Παρακολούθηση
Aaron Packman
Aaron Packman
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα northwestern.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Biophysical controls on organic carbon fluxes in fluvial networks
TJ Battin, LA Kaplan, S Findlay, CS Hopkinson, E Marti, AI Packman, ...
Nature geoscience 1 (2), 95-100, 2008
12802008
Hyporheic flow and transport processes: Mechanisms, models, and biogeochemical implications
F Boano, JW Harvey, A Marion, AI Packman, R Revelli, L Ridolfi, ...
Reviews of Geophysics 52 (4), 603-679, 2014
7332014
The extracellular matrix protects Pseudomonas aeruginosa biofilms by limiting the penetration of tobramycin
BS Tseng, W Zhang, JJ Harrison, TP Quach, JL Song, J Penterman, ...
Environmental microbiology 15 (10), 2865-2878, 2013
4292013
Hyporheic exchange with gravel beds: Basic hydrodynamic interactions and bedform-induced advective flows
AI Packman, M Salehin, M Zaramella
Journal of Hydraulic Engineering 130 (7), 647-656, 2004
3292004
Effect of flow‐induced exchange in hyporheic zones on longitudinal transport of solutes in streams and rivers
A Wörman, AI Packman, H Johansson, K Jonsson
Water Resources Research 38 (1), 2-1-2-15, 2002
3172002
Hyporheic exchange with heterogeneous streambeds: Laboratory experiments and modeling
M Salehin, AI Packman, M Paradis
Water Resources Research 40 (11), 2004
2812004
Interplay of stream‐subsurface exchange, clay particle deposition, and streambed evolution
AI Packman, JS MacKay
Water Resources Research 39 (4), 2003
2492003
Transport and fate of microbial pathogens in agricultural settings
SA Bradford, VL Morales, W Zhang, RW Harvey, AI Packman, ...
Critical Reviews in Environmental Science and Technology 43 (8), 775-893, 2013
2342013
A physicochemical model for colloid exchange between a stream and a sand streambed with bed forms
AI Packman, NH Brooks, JJ Morgan
Water Resources Research 36 (8), 2351-2361, 2000
2142000
A multiscale model for integrating hyporheic exchange from ripples to meanders
SH Stonedahl, JW Harvey, A Wörman, M Salehin, AI Packman
Water Resources Research 46 (12), 2010
2092010
Effects of suspended sediment characteristics and bed sediment transport on streambed clogging
KJ Rehg, AI Packman, J Ren
Hydrological Processes: An International Journal 19 (2), 413-427, 2005
1942005
Rethinking wastewater risks and monitoring in light of the COVID-19 pandemic
A Bogler, A Packman, A Furman, A Gross, A Kushmaro, A Ronen, ...
Nature Sustainability 3 (12), 981-990, 2020
1852020
Fractal topography and subsurface water flows from fluvial bedforms to the continental shield
A Wörman, AI Packman, L Marklund, JW Harvey, SH Stone
Geophysical Research Letters 34 (7), 2007
1792007
Hyporheic exchange of solutes and colloids with moving bed forms
AI Packman, NH Brooks
Water Resources Research 37 (10), 2591-2605, 2001
1682001
Relative roles of stream flow and sedimentary conditions in controlling hyporheic exchange
AI Packman, M Salehin
Hydrobiologia 494, 291-297, 2003
1622003
Kaolinite exchange between a stream and streambed: Laboratory experiments and validation of a colloid transport model
AI Packman, NH Brooks, JJ Morgan
Water Resources Research 36 (8), 2363-2372, 2000
1572000
Modeling surface-subsurface hydrological interactions
AI Packman, KE Bencala
1542000
Effect of bed form geometry on the penetration of nonreactive solutes into a streambed
A Marion, M Bellinello, I Guymer, A Packman
Water Resources Research 38 (10), 27-1-27-12, 2002
1442002
A continuous time random walk approach to the stream transport of solutes
F Boano, AI Packman, A Cortis, R Revelli, L Ridolfi
Water Resources Research 43 (10), 2007
1332007
Exact three‐dimensional spectral solution to surface‐groundwater interactions with arbitrary surface topography
A Wörman, AI Packman, L Marklund, JW Harvey, SH Stone
Geophysical research letters 33 (7), 2006
1332006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20