Παρακολούθηση
Gul Varol
Gul Varol
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα enpc.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Hollywood in homes: Crowdsourcing data collection for activity understanding
GA Sigurdsson, G Varol, X Wang, A Farhadi, I Laptev, A Gupta
Computer Vision–ECCV 2016: 14th European Conference, Amsterdam, The …, 2016
11212016
Long-term temporal convolutions for action recognition
G Varol, I Laptev, C Schmid
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2018
10512018
Learning from synthetic humans
G Varol, J Romero, X Martin, N Mahmood, MJ Black, I Laptev, C Schmid
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
9492017
Bodynet: Volumetric inference of 3d human body shapes
G Varol, D Ceylan, B Russell, J Yang, E Yumer, I Laptev, C Schmid
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV), 20-36, 2018
4182018
Frozen in time: A joint video and image encoder for end-to-end retrieval
M Bain, A Nagrani, G Varol, A Zisserman
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
3922021
Learning joint reconstruction of hands and manipulated objects
Y Hasson, G Varol, D Tzionas, I Kalevatykh, MJ Black, I Laptev, C Schmid
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
3772019
Action-conditioned 3D human motion synthesis with transformer VAE
M Petrovich, MJ Black, G Varol
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
2052021
BSL-1K: Scaling up co-articulated sign language recognition using mouthing cues
S Albanie, G Varol, L Momeni, T Afouras, JS Chung, N Fox, A Zisserman
Computer Vision–ECCV 2020: 16th European Conference, Glasgow, UK, August 23 …, 2020
1232020
TEMOS: Generating diverse human motions from textual descriptions
M Petrovich, MJ Black, G Varol
European Conference on Computer Vision, 480-497, 2022
772022
Synthetic humans for action recognition from unseen viewpoints
G Varol, I Laptev, C Schmid, A Zisserman
International Journal of Computer Vision 129 (7), 2264-2287, 2021
712021
Product placement detection based on image processing
G Varol, RS Kuzu, YS Akgiil
2014 22nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU …, 2014
462014
Toward retail product recognition on grocery shelves
G Varol, RS Kuzu
Sixth International Conference on Graphic and Image Processing (ICGIP 2014 …, 2015
422015
Watch, read and lookup: learning to spot signs from multiple supervisors
L Momeni, G Varol, S Albanie, T Afouras, A Zisserman
Proceedings of the Asian Conference on Computer Vision, 2020
382020
Efficient large-scale action recognition in videos using extreme learning machines
G Varol, AA Salah
Expert Systems with Applications 42 (21), 8274-8282, 2015
372015
Read and attend: Temporal localisation in sign language videos
G Varol, L Momeni, S Albanie, T Afouras, A Zisserman
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
332021
A CLIP-Hitchhiker's Guide to Long Video Retrieval
M Bain, A Nagrani, G Varol, A Zisserman
arXiv preprint arXiv:2205.08508, 2022
272022
Towards unconstrained joint hand-object reconstruction from rgb videos
Y Hasson, G Varol, C Schmid, I Laptev
2021 International Conference on 3D Vision (3DV), 659-668, 2021
272021
Teach: Temporal action composition for 3d humans
N Athanasiou, M Petrovich, MJ Black, G Varol
2022 International Conference on 3D Vision (3DV), 414-423, 2022
252022
Bbc-oxford british sign language dataset
S Albanie, G Varol, L Momeni, H Bull, T Afouras, H Chowdhury, N Fox, ...
arXiv preprint arXiv:2111.03635, 2021
242021
Sign language segmentation with temporal convolutional networks
K Renz, NC Stache, S Albanie, G Varol
ICASSP 2021-2021 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2021
222021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20