Παρακολούθηση
Georgia Salanti
Georgia Salanti
Associate Professor in Biostatistics and Epidemiology, University of Bern
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ispm.unibe.ch
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The PRISMA extension statement for reporting of systematic reviews incorporating network meta-analyses of health care interventions: checklist and explanations
B Hutton, G Salanti, DM Caldwell, A Chaimani, CH Schmid, C Cameron, ...
Annals of internal medicine 162 (11), 777-784, 2015
39562015
Comparative efficacy and tolerability of 15 antipsychotic drugs in schizophrenia: a multiple-treatments meta-analysis
S Leucht, A Cipriani, L Spineli, D Mavridis, D Örey, F Richter, M Samara, ...
The Lancet 382 (9896), 951-962, 2013
25822013
Graphical methods and numerical summaries for presenting results from multiple-treatment meta-analysis: an overview and tutorial
G Salanti, AE Ades, JPA Ioannidis
Journal of clinical epidemiology 64 (2), 163-171, 2011
23672011
Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review and network meta-analysis
A Cipriani, TA Furukawa, G Salanti, A Chaimani, LZ Atkinson, Y Ogawa, ...
Focus 16 (4), 420-429, 2018
22032018
Comparative efficacy and acceptability of 12 new-generation antidepressants: a multiple-treatments meta-analysis
A Cipriani, TA Furukawa, G Salanti, JR Geddes, JPT Higgins, R Churchill, ...
The lancet 373 (9665), 746-758, 2009
20652009
Graphical tools for network meta-analysis in STATA
A Chaimani, JPT Higgins, D Mavridis, P Spyridonos, G Salanti
PloS one 8 (10), e76654, 2013
16102013
Indirect and mixed‐treatment comparison, network, or multiple‐treatments meta‐analysis: many names, many benefits, many concerns for the next generation evidence synthesis tool
G Salanti
Research synthesis methods 3 (2), 80-97, 2012
11132012
Evaluation of networks of randomized trials
G Salanti, JPT Higgins, AE Ades, JPA Ioannidis
Statistical methods in medical research 17 (3), 279-301, 2008
10132008
Occurrence and transmission potential of asymptomatic and presymptomatic SARS-CoV-2 infections: A living systematic review and meta-analysis
D Buitrago-Garcia, D Egli-Gany, MJ Counotte, S Hossmann, H Imeri, ...
PLoS medicine 17 (9), e1003346, 2020
9642020
Antipsychotic drugs versus placebo for relapse prevention in schizophrenia: a systematic review and meta-analysis
S Leucht, M Tardy, K Komossa, S Heres, W Kissling, G Salanti, JM Davis
The Lancet 379 (9831), 2063-2071, 2012
9632012
Evaluating the quality of evidence from a network meta-analysis
G Salanti, C Del Giovane, A Chaimani, DM Caldwell, JPT Higgins
PloS one 9 (7), e99682, 2014
8782014
Conceptual and technical challenges in network meta-analysis
A Cipriani, JPT Higgins, JR Geddes, G Salanti
Annals of internal medicine 159 (2), 130-137, 2013
7982013
Methods to estimate the between‐study variance and its uncertainty in meta‐analysis
AA Veroniki, D Jackson, W Viechtbauer, R Bender, J Bowden, G Knapp, ...
Research synthesis methods 7 (1), 55-79, 2016
7962016
Comparative efficacy and tolerability of 32 oral antipsychotics for the acute treatment of adults with multi-episode schizophrenia: a systematic review and network meta-analysis
M Huhn, A Nikolakopoulou, J Schneider-Thoma, M Krause, M Samara, ...
The Lancet 394 (10202), 939-951, 2019
7902019
Homocysteine‐lowering interventions for preventing cardiovascular events
AJ Marti-Carvajal, I Sola, D Lathyris, M Dayer
Cochrane database of systematic reviews, 2017
7562017
Comparative efficacy and acceptability of antimanic drugs in acute mania: a multiple-treatments meta-analysis.
GJR Cipriani A, Barbui C, Salanti G, Rendell J, Brown R, Stockton S, Purgato ...
The Lancet 378 (9799), 1306-15, 2011
6652011
Timing matters in hip fracture surgery: patients operated within 48 hours have better outcomes. A meta-analysis and meta-regression of over 190,000 patients
L Moja, A Piatti, V Pecoraro, C Ricci, G Virgili, G Salanti, L Germagnoli, ...
Public Library of Science 7 (10), e46175, 2012
5452012
Human recombinant activated protein C for severe sepsis
AJ Martí‐Carvajal, G Salanti, AF Cardona, AF Cardona‐Zorrilla
Cochrane database of systematic reviews, 2007
4602007
Evaluation of inconsistency in networks of interventions
AA Veroniki, HS Vasiliadis, JPT Higgins, G Salanti
International journal of epidemiology 42 (1), 332-345, 2013
4342013
Comparative efficacy and safety of blood pressure-lowering agents in adults with diabetes and kidney disease: a network meta-analysis
SC Palmer, D Mavridis, E Navarese, JC Craig, M Tonelli, G Salanti, ...
The Lancet 385 (9982), 2047-2056, 2015
4182015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20