Παρακολούθηση
Pedro Manso
Pedro Manso
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα epfl.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The role of glacier retreat for Swiss hydropower production
B Schaefli, P Manso, M Fischer, M Huss, D Farinotti
Renewable Energy 132, 615-627, 2019
1002019
Energy Recovery Using Micro-Hydropower Technology in Water Supply Systems: The Case Study of the City of Fribourg
I Samora, P Manso, MJ Franca, AJ Schleiss, HM Ramos
Water 8 (8), 344, 2016
852016
Assessment of hydropower potential in wastewater systems and application to Switzerland
C Bousquet, I Samora, P Manso, L Rossi, P Heller, AJ Schleiss
Renewable Energy 113, 64-73, 2017
702017
The influence of pool geometry and induced flow patterns on rock scour by high-velocity plunging jets
PFDEA MANSO
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, 2006
53*2006
One-Dimensional Fluid–Structure Interaction Models in Pressurized Fluid-Filled Pipes: A Review
D Ferras, P Manso, A Schleiss, D Covas
Applied Sciences 8 (10), 1844, 2018
462018
Fluid-structure interaction in straight pipelines with different anchoring conditions
D Ferras, PA Manso, AJ Schleiss, DIC Covas
Journal of Sound and Vibration 394, 348-365, 2017
432017
Impact pressures of turbulent high-velocity jets plunging in pools with flat bottom
PA Manso, EFR Bollaert, AJ Schleiss
Experiments in Fluids 42, 49-60, 2007
412007
Influence of plunge pool geometry on high-velocity jet impact pressures and pressure propagation inside fissured rock media
PA Manso, EFR Bollaert, AJ Schleiss
Journal of Hydraulic Engineering 135 (10), 783-792, 2009
332009
Fluid-structure interaction in straight pipelines: Friction coupling mechanisms
D Ferràs, PA Manso, AJ Schleiss, DIC Covas
Computers & Structures 175, 74-90, 2016
322016
Opportunity and Economic Feasibility of Inline Microhydropower Units in Water Supply Networks
I Samora, P Manso, MJ Franca, AJ Schleiss, HM Ramos
Journal of Water Resources Planning and Management 142 (11), 04016052, 2016
312016
New parametric equations to estimate notch stress concentration factors at butt welded joints modeling the weld profile with splines
AJ Pachoud, PA Manso, AJ Schleiss
Engineering Failure Analysis 72, 11-24, 2017
272017
Evaluation of high-velocity plunging jet-issuing characteristics as a basis for plunge pool analysis
PFA Manso, EFR Bollaert, AJ Schleiss
Journal of Hydraulic Research 46 (2), 147-157, 2008
262008
Stress intensity factors for axial semi-elliptical surface cracks and embedded elliptical cracks at longitudinal butt welded joints of steel-lined pressure tunnels and shafts …
AJ Pachoud, PA Manso, AJ Schleiss
Engineering Fracture Mechanics 179, 93-119, 2017
242017
Experimental distinction of damping mechanisms during hydraulic transients in pipe flow
D Ferràs, PA Manso, AJ Schleiss, DIC Covas
Journal of Fluids and Structures 66, 424-446, 2016
232016
Charting the course: A possible route to a fully renewable Swiss power system
S Bartlett, J Dujardin, A Kahl, B Kruyt, P Manso, M Lehning
Energy 163, 942-955, 2018
192018
Discussion of "Effect of Jet Air Content on Plunge Pool Scour" by Stefano Canepa and Willi H. Hager - obtained the ASCE J.C Stevens Award for Best Discussion in 2004
PA Manso, V Fiorotto, AJ Schleiss, E Bollaert
Journal of hydraulic engineering, 1128-1130, 2004
19*2004
Stability of concrete macro-roughness linings for overflow protection of earth embankment dams
PA Manso, AJ Schleiss
Canadian Journal of Civil Engineering 29 (5), 762-776, 2002
192002
Multidecadal Sediment Balance Modelling of a Cascade of Alpine Reservoirs and Perspectives Based on Climate Warming
S Guillén-Ludeña, P Manso, A Schleiss
Water 10 (12), 1759, 2018
162018
Experimental and numerical investigations of a high-head pumped-storage power plant at speed no-load.
J Decaix, V Hasmatuchi, M Titzschkau, L Rapillard, P Manso, F Avellan, ...
Proceedings of the 29th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, 2018
152018
Design of pressure relief valves for protection of steel-lined pressure shafts and tunnels against buckling during emptying
AJ Schleiss, PA Manso
Rock mechanics and rock engineering 45 (1), 11-20, 2012
142012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20