Παρακολούθηση
Nikolaos Voulgaris
Nikolaos Voulgaris
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geol.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Microseismicity and faulting geometry in the Gulf of Corinth (Greece)
D Hatzfeld, V Karakostas, M Ziazia, I Kassaras, E Papadimitriou, ...
Geophysical Journal International 141 (2), 438-456, 2000
1502000
The Galaxidi earthquake of 18 November 1992: A possible asperity within the normal fault system of the Gulf of Corinth (Greece)
D Hatzfeld, D Kementzetzidou, V Karakostas, M Ziazia, S Nothard, ...
Bulletin of the Seismological Society of America 86 (6), 1987-1991, 1996
771996
A physically based strong ground-motion prediction methodology; application to PSHA and the 1999 Mw = 6.0 Athens earthquake
L Hutchings, E Ioannidou, W Foxall, N Voulgaris, J Savy, I Kalogeras, ...
Geophysical Journal International 168 (2), 659-680, 2007
652007
The Mw= 6.0, 7 September 1999 Athens earthquake
P Papadimitriou, N Voulgaris, I Kassaras, G Kaviris, N Delibasis, ...
Natural Hazards 27 (1), 15-33, 2002
652002
Seismic hazard assessment for Adria
D Slejko, R Camassi, I Cecic, D Herak, M Herak, S Kociu, V Kouskouna, ...
641999
Microseismic activity and seismotectonics of Heraklion area (central Crete Island, Greece)
N Delibasis, M Ziazia, N Voulgaris, T Papadopoulos, G Stavrakakis, ...
Tectonophysics 308 (1-2), 237-248, 1999
621999
The 2013 earthquake swarm in Helike, Greece: seismic activity at the root of old normal faults
V Kapetanidis, A Deschamps, P Papadimitriou, E Matrullo, ...
Geophysical Journal International 202 (3), 2044-2073, 2015
562015
The 12th June 2017 Mw= 6.3 Lesvos earthquake from detailed seismological observations
P Papadimitriou, I Kassaras, G Kaviris, GA Tselentis, N Voulgaris, ...
Journal of Geodynamics 115, 23-42, 2018
552018
Seismological and SAR signature of unrest at Nisyros caldera, Greece
M Sachpazi, C Kontoes, N Voulgaris, M Laigle, G Vougioukalakis, ...
Journal of Volcanology and Geothermal Research 116 (1-2), 19-33, 2002
472002
Subcrustal microearthquake seismicity and fault plane solutions beneath the Hellenic arc
D Hatzfeld, M Besnard, K Makropoulos, N Voulgaris, V Kouskouna, ...
Journal of Geophysical Research: Solid Earth 98 (B6), 9861-9870, 1993
421993
Upper crust seismic anisotropy study and temporal variations of shear-wave splitting parameters in the Western Gulf of Corinth (Greece) during 2013
G Kaviris, I Spingos, V Kapetanidis, P Papadimitriou, N Voulgaris, ...
Physics of the Earth and Planetary Interiors 269, 148-164, 2017
412017
The Santorini Volcanic Complex: A detailed multi-parameter seismological approach with emphasis on the 2011–2012 unrest period
P Papadimitriou, V Kapetanidis, A Karakonstantis, G Kaviris, N Voulgaris, ...
Journal of Geodynamics 85, 32-57, 2015
402015
The contribution of geophysical methods in the determination of aquifer parameters: the case of Mornos River delta, Greece
IF Louis, GA Karantonis, NS Voulgaris, FI Louis
Research Journal of Chemistry and Environment 8 (4), 41-49, 2004
382004
Seroprevalence of antibodies against SARS-CoV-2 among the personnel and students of the National and Kapodistrian University of Athens, Greece: a preliminary report
OE Tsitsilonis, D Paraskevis, E Lianidou, V Pierros, A Akalestos, ...
Life 10 (9), 214, 2020
352020
Observations of shear-wave splitting parameters in the Western Gulf of Corinth focusing on the 2014 Mw= 5.0 earthquake
G Kaviris, C Millas, I Spingos, V Kapetanidis, I Fountoulakis, ...
Physics of the Earth and Planetary Interiors 282, 60-76, 2018
342018
The September 7, 1999 Athens earthquake sequence recorded by the Cornet network: preliminary results of source parameters determination of the main shock
P Papadimitriou
Ann. Geol. Pays Hellen. 38, 29-39, 2000
342000
First results on the Mw= 6.9 Samos earthquake of 30 October 2020
P Papadimitriou, V Kapetanidis, A Karakonstantis, I Spingos, I Kassaras, ...
Bulletin of the Geological Society of Greece 56 (1), 251-279, 2020
322020
A detailed seismic anisotropy study during the 2011–2012 unrest period in the Santorini Volcanic Complex
G Kaviris, P Papadimitriou, P Kravvariti, V Kapetanidis, A Karakonstantis, ...
Physics of the Earth and Planetary Interiors 238, 51-88, 2015
312015
UAV and GIS based rapid earthquake-induced building damage assessment and methodology for EMS-98 isoseismal map drawing: The June 12, 2017 Mw 6.3 Lesvos (Northeastern Aegean …
S Mavroulis, E Andreadakis, NI Spyrou, V Antoniou, E Skourtsos, ...
International Journal of Disaster Risk Reduction 37, 101169, 2019
302019
The April–June 2007 Trichonis Lake earthquake swarm (W. Greece): New implications toward the causative fault zone
I Kassaras, V Kapetanidis, A Karakonstantis, G Kaviris, P Papadimitriou, ...
Journal of Geodynamics 73, 60-80, 2014
292014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20