Παρακολούθηση
Xiaodan Shao
Xiaodan Shao
Humboldt Postdoctoral Research Fellow
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fau.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Target Sensing with Intelligent Reflecting Surface: Architecture and Performance
X Shao, C You, W Ma, X Chen, R Zhang
IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2022
1112022
A dimension reduction-based joint activity detection and channel estimation algorithm for massive access
X Shao, X Chen, R Jia
IEEE Transactions on Signal Processing 68, 420-435, 2019
732019
A unified design of massive access for cellular Internet of Things
X Shao, X Chen, C Zhong, J Zhao, Z Zhang
IEEE Internet of Things Journal 6 (2), 3934-3947, 2019
572019
Cooperative activity detection: Sourced and unsourced massive random access paradigms
X Shao, X Chen, DWK Ng, C Zhong, Z Zhang
IEEE Transactions on Signal Processing 68, 6578-6593, 2020
452020
A model-driven deep learning algorithm for joint activity detection and channel estimation
Y Qiang, X Shao, X Chen
IEEE Communications Letters 24 (11), 2508-2512, 2020
312020
Broken-motifs diffusion LMS algorithm for reducing communication load
F Chen, X Shao
Signal Processing 133, 213-218, 2017
312017
Feature-Aided Adaptive-Tuning Deep Learning for Massive Device Detection
X Shao, X Chen, Y Qiang, C Zhong, Z Zhang
IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2020
292020
Reconfigurable Intelligent Surface-Aided 6G Massive Access: Coupled Tensor Modeling and Sparse Bayesian Learning
X Shao, L Cheng, X Chen, C Huang, DWK Ng
IEEE Transactions on Wireless Communications, 2022
252022
Joint activity detection and channel estimation for mmW/THz wideband massive access
X Shao, X Chen, C Zhong, Z Zhang
ICC 2020-2020 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-6, 2020
202020
Exploiting simultaneous low-rank and sparsity in delay-angular domain for millimeter-wave/terahertz wideband massive access
X Shao, X Chen, C Zhong, Z Zhang
IEEE Transactions on Wireless Communications 21 (4), 2336-2351, 2021
182021
Concentrative intelligent reflecting surface aided computational imaging via fast block sparse Bayesian learning
J Yao, Z Zhang, X Shao, C Huang, C Zhong, X Chen
2021 IEEE 93rd Vehicular Technology Conference (VTC2021-Spring), 1-6, 2021
172021
Enhancing wireless sensing via a target-mounted intelligent reflecting surface
X Shao, R Zhang
National Science Review 10 (8), nwad150, 2023
112023
Intelligent surfaces empowered wireless network: Recent advances and the road to 6G
Q Wu, B Zheng, C You, L Zhu, K Shen, X Shao, W Mei, B Di, H Zhang, ...
arXiv preprint arXiv:2312.16918, 2023
102023
Intelligent Reflecting Surface Aided Wireless Sensing: Applications and Design Issues
X Shao, C You, R Zhang
arXiv preprint arXiv:2302.05864, 2023
92023
A robust diffusion estimation algorithm with self-adjusting step-size in WSNs
X Shao, F Chen, Q Ye, S Duan
Sensors 17 (4), 824, 2017
92017
A Bayesian Tensor Approach to Enable RIS for 6G Massive Unsourced Random Access
X Shao, L Cheng, X Chen, C Huang, DWK Ng
2021 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 2021
82021
Complementary performance analysis of general complex-valued diffusion LMS for noncircular signals
X Shao, F Chen
Signal Processing 160, 237-246, 2019
82019
Beam scanning for integrated sensing and communication in IRS-aided mmwave systems
R Li, X Shao, S Sun, M Tao, R Zhang
2023 IEEE 24th International Workshop on Signal Processing Advances in …, 2023
72023
Covariance-based cooperative activity detection for massive grant-free random access
X Shao, X Chen, DWK Ng, C Zhong, Z Zhang
2020 IEEE Global Communications Conference, 2020
72020
Exploiting tensor-based Bayesian learning for massive grant-free random access in LEO satellite Internet of Things
M Ying, X Chen, X Shao
IEEE Transactions on Communications 71 (2), 1141-1152, 2022
62022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20