Παρακολούθηση
Manolis Gergatsoulis
Manolis Gergatsoulis
Professor, Department of Archives, Library Science and Museology, Ionian University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ionio.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Integrating Dublin Core metadata for cultural heritage collections using ontologies
C Kakali, I Lourdi, T Stasinopoulou, L Bountouri, C Papatheodorou, ...
International conference on Dublin core and metadata applications, 128-139, 2007
1132007
Multidimensional semistructured data: representing context-dependent information on the web
Y Stavrakas, M Gergatsoulis
Advanced Information Systems Engineering: 14th International Conference …, 2002
802002
Answering queries using materialized views with disjunctions
FN Afrati, M Gergatsoulis, T Kavalieros
Database Theory—ICDT’99: 7th International Conference Jerusalem, Israel …, 1999
701999
Ontology-based metadata integration in the cultural heritage domain
T Stasinopoulou, L Bountouri, C Kakali, I Lourdi, C Papatheodorou, ...
Asian Digital Libraries. Looking Back 10 Years and Forging New Frontiers …, 2007
662007
Representing changes in XML documents using dimensions
M Gergatsoulis, Y Stavrakas
International XML Database Symposium, 208-222, 2003
562003
The semantic mapping of archival metadata to the CIDOC CRM ontology
L Bountouri, M Gergatsoulis
Journal of Archival Organization 9 (3-4), 174-207, 2011
502011
Unfold/fold transformations for definite clause programs
M Gergatsoulis, M Katzouraki
International Symposium on Programming Language Implementation and Logic …, 1994
391994
Interoperability between archival and bibliographic metadata: An EAD to MODS crosswalk
L Bountouri, M Gergatsoulis
Journal of Library Metadata 9 (1-2), 98-133, 2009
382009
Linearisability on datalog programs
F Afrati, M Gergatsoulis, F Toni
Theoretical Computer Science 308 (1-3), 199-226, 2003
352003
A web-based system for handling multidimensional information through mxml
M Gergatsoulis, Y Stavrakas, D Karteris, A Mouzaki, D Sterpis
East European Conference on Advances in Databases and Information Systems …, 2001
332001
Branching-time logic programming: The language Cactus and its applications
P Rondogiannis, M Gergatsoulis, T Panayiotopoulos
Computer Languages 24 (3), 155-178, 1998
331998
Mapping cultural metadata schemas to CIDOC conceptual reference model
M Gergatsoulis, L Bountouri, P Gaitanou, C Papatheodorou
Artificial Intelligence: Theories, Models and Applications: 6th Hellenic …, 2010
312010
Incorporating Dimensions in XML and DTD⋆
M Gergatsoulis, Y Stavrakas, D Karteris
Database and Expert Systems Applications: 12th International Conference …, 2001
312001
On rewriting XPath queries using views
F Afrati, R Chirkova, M Gergatsoulis, B Kimelfeld, V Pavlaki, Y Sagiv
Proceedings of the 12th International Conference on Extending Database …, 2009
302009
Representing and querying histories of semistructured databases using multidimensional OEM
Y Stavrakas, M Gergatsoulis, C Doulkeridis, V Zafeiris
Information Systems 29 (6), 461-482, 2004
302004
Multidimensional rdf
M Gergatsoulis, P Lilis
OTM Confederated International Conferences" On the Move to Meaningful …, 2005
292005
Query containment under bag and bag-set semantics
FN Afrati, M Damigos, M Gergatsoulis
Information Processing Letters 110 (10), 360-369, 2010
262010
Multidimensional xml
Y Stavrakas, M Gergatsoulis, P Rondogiannis
International Workshop on Distributed Communities on the Web, 100-109, 2000
262000
Temporal and modal logic programming languages
M Gergatsoulis
Encyclopedia of microcomputers 27 (Suppl 6), 393-408, 2001
202001
Cactus: A branching-time logic programming language
P Rondogiannis, M Gergatsoulis, T Panayiotopoulos
International Joint Conference on Qualitative and Quantitative Practical …, 1997
181997
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20