Παρακολούθηση
Enrico Gregori
Enrico Gregori
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iit.cnr.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Dynamic tuning of the IEEE 802.11 protocol to achieve a theoretical throughput limit
F Cali, M Conti, E Gregori
IEEE/ACM Transactions on networking 8 (6), 785-799, 2000
18402000
Mesh networks: commodity multihop ad hoc networks
R Bruno, M Conti, E Gregori
IEEE communications magazine 43 (3), 123-131, 2005
13292005
IEEE 802.11 protocol: design and performance evaluation of an adaptive backoff mechanism
F Cali, M Conti, E Gregori
IEEE journal on selected areas in communications 18 (9), 1774-1786, 2000
7472000
IEEE 802.11 wireless LAN: Capacity analysis and protocol enhancement
F Cali, M Conti, E Gregori
Proceedings. IEEE INFOCOM'98, the Conference on Computer Communications …, 1998
5971998
Performance measurements of motes sensor networks
G Anastasi, A Falchi, A Passarella, M Conti, E Gregori
Proceedings of the 7th ACM international symposium on Modeling, analysis and …, 2004
3422004
IEEE 802.11 ad hoc networks: performance measurements
G Anastasi, E Borgia, M Conti, E Gregori
23rd International Conference on Distributed Computing Systems Workshops …, 2003
3192003
Runtime optimization of IEEE 802.11 wireless LANs performance
L Bononi, M Conti, E Gregori
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 15 (1), 66-80, 2004
2922004
Smartphone-based crowdsourcing for network monitoring: opportunities, challenges, and a case study
A Faggiani, E Gregori, L Lenzini, V Luconi, A Vecchio
IEEE Communications Magazine 52 (1), 106-113, 2014
2312014
A cross-layer optimization of gnutella for mobile ad hoc networks
M Conti, E Gregori, G Turi
Proceedings of the 6th ACM international symposium on Mobile ad hoc …, 2005
2022005
Experimenting an indoor bluetooth-based positioning service
G Anastasi, R Bandelloni, M Conti, F Delmastro, E Gregori, G Mainetto
23rd International Conference on Distributed Computing Systems Workshops …, 2003
1932003
Optimization of efficiency and energy consumption in p-persistent CSMA-based wireless LANs
R Bruno, M Conti, E Gregori
IEEE transactions on mobile computing 1 (1), 10-31, 2002
1932002
Wi-fi in ad hoc mode: a measurement study
G Anastasi, E Borgia, M Conti, E Gregori
Second IEEE Annual Conference on Pervasive Computing and Communications …, 2004
1402004
A methodological approach to an extensive analysis of DQDB performance and fairness
M Conti, E Gregori, L Lenzini
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 9 (1), 76-87, 1991
1371991
Ieee 802.11 ad hoc networks: Protocols, performance, and open issues
G Anastasi, M Conti, E Gregori
Mobile Ad hoc networking, 69-116, 2004
1332004
Throughput analysis and measurements in IEEE 802.11 WLANs with TCP and UDP traffic flows
R Bruno, M Conti, E Gregori
IEEE Transactions on Mobile Computing 7 (2), 171-186, 2007
1202007
Design and performance evaluation of an asymptotically optimal backoff algorithm for IEEE 802.11 wireless LANs
L Bononi, M Conti, E Gregori
Proceedings of the 33rd Annual Hawaii International Conference on System …, 2000
1102000
802.11 power-saving mode for mobile computing in Wi-Fi hotspots: limitations, enhancements and open issues
G Anastasi, M Conti, E Gregori, A Passarella
Wireless Networks 14, 745-768, 2008
1092008
Understanding the real behavior of Mote and 802.11 ad hoc networks: an experimental approach
G Anastasi, E Borgia, M Conti, E Gregori, A Passarella
Pervasive and Mobile Computing 1 (2), 237-256, 2005
1032005
The impact of IXPs on the AS-level topology structure of the Internet
E Gregori, A Improta, L Lenzini, C Orsini
Computer Communications 34 (1), 68-82, 2011
952011
Optimal capacity of p-persistent CSMA protocols
R Bruno, M Conti, E Gregori
IEEE communications letters 7 (3), 139-141, 2003
882003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20