Παρακολούθηση
Giovanni Pellacani
Giovanni Pellacani
La Sapienza, University of Rome
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unimore.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The impact of in vivo reflectance confocal microscopy for the diagnostic accuracy of melanoma and equivocal melanocytic lesions
G Pellacani, P Guitera, C Longo, M Avramidis, S Seidenari, S Menzies
Journal of investigative dermatology 127 (12), 2759-2765, 2007
4622007
Dermoscopic evaluation of amelanotic and hypomelanotic melanoma
SW Menzies, J Kreusch, K Byth, MA Pizzichetta, A Marghoob, R Braun, ...
Archives of dermatology 144 (9), 1120-1127, 2008
3212008
In vivo confocal microscopy for diagnosis of melanoma and basal cell carcinoma using a two-step method: analysis of 710 consecutive clinically equivocal cases
P Guitera, SW Menzies, C Longo, AM Cesinaro, RA Scolyer, G Pellacani
Journal of investigative dermatology 132 (10), 2386-2394, 2012
3072012
Reflectance-mode confocal microscopy of pigmented skin lesions–improvement in melanoma diagnostic specificity
G Pellacani, AM Cesinaro, S Seidenari
Journal of the American Academy of Dermatology 53 (6), 979-985, 2005
3032005
The impact of in vivo reflectance confocal microscopy on the diagnostic accuracy of lentigo maligna and equivocal pigmented and nonpigmented macules of the face
P Guitera, G Pellacani, KA Crotty, RA Scolyer, LXL Li, S Bassoli, M Vinceti, ...
Journal of investigative dermatology 130 (8), 2080-2091, 2010
2972010
Reflectance Confocal Microscopy for In Vivo Skin Imaging
P Calzavara‐Pinton, C Longo, M Venturini, R Sala, G Pellacani
Photochemistry and photobiology 84 (6), 1421-1430, 2008
2442008
European consensus-based interdisciplinary guideline for melanoma. Part 2: Treatment-Update 2022
C Garbe, T Amaral, K Peris, A Hauschild, P Arenberger, N Basset-Seguin, ...
European Journal of Cancer, 2022
2342022
In vivo reflectance confocal microscopy enhances secondary evaluation of melanocytic lesions
P Guitera, G Pellacani, C Longo, S Seidenari, M Avramidis, SW Menzies
Journal of investigative dermatology 129 (1), 131-138, 2009
2232009
In vivo reflectance confocal microscopy imaging of melanocytic skin lesions: consensus terminology glossary and illustrative images
A Scope, C Benvenuto-Andrade, ALC Agero, J Malvehy, S Puig, ...
Journal of the American Academy of Dermatology 57 (4), 644-658, 2007
2172007
Accuracy in melanoma detection: a 10-year multicenter survey
G Argenziano, L Cerroni, I Zalaudek, S Staibano, R Hofmann-Wellenhof, ...
Journal of the American Academy of Dermatology 67 (1), 54-59. e1, 2012
2052012
Diet and physical exercise in psoriasis: a randomized controlled trial
L Naldi, A Conti, S Cazzaniga, A Patrizi, M Pazzaglia, A Lanzoni, ...
British Journal of Dermatology 170 (3), 634-642, 2014
2022014
Skin aging: in vivo microscopic assessment of epidermal and dermal changes by means of confocal microscopy
C Longo, A Casari, F Beretti, AM Cesinaro, G Pellacani
Journal of the American Academy of Dermatology 68 (3), e73-e82, 2013
1962013
The spectrum of Spitz nevi: a clinicopathologic study of 83 cases
G Ferrara, G Argenziano, HP Soyer, S Chimenti, A Di Blasi, G Pellacani, ...
Archives of dermatology 141 (11), 1381-1387, 2005
1962005
In vivo confocal microscopic and histopathologic correlations of dermoscopic features in 202 melanocytic lesions
G Pellacani, C Longo, J Malvehy, S Puig, C Carrera, S Segura, S Bassoli, ...
Archives of dermatology 144 (12), 1597-1608, 2008
1902008
Reflectance confocal microscopy as a second‐level examination in skin oncology improves diagnostic accuracy and saves unnecessary excisions: a longitudinal prospective study
G Pellacani, P Pepe, A Casari, C Longo
British Journal of Dermatology 171 (5), 1044-1051, 2014
1852014
Dynamic optical coherence tomography in dermatology
M Ulrich, L Themstrup, N de Carvalho, M Manfredi, C Grana, S Ciardo, ...
Dermatology 232 (3), 298-311, 2016
1692016
Identification of Muir–Torre syndrome among patients with sebaceous tumors and keratoacanthomas: role of clinical features, microsatellite instability, and immunohistochemistry
G Ponti, L Losi, C Di Gregorio, L Roncucci, M Pedroni, A Scarselli, ...
Cancer: Interdisciplinary International Journal of the American Cancer …, 2005
1642005
In vivo assessment of melanocytic nests in nevi and melanomas by reflectance confocal microscopy
G Pellacani, AM Cesinaro, S Seidenari
Modern pathology 18 (4), 469-474, 2005
1622005
Classifying distinct basal cell carcinoma subtype by means of dermatoscopy and reflectance confocal microscopy
C Longo, A Lallas, A Kyrgidis, H Rabinovitz, E Moscarella, S Ciardo, ...
Journal of the American Academy of Dermatology 71 (4), 716-724. e1, 2014
1552014
Microscopic in vivo description of cellular architecture of dermoscopic pigment network in nevi and melanomas
G Pellacani, AM Cesinaro, C Longo, C Grana, S Seidenari
Archives of dermatology 141 (2), 147-154, 2005
1502005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20