Παρακολούθηση
Dr Rakesh Mohanty
Dr Rakesh Mohanty
(PhD, IIT Madras, M.Tech, JNU New Delhi, BE, UCE Burla) Associate Professor, CSE, VSSUT Burla
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα vssut.ac.in - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A new proposed dynamic quantum with re-adjusted round robin scheduling algorithm and its performance analysis
HS Behera, R Mohanty, D Nayak
arXiv preprint arXiv:1103.3831, 2011
1162011
Priority based dynamic round robin (PBDRR) algorithm with intelligent time slice for soft real time systems
R Mohanty, HS Behera, K Patwari, M Dash, ML Prasanna
arXiv preprint arXiv:1105.1736, 2011
672011
Design and performance evaluation of a new proposed shortest remaining burst round robin (SRBRR) scheduling algorithm
R Mohanty, HS Behera, K Patwari, M Dash
Proceedings of International Symposium on Computer Engineering & Technology …, 2010
522010
Comparative performance analysis of multi dynamic time quantum Round Robin (MDTQRR) algorithm with arrival time
HS Behera, R Mohanty, S Sahu, SK Bhoi
arXiv preprint arXiv:1109.3076, 2011
312011
Semi-online scheduling: A survey
D Dwibedy, R Mohanty
Computers & Operations Research 139, 105646, 2022
212022
Design and performance evaluation of multi cyclic round robin (MCRR) algorithm using dynamic time quantum
HS Behera
Journal of Global Research in Computer Science 2 (2), 2011
192011
Simulated annealing based placement algorithms and research challenges: a survey
R Mohanty, S Pattanaik, SP Bhoi
Journal of Global Research in Computer Science 3 (6), 33-37, 2012
102012
Online algorithms for self-organizing sequential search-a survey
R Mohanty, NS Narayanaswamy
arXiv preprint arXiv:0909.0095, 2009
92009
Sudhasree,"
R Mohanty, HS Behera, K Patwari, MR Das, M Dash
Design and Performance Analysis of a new proposed Shortest Remaining Burst …, 2010
82010
A secured cryptographic hashing algorithm
R Mohanty, N Sarangi
arXiv preprint arXiv:1003.5787, 2010
72010
A proposed what-why-how (WWH) learning model for students and strengthening learning skills through computational thinking
R Mohanty, S Bala Das
Progress in Intelligent Computing Techniques: Theory, Practice, and …, 2018
62018
Design and performance evaluation of a new proposed fittest job first dynamic round robin (FJFDRR) scheduling algorithm
R Mohanty, M Das, ML Prasanna
arXiv preprint arXiv:1109.3075, 2011
62011
Characterization of request sequences for list accessing problem and new theoretical results for MTF algorithm
R Mohanty, B Sharma, S Tripathy
arXiv preprint arXiv:1109.2231, 2011
62011
Experimental Analysis of A New Fair Share Weighted Time Slice (FSWTS) Scheduling Algorithm for Real Time Systems
HS Behera, R Mohanty, J Panda, D Thakur, S Sahu
Journal of Global Research in Computer Science 2 (2), 54-60, 2011
52011
Online scheduling with makespan minimization: state of the art results, research challenges and open problems
D Dwibedy, R Mohanty
arXiv preprint arXiv:2001.04698, 2020
42020
An Experimental Study of a Novel Move-to-Front-or-Middle (MFM) List Update Algorithm
R Mohanty, T Dash, B Khan, SP Dash
Applied Algorithms: First International Conference, ICAA 2014, Kolkata …, 2014
42014
Some novel results from analysis of move to front (MTF) List Accessing Algorithm
R Mohanty, S Patel, SP Dash, B Sharma
arXiv preprint arXiv:1206.6187, 2012
42012
TRANS outperforms MTF for two special types of request sequence without locality of reference
R Mohanty, S Patel, SP Dash, B Sharma
Procedia Technology 6, 556-563, 2012
42012
An improved move-to-front (imtf) off-line algorithm for the list accessing problem
R Mohanty, S Tripathy
arXiv preprint arXiv:1105.0187, 2011
42011
Comparative performance analysis of proposed variants of list accessing algorithms using centralized cost model with doublylinked list
R Mohanty, HS Behera, S Tripathy, B Nayak, A Agrawal, S Mallick, ...
2010 International Conference on Methods and Models in Computer Science …, 2010
42010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20