Παρακολούθηση
Alexander Mehler
Alexander Mehler
Professor of Computer Science, Goethe University Frankfurt am Main
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα em.uni-frankfurt.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Towards a theoretical framework for analyzing complex linguistic networks
A Mehler, A Lücking, S Banisch, P Blanchard, B Job
Springer, 2016
97*2016
Genres on the Web: Computational Models and Empirical Studies
A Mehler, S Sharoff, M Santini
Springer Science & Business Media, 2010
972010
Riding the rough waves of genres on the web: concepts and research questions
M Santini
by Mehler, Alexander, Sharoff, Serge and Marina Santini, 3-29, 2011
89*2011
Riding the rough waves of genre on the web
M Santini, A Mehler, S Sharoff
Genres on the Web, 3-30, 2010
872010
Large text networks as an object of corpus linguistic studies
A Mehler
Corpus linguistics. An international handbook of the science of language and …, 2007
742007
Automatic Language Classification by means of Syntactic Dependency Networks
O Abramov, A Mehler
Journal of Quantitative Linguistics 18 (4), 291-336, 2011
672011
On the linearity of semantic change: Investigating meaning variation via dynamic graph models
S Eger, A Mehler
arXiv preprint arXiv:1704.02497, 2017
642017
TextImager: a Distributed UIMA-based System for NLP
W Hemati, T Uslu, A Mehler
Proceedings of COLING 2016, the 26th International Conference on …, 2016
622016
Structural similarities of complex networks: A computational model by example of wiki graphs
A Mehler
Applied Artificial Intelligence 22 (7-8), 619-683, 2008
602008
A network model of interpersonal alignment in dialog
A Mehler, A Lücking, P Weiß
Entropy 12 (6), 1440-1483, 2010
592010
A new method of measuring similarity for a special class of directed graphs
M Dehmer, A Mehler
Tatra Mountains Mathematical Publications 36 (125), 1-22, 2007
572007
Einleitung: Perspektiven und Positionen des Text Mining [Einführung in das Themenheft Text Mining des LDV-Forum]
A Mehler, C Wolff
LDV-Forum 20 (1), 1-18, 2005
552005
TreeAnnotator: Versatile Visual Annotation of Hierarchical Text Relations
P Helfrich, E Rieb, G Abrami, A Lücking, A Mehler
Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources …, 2018
532018
Towards logical hypertext structure
A Mehler, M Dehmer, R Gleim
International Workshop on Innovative Internet Community Systems, 136-150, 2004
492004
Web-based annotation of anaphoric relations and lexical chains
M Stührenberg, D Goecke, N Diewald, A Mehler, I Cramer
Proceedings of the Linguistic Annotation Workshop, 140-147, 2007
482007
Towards a reference corpus of web genres for the evaluation of genre identification systems
G Rehm, M Santini, A Mehler, P Braslavski, R Gleim, A Stubbe, ...
Proc. of the 6th Language Resources and Evaluation Conf.(LREC 2008 …, 2008
472008
Social Ontologies as Generalized Nearly Acyclic Directed Graphs: A quantitative graph model of social ontologies by example of Wikipedia
A Mehler
Towards an Information Theory of Complex Networks: Statistical Methods and …, 2011
46*2011
Medienwandel als Wandel von Interaktionsformen
T Sutter, A Mehler
Springer-Verlag, 2010
442010
Hierarchical classification of OAI metadata using the DDC taxonomy
U Waltinger, A Mehler, M Lösch, W Horstmann
Advanced Language Technologies for Digital Libraries, 29-40, 2009
422009
Structural Classifiers of Text Types: Towards a Novel Model of Text Representation.
A Mehler, P Geibel, O Pustylnikov
LDV Forum 22 (2), 51-66, 2007
362007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20