Παρακολούθηση
Yu GAO
Yu GAO
Altumview
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα altumview.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Encoder-driven inpainting strategy in multiview video compression
Y Gao, G Cheung, T Maugey, P Frossard, J Liang
IEEE Transactions on Image Processing 25 (1), 134-149, 2015
302015
3D geometry representation using multiview coding of image tiles
Y Gao, G Cheung, T Maugey, P Frossard, J Liang
2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2014
82014
JPEG XR optimization with graph-based soft decision quantization
Y Gao, D Chan, J Liang
2011 18th IEEE International Conference on Image Processing, 313-316, 2011
72011
Perceptual multiview video coding using synthesized just noticeable distortion maps
Y Gao, X Xiu, J Liang, W Lin
2011 IEEE International Symposium of Circuits and Systems (ISCAS), 2153-2156, 2011
72011
Enhanced face-detection and face-tracking for resource-limited embedded vision systems
HW Ng, X Wang, Y Gao, R Ma, Y Lu
US Patent 10,691,925, 2020
62020
High-performance visual object tracking for embedded vision systems
Y Gao, X Wang, E Honsch, R Ma, C Shen, M Chen, Y Lu, J Liang, J Wu
US Patent 11,205,274, 2021
42021
Method and system for privacy-preserving fall detection
HW Ng, X Wang, J Zheng, ATH Au, CC Chan, KH Lin, D Zhang, E Honsch, ...
US Patent 11,179,064, 2021
42021
Obstacle avoidance system based on embedded stereo vision for unmanned aerial vehicles
R Ma, C Shen, Y Gao, Y Lu, M Chen, J Liang, J Wu
US Patent 10,776,939, 2020
32020
System distortion exponents of two-way relay networks
Y Gao, J Wang, J Liang
2011 IEEE Global Telecommunications Conference-GLOBECOM 2011, 1-5, 2011
32011
Rate-complexity tradeoff for client-side free viewpoint image rendering
Y Gao, G Cheung, J Liang
2013 IEEE International Conference on Image Processing, 1890-1894, 2013
22013
Fast synthesized and predicted just noticeable distortion maps for perceptual multiview video coding
Y Gao, X Xiu, J Liang, W Lin
Journal of visual communication and image representation 24 (6), 700-707, 2013
22013
Noncausal directional intra prediction: Theoretical analysis and simulation
Y Gao, J Liang
2012 19th IEEE International Conference on Image Processing, 2917-2920, 2012
22012
Optimizing frame structure with real-time computation for interactive multiview video streaming
Y Gao, G Cheung, J Liang, A Kaup
2012 3DTV-Conference: The True Vision-Capture, Transmission and Display of …, 2012
12012
Just noticeable distortion map prediction for perceptual multiview video coding
Y Gao, X Xiu, J Liang, W Lin
2012 19th IEEE International Conference on Image Processing, 1045-1048, 2012
12012
PRIVACY-PRESERVING HUMAN ACTION RECOGNITION, STORAGE, AND RETRIEVAL VIA JOINT EDGE AND CLOUD COMPUTING
CC Chan, D Zhang, Y Gao, AT Au, Z Devries, J Liang
US Patent App. 17/522,901, 2022
2022
Real-time visual object tracking for unmanned aerial vehicles (uavs)
Y Gao, X Wang, R Ma, C Shen, M Chen, J Liang, J Wu
US Patent App. 17/558,588, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16