Παρακολούθηση
Brecht Evens
Brecht Evens
PhD student, KU Leuven
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kuleuven.be
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Learning mpc for interaction-aware autonomous driving: A game-theoretic approach
B Evens, M Schuurmans, P Patrinos
2022 European Control Conference (ECC), 34-39, 2022
142022
Neural Network Training as an Optimal Control Problem:—An Augmented Lagrangian Approach—
B Evens, P Latafat, A Themelis, J Suykens, P Patrinos
2021 60th IEEE Conference on Decision and Control (CDC), 5136-5143, 2021
112021
Convergence of the Preconditioned Proximal Point Method and Douglas-Rachford Splitting in the Absence of Monotonicity
B Evens, P Pas, P Latafat, P Patrinos
arXiv preprint arXiv:2305.03605, 2023
42023
Convergence of the Chambolle-Pock Algorithm in the Absence of Monotonicity
B Evens, P Latafat, P Patrinos
arXiv preprint arXiv:2312.06540, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–4