Παρακολούθηση
Sebastian Daum
Sebastian Daum
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.uni-freiburg.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Broadcast in the ad hoc SINR model
S Daum, S Gilbert, F Kuhn, C Newport
Distributed Computing: 27th International Symposium, DISC 2013, Jerusalem …, 2013
622013
Rumor spreading with bounded in-degree
S Daum, F Kuhn, Y Maus
Theoretical Computer Science 810, 43-57, 2020
362020
A novel feasible discretization method for linear semi-infinite programming applied to basket option pricing
S Daum, R Werner
Optimization 60 (10-11), 1379-1398, 2011
362011
Leader election in shared spectrum radio networks
S Daum, S Gilbert, F Kuhn, C Newport
Proceedings of the 2012 ACM symposium on Principles of distributed computing …, 2012
322012
Maximal independent sets in multichannel radio networks
S Daum, M Ghaffari, S Gilbert, F Kuhn, C Newport
Proceedings of the 2013 ACM symposium on Principles of distributed computing …, 2013
252013
Efficient symmetry breaking in multi-channel radio networks
S Daum, F Kuhn, C Newport
Distributed Computing: 26th International Symposium, DISC 2012, Salvador …, 2012
202012
Tight Bounds for MIS in Multichannel Radio Networks
S Daum, F Kuhn
International Symposium on Distributed Computing, 573-587, 2015
32015
Brief Announcement: Rumor Spreading with Bounded In-Degree
S Daum, F Kuhn, Y Maus
Distributed, 649, 2015
2015
The power of frequency hopping and information dissemination in constrained communication models
S Daum
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 2015
2015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9