Παρακολούθηση
Robert Thomas
Robert Thomas
Professor of ECE, Cornell University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cornell.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Heart disease and stroke statistics—2014 update: a report from the American Heart Association
AS Go, D Mozaffarian, VL Roger, EJ Benjamin, JD Berry, MJ Blaha, S Dai, ...
circulation 129 (3), e28-e292, 2014
166002014
Acc/aha/aapa/abc/acpm/ags/APhA/ASH/ASPC/nma/pcna guideline for the prevention, Detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults: a Report of the American …
PK Whelton, RM Carey, WS Aronow
Почки 7 (1), 68-74, 2018
126252018
MATPOWER: Steady-state operations, planning, and analysis tools for power systems research and education
RD Zimmerman, CE Murillo-Sánchez, RJ Thomas
IEEE Transactions on power systems 26 (1), 12-19, 2010
70842010
Practical guide to ICP-MS: a tutorial for beginners
R Thomas
CRC press, 2008
9392008
Malicious data attacks on the smart grid
O Kosut, L Jia, RJ Thomas, L Tong
IEEE Transactions on Smart Grid 2 (4), 645-658, 2011
8782011
The phosphatidylinositol 3′-kinase p85α gene is an oncogene in human ovarian and colon tumors
AJ Philp, IG Campbell, C Leet, E Vincan, SP Rockman, RH Whitehead, ...
Cancer research 61 (20), 7426-7429, 2001
6752001
Stability-constrained optimal power flow
D Gan, RJ Thomas, RD Zimmerman
IEEE Transactions on Power Systems 15 (2), 535-540, 2000
6422000
Global cancer surgery: delivering safe, affordable, and timely cancer surgery
R Sullivan, OI Alatise, BO Anderson, R Audisio, P Autier, A Aggarwal, ...
The lancet oncology 16 (11), 1193-1224, 2015
6162015
What machines can't do: Politics and technology in the industrial enterprise
RJ Thomas
Univ of California Press, 1994
6061994
Pertuzumab, trastuzumab, and docetaxel for HER2-positive metastatic breast cancer (CLEOPATRA): end-of-study results from a double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 …
SM Swain, D Miles, SB Kim, YH Im, SA Im, V Semiglazov, E Ciruelos, ...
The Lancet Oncology 21 (4), 519-530, 2020
5892020
Comparison of deep convolutional neural networks and edge detectors for image-based crack detection in concrete
S Dorafshan, RJ Thomas, M Maguire
Construction and Building Materials 186, 1031-1045, 2018
5712018
On computational issues of market-based optimal power flow
H Wang, CE Murillo-Sanchez, RD Zimmerman, RJ Thomas
IEEE Transactions on power Systems 22 (3), 1185-1193, 2007
4572007
Malicious data attacks on smart grid state estimation: Attack strategies and countermeasures
O Kosut, L Jia, RJ Thomas, L Tong
2010 first IEEE international conference on smart grid communications, 220-225, 2010
4552010
Manufacturing green gold
WH Friedland, AE Barton, RJ Thomas
Cambridge Books, 1981
4421981
A posturing strategy against voltage instabilities in electric power systems
A Tiranuchit, RJ Thomas
IEEE transactions on Power Systems 3 (1), 87-93, 1988
4251988
Antibiotic irrigation and catheter-associated urinary-tract infections
JW Warren, R Platt, RJ Thomas, B Rosner, EH Kass
New England Journal of Medicine 299 (11), 570-573, 1978
4031978
On voltage collapse in electric power systems
HD Chiang, I Dobson, RJ Thomas, JS Thorp, L Fekih-Ahmed
IEEE Transactions on Power systems 5 (2), 601-611, 1990
3781990
MATPOWER's extensible optimal power flow architecture
RD Zimmerman, CE Murillo-Sánchez, RJ Thomas
2009 IEEE Power & Energy Society General Meeting, 1-7, 2009
3572009
Generating statistically correct random topologies for testing smart grid communication and control networks
Z Wang, A Scaglione, RJ Thomas
IEEE transactions on Smart Grid 1 (1), 28-39, 2010
3502010
The role of diet and physical activity in breast, colorectal, and prostate cancer survivorship: a review of the literature
NJ Davies, L Batehup, R Thomas
British journal of cancer 105 (1), S52-S73, 2011
3182011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20