Παρακολούθηση
Mattia Brambilla
Mattia Brambilla
Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali, Università di Milano
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unimi.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The good, the bad and the ugly of COVID-19 lockdown effects on wildlife conservation: Insights from the first European locked down country
R Manenti, E Mori, V Di Canio, S Mercurio, M Picone, M Caffi, M Brambilla, ...
Biological conservation 249, 108728, 2020
2512020
GIS-models work well, but are not enough: Habitat preferences of Lanius collurio at multiple levels and conservation implications
M Brambilla, F Casale, V Bergero, GM Crovetto, R Falco, I Negri, ...
Biological Conservation 142 (10), 2033-2042, 2009
1592009
Beautiful agricultural landscapes promote cultural ecosystem services and biodiversity conservation
G Assandri, G Bogliani, P Pedrini, M Brambilla
Agriculture, Ecosystems & Environment 256, 200-210, 2018
1472018
Glorious past, uncertain present, bad future? Assessing effects of land-use changes on habitat suitability for a threatened farmland bird species
M Brambilla, F Casale, V Bergero, G Bogliani, GM Crovetto, R Falco, ...
Biological Conservation 143 (11), 2770-2778, 2010
1402010
A review and meta‐analysis of the effects of climate change on Holarctic mountain and upland bird populations
D Scridel, M Brambilla, K Martin, A Lehikoinen, A Iemma, A Matteo, ...
Ibis 160 (3), 489-515, 2018
1372018
Exploring the potential of vineyards for biodiversity conservation and delivery of biodiversity-mediated ecosystem services: A global-scale systematic review
A Paiola, G Assandri, M Brambilla, M Zottini, P Pedrini, J Nascimbene
Science of the total environment 706, 135839, 2020
1112020
Species distribution models as a tool to estimate reproductive parameters: a case study with a passerine bird species
M Brambilla, GF Ficetola
Journal of Animal Ecology 81 (4), 781-787, 2012
1092012
Avian SDMs: current state, challenges, and opportunities
JO Engler, D Stiels, K Schidelko, D Strubbe, P Quillfeldt, M Brambilla
Journal of avian biology 48 (12), 1483-1504, 2017
1052017
Species appeal predicts conservation status
M Brambilla, M Gustin, C Celada
Biological Conservation 160, 209-213, 2013
942013
Between land abandonment and agricultural intensification: habitat preferences of Red-backed Shrikes Lanius collurio in low-intensity farming conditions
M Brambilla, D Rubolini, F Guidali
Bird Study 54 (2), 160-167, 2007
902007
Factors affecting breeding habitat selection in a cliff-nesting peregrine Falco peregrinus population
M Brambilla, D Rubolini, F Guidali
Journal of Ornithology 147, 428-435, 2006
722006
Diversity in the monotony? Habitat traits and management practices shape avian communities in intensive vineyards
G Assandri, G Bogliani, P Pedrini, M Brambilla
Agriculture, Ecosystems & Environment 223, 250-260, 2016
712016
A molecular phylogeny of the Sylvia cantillans complex: cryptic species within the Mediterranean basin
M Brambilla, S Vitulano, F Spina, N Baccetti, G Gargallo, E Fabbri, ...
Molecular Phylogenetics and Evolution 48 (2), 461-472, 2008
682008
Valutazione dello stato di conservazione dell’avifauna italiana
M Gustin, M Brambilla, C Celada
Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare & LIPU …, 2009
652009
Rock climbing and raven Corvus corax occurrence depress breeding success of cliff-nesting peregrines Falco peregrinus
M Brambilla, D Rubolini, F Guidali
Ardeola 51 (2), 425-430, 2004
652004
Climate change will increase the potential conflict between skiing and high‐elevation bird species in the Alps
M Brambilla, P Pedrini, A Rolando, DE Chamberlain
Journal of Biogeography 43 (11), 2299-2309, 2016
642016
Song perception among incipient species as a mechanism for reproductive isolation
M Brambilla, O Janni, F Guidali, A Sorace
Journal of evolutionary biology 21 (3), 651-657, 2008
642008
Multi-scale habitat selection in highly territorial bird species: exploring the contribution of nest, territory and landscape levels to site choice in breeding rallids (Aves …
J Jedlikowski, P Chibowski, T Karasek, M Brambilla
Acta Oecologica 73, 10-20, 2016
582016
Alpine bird distributions along elevation gradients: the consistency of climate and habitat effects across geographic regions
D Chamberlain, M Brambilla, E Caprio, P Pedrini, A Rolando
Oecologia 181, 1139-1150, 2016
572016
Nest density, nest-site selection, and breeding success of birds in vineyards: management implications for conservation in a highly intensive farming system
G Assandri, M Giacomazzo, M Brambilla, M Griggio, P Pedrini
Biological Conservation 205, 23-33, 2017
552017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20