Παρακολούθηση
Rui Tan
Rui Tan
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ntu.edu.sg - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Software-Defined Networking for Smart Grid Resilience: Opportunities and Challenges
X Dong, H Lin, R Tan, RK Iyer, Z Kalbarczyk
Proceedings of the 1st ACM Workshop on Cyber-Physical System Security, 61-68, 2015
1882015
Data fusion improves the coverage of wireless sensor networks
G Xing, R Tan, B Liu, J Wang, X Jia, CW Yi
Proceedings of the 15th annual international conference on Mobile computing …, 2009
1852009
Mobile element assisted cooperative localization for wireless sensor networks with obstacles
H Chen, Q Shi, R Tan, HV Poor, K Sezaki
IEEE transactions on wireless communications 9 (3), 956-963, 2010
1672010
Modeling and mitigating impact of false data injection attacks on automatic generation control
R Tan, HH Nguyen, EYS Foo, DKY Yau, Z Kalbarczyk, RK Iyer, HB Gooi
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 12 (7), 1609-1624, 2017
1412017
Privacy-preserving blockchain-based federated learning for IoT devices
Y Zhao, J Zhao, L Jiang, R Tan, D Niyato, Z Li, L Lyu, Y Liu
IEEE Internet of Things Journal 8 (3), 1817-1829, 2020
1322020
Exploiting data fusion to improve the coverage of wireless sensor networks
R Tan, G Xing, B Liu, J Wang, X Jia
IEEE/ACM Transactions on networking 20 (2), 450-462, 2011
1102011
Impact of integrity attacks on real-time pricing in smart grids
R Tan, V Badrinath Krishna, DKY Yau, Z Kalbarczyk
Proceedings of the 2013 ACM SIGSAC conference on Computer & communications …, 2013
1042013
Exploiting reactive mobility for collaborative target detection in wireless sensor networks
R Tan, G Xing, J Wang, HC So
IEEE Transactions on Mobile Computing 9 (3), 317-332, 2009
1002009
Quality-driven volcanic earthquake detection using wireless sensor networks
R Tan, G Xing, J Chen, WZ Song, R Huang
2010 31st IEEE Real-Time Systems Symposium, 271-280, 2010
972010
Mobile edge computing, blockchain and reputation-based crowdsourcing iot federated learning: A secure, decentralized and privacy-preserving system
Y Zhao, J Zhao, L Jiang, R Tan, D Niyato
892020
Volcanic earthquake timing using wireless sensor networks
G Liu, R Tan, R Zhou, G Xing, WZ Song, JM Lees
2013 ACM/IEEE International Conference on Information Processing in Sensor …, 2013
842013
Enhanced hidden moving target defense in smart grids
J Tian, R Tan, X Guan, T Liu
IEEE Transactions on Smart Grid 10 (2), 2208-2223, 2018
832018
Optimal false data injection attack against automatic generation control in power grids
R Tan, HH Nguyen, EYS Foo, X Dong, DKY Yau, Z Kalbarczyk, RK Iyer, ...
2016 ACM/IEEE 7th International Conference on Cyber-Physical Systems (ICCPS …, 2016
752016
System-level calibration for data fusion in wireless sensor networks
R Tan, G Xing, Z Yuan, X Liu, J Yao
ACM Transactions on Sensor Networks (TOSN) 9 (3), 1-27, 2013
552013
Fast sensor placement algorithms for fusion-based target detection
Z Yuan, R Tan, G Xing, C Lu, Y Chen, J Wang
2008 Real-Time Systems Symposium, 103-112, 2008
552008
Fusion-based volcanic earthquake detection and timing in wireless sensor networks
R Tan, G Xing, J Chen, WZ Song, R Huang
ACM Transactions on Sensor Networks (TOSN) 9 (2), 1-25, 2013
542013
A high-fidelity temperature distribution forecasting system for data centers
J Chen, R Tan, Y Wang, G Xing, X Wang, X Wang, B Punch, D Colbry
2012 IEEE 33rd Real-Time Systems Symposium, 215-224, 2012
542012
LMAC: efficient carrier-sense multiple access for LoRa
A Gamage, JC Liando, C Gu, R Tan, M Li
Proceedings of the 26th Annual International Conference on Mobile Computing …, 2020
462020
Go with the flow: Toward workflow-oriented security assessment
B Chen, Z Kalbarczyk, DM Nicol, WH Sanders, R Tan, WG Temple, ...
Proceedings of the 2013 New Security Paradigms Workshop, 65-76, 2013
452013
Supero: A sensor system for unsupervised residential power usage monitoring
DE Phillips, R Tan, MM Moazzami, G Xing, J Chen, DKY Yau
2013 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications …, 2013
452013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20