αιλία [Φαβία] Φλαβία / Eudokia-Fabia or Aelia Flavia
Γ Λεβενιώτης
Α. Γ. Κ. Σαββίδης (επιμ), Νέο βιογραφικό λεξικό του Βυζαντίου. Τόμοι Β΄ και …, 2024
2024
Συμβολή στην ιστορική και γλωσσολογική μελέτη των Σμολεάνων Σλάβων. A´: Ονοματολογικά, προέλευση και πρώιμες επιγραφικές μαρτυρίες
Γ Λεβενιώτης
2024
Αιλία Φ(λ)αβία-Ευδοκία, Αυγούστα Ρωμαίων (610-612): μια προσωπογραφική μελέτη
Γ Λεβενιώτης
Βυζαντινός Δόμος. Περιοδικό μεσαιωνικής ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού 31 …, 2023
2023
Aelia Flavia - Eudocia, Empress of the Romans (610-612): A Prosopographical Study
G Leveniotis
Domus Byzantinus: A Periodical of Medieval Greek History and Civilization 31 …, 2023
2023
Marcianople (Early 377 AD): Research Problems of a Battle So Far Neglected
G Leveniotis, G. Kalafikis
Abstracts of the Free Communications, Thematic Sessions, Round Tables and …, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20