Παρακολούθηση
Junaed Sattar
Junaed Sattar
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα umn.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fast underwater image enhancement for improved visual perception
MJ Islam, Y Xia, J Sattar
IEEE Robotics and Automation Letters 5 (2), 3227-3234, 2020
7082020
Enhancing underwater imagery using generative adversarial networks
C Fabbri, MJ Islam, J Sattar
2018 IEEE international conference on robotics and automation (ICRA), 7159-7165, 2018
6162018
Aqua: An amphibious autonomous robot
G Dudek, P Giguere, C Prahacs, S Saunderson, J Sattar, ...
Computer 40 (1), 46-53, 2007
2782007
Simultaneous enhancement and super-resolution of underwater imagery for improved visual perception
MJ Islam, P Luo, J Sattar
arXiv preprint arXiv:2002.01155, 2020
1822020
A visually guided swimming robot
G Dudek, M Jenkin, C Prahacs, A Hogue, J Sattar, P Giguere, A German, ...
2005 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2005
1692005
Robotic detection of marine litter using deep visual detection models
M Fulton, J Hong, MJ Islam, J Sattar
2019 international conference on robotics and automation (ICRA), 5752-5758, 2019
1682019
Semantic segmentation of underwater imagery: Dataset and benchmark
MJ Islam, C Edge, Y Xiao, P Luo, M Mehtaz, C Morse, SS Enan, J Sattar
2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2020
1472020
Person-following by autonomous robots: A categorical overview
MJ Islam, J Hong, J Sattar
The International Journal of Robotics Research 38 (14), 1581-1618, 2019
1292019
Fourier tags: Smoothly degradable fiducial markers for use in human-robot interaction
J Sattar, E Bourque, P Giguere, G Dudek
Fourth Canadian Conference on Computer and Robot Vision (CRV'07), 165-174, 2007
962007
Auto-play: A data mining approach to ODI cricket simulation and prediction
VV Sankaranarayanan, J Sattar, LVS Lakshmanan
Proceedings of the 2014 SIAM international conference on data mining, 1064-1072, 2014
862014
Enabling autonomous capabilities in underwater robotics
J Sattar, G Dudek, O Chiu, I Rekleitis, P Giguere, A Mills, N Plamondon, ...
2008 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2008
782008
A visual language for robot control and programming: A human-interface study
G Dudek, J Sattar, A Xu
Proceedings 2007 IEEE International Conference on Robotics and Automation …, 2007
782007
Underwater image super-resolution using deep residual multipliers
MJ Islam, SS Enan, P Luo, J Sattar
2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 900-906, 2020
772020
Understanding human motion and gestures for underwater human–robot collaboration
MJ Islam, M Ho, J Sattar
Journal of Field Robotics 36 (5), 851-873, 2019
762019
Toward a generic diver-following algorithm: Balancing robustness and efficiency in deep visual detection
MJ Islam, M Fulton, J Sattar
IEEE Robotics and Automation Letters 4 (1), 113-120, 2018
742018
Trashcan: A semantically-segmented dataset towards visual detection of marine debris
J Hong, M Fulton, J Sattar
arXiv preprint arXiv:2007.08097, 2020
692020
Underwater multi-robot convoying using visual tracking by detection
F Shkurti, WD Chang, P Henderson, MJ Islam, JCG Higuera, J Li, ...
2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2017
642017
Charlie rides the elevator--integrating vision, navigation and manipulation towards multi-floor robot locomotion
D Troniak, J Sattar, A Gupta, JJ Little, W Chan, E Calisgan, E Croft, ...
2013 international conference on computer and robot vision, 1-8, 2013
492013
A visual servoing system for an aquatic swimming robot
J Sattar, P Giguere, G Dudek, C Prahacs
2005 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2005
482005
Where is your dive buddy: tracking humans underwater using spatio-temporal features
J Sattar, G Dudek
2007 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2007
462007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20