Παρακολούθηση
Enrico Serpelloni
Enrico Serpelloni
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ingv.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Kinematics of the Western Africa-Eurasia plate boundary from focal mechanisms and GPS data
E Serpelloni, G Vannucci, S Pondrelli, A Argnani, G Casula, M Anzidei, ...
Geophysical Journal International 169 (3), 1180-1200, 2007
6592007
Mantle dynamics in the Mediterranean
C Faccenna, TW Becker, L Auer, A Billi, L Boschi, JP Brun, FA Capitanio, ...
Reviews of Geophysics 52 (3), 283-332, 2014
4812014
Crustal velocity and strain-rate fields in Italy and surrounding regions: new results from the analysis of permanent and non-permanent GPS networks
E Serpelloni, M Anzidei, P Baldi, G Casula, A Galvani
Geophysical Journal International 161 (3), 861-880, 2005
4122005
Kinematics of the Iberia–Maghreb plate contact from seismic moment tensors and GPS observations
D Stich, E Serpelloni, F de Lis Mancilla, J Morales
Tectonophysics 426 (3-4), 295-317, 2006
3472006
Vertical GPS ground motion rates in the Euro‐Mediterranean region: New evidence of velocity gradients at different spatial scales along the Nubia‐Eurasia plate boundary
E Serpelloni, C Faccenna, G Spada, D Dong, SDP Williams
Journal of Geophysical Research: Solid Earth 118 (11), 6003-6024, 2013
3222013
Coseismic deformation of the destructive April 6, 2009 L'Aquila earthquake (central Italy) from GPS data
M Anzidei, E Boschi, V Cannelli, R Devoti, A Esposito, A Galvani, D Melini, ...
Geophysical Research Letters 36 (17), 2009
2262009
Sea-level rise and potential drowning of the Italian coastal plains: Flooding risk scenarios for 2100
F Antonioli, M Anzidei, A Amorosi, VL Presti, G Mastronuzzi, G Deiana, ...
Quaternary Science Reviews 158, 29-43, 2017
2102017
Geodetic model of the 2016 Central Italy earthquake sequence inferred from InSAR and GPS data
D Cheloni, V De Novellis, M Albano, A Antonioli, M Anzidei, S Atzori, ...
Geophysical Research Letters 44 (13), 6778-6787, 2017
1982017
The Adriatic region: An independent microplate within the Africa‐Eurasia collision zone
M Battaglia, MH Murray, E Serpelloni, R Bürgmann
Geophysical Research Letters 31 (9), 2004
1972004
Recent tectonic reorganization of the Nubia-Eurasia convergent boundary heading for the closure of the western Mediterranean
A Billi, C Faccenna, O Bellier, L Minelli, G Neri, C Piromallo, D Presti, ...
Bulletin de la Société Géologique de France 182 (4), 279-303, 2011
1402011
A combined velocity field of the Mediterranean region
R Devoti, N d'Agostino, E Serpelloni, G Pietrantonio, F Riguzzi, ...
Annals of Geophysics, 2017
1262017
Coastal structure, sea-level changes and vertical motion of the land in the Mediterranean
M Anzidei, K Lambeck, F Antonioli, S Furlani, G Mastronuzzi, E Serpelloni, ...
Geological Society, London, Special Publications 388 (1), 453-479, 2014
1192014
Present-day uplift of the European Alps: Evaluating mechanisms and models of their relative contributions
P Sternai, C Sue, L Husson, E Serpelloni, TW Becker, SD Willett, ...
Earth-Science Reviews 190, 589-604, 2019
1142019
Sea level change and vertical land movements since the last two millennia along the coasts of southwestern Turkey and Israel
M Anzidei, F Antonioli, A Benini, K Lambeck, D Sivan, E Serpelloni, ...
Quaternary International 232 (1-2), 13-20, 2011
1122011
Strain accumulation across the Messina Straits and kinematics of Sicily and Calabria from GPS data and dislocation modeling
E Serpelloni, R Bürgmann, M Anzidei, P Baldi, BM Ventura, E Boschi
Earth and Planetary Science Letters 298 (3-4), 347-360, 2010
1102010
Convergence vs. retreat in Southern Tyrrhenian Sea: insights from kinematics
S Pondrelli, C Piromallo, E Serpelloni
Geophysical Research Letters 31 (6), 2004
1102004
Insights into present‐day crustal motion in the central Mediterranean area from GPS surveys
M Anzidei, P Baldi, G Casula, A Galvani, E Mantovani, A Pesci, F Riguzzi, ...
Geophysical Journal International 146 (1), 98-110, 2001
1082001
Syn-convergent extension observed using the RETREAT GPS network, northern Apennines, Italy
RA Bennett, E Serpelloni, S Hreinsdóttir, MT Brandon, G Buble, T Basic, ...
1052012
Kinematics, seismotectonics and seismic potential of the eastern sector of the European Alps from GPS and seismic deformation data
E Serpelloni, G Vannucci, L Anderlini, RA Bennett
Tectonophysics 688, 157-181, 2016
1012016
Isostasy, dynamic topography, and the elevation of the Apennines of Italy
C Faccenna, TW Becker, MS Miller, E Serpelloni, SD Willett
Earth and Planetary Science Letters 407, 163-174, 2014
962014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20