Παρακολούθηση
Dimitris Mossialos
Dimitris Mossialos
Associate Professor In Microbial Biotechnology, Department Biochemistry & Biotechnology, University of Thessaly, Larissa, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bio.uth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Correlation of total polyphenolic content with antioxidant and antibacterial activity of 24 extracts from Greek domestic Lamiaceae species
D Stagos, N Portesis, C Spanou, D Mossialos, N Aligiannis, E Chaita, ...
Food and Chemical Toxicology 50 (11), 4115-4124, 2012
2342012
Synthesis and characterization of poly (3-sulfopropylmethacrylate) brushes for potential antibacterial applications
M Ramstedt, N Cheng, O Azzaroni, D Mossialos, HJ Mathieu, WTS Huck
Langmuir 23 (6), 3314-3321, 2007
1812007
Analysis of the Pseudomonas aeruginosa oprD gene from clinical and environmental isolates
JP Pirnay, DD Vos, D Mossialos, A Vanderkelen, P Cornelis, M Zizi
Environmental microbiology 4 (12), 872-882, 2002
1692002
Identification of new, conserved, non‐ribosomal peptide synthetases from fluorescent pseudomonads involved in the biosynthesis of the siderophore pyoverdine
D Mossialos, U Ochsner, C Baysse, P Chablain, JP Pirnay, N Koedam, ...
Molecular microbiology 45 (6), 1673-1685, 2002
1642002
Antibacterial and antioxidant activity of different types of honey derived from Mount Olympus in Greece
D Stagos, N Soulitsiotis, C Tsadila, S Papaeconomou, C Arvanitis, ...
International journal of molecular medicine 42 (2), 726-734, 2018
1572018
Quinolobactin, a New Siderophore ofPseudomonas fluorescens ATCC 17400, the Production of Which Is Repressed by the Cognate Pyoverdine
D Mossialos, JM Meyer, H Budzikiewicz, U Wolff, N Koedam, C Baysse, ...
Applied and environmental Microbiology 66 (2), 487-492, 2000
1382000
Bioactive compounds synthesized by non-ribosomal peptide synthetases and type-I polyketide synthases discovered through genome-mining and metagenomics
K Nikolouli, D Mossialos
Biotechnology letters 34, 1393-1403, 2012
1142012
Antimicrobial activity of bee-collected pollen and beebread: State of the art and future perspectives
NA Didaras, K Karatasou, TG Dimitriou, GD Amoutzias, D Mossialos
Antibiotics 9 (11), 811, 2020
932020
Antibacterial Activity of Greek and Cypriot Honeys Against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa in Comparison to Manuka Honey
E Anthimidou, D Mossialos
Journal of medicinal food 16 (1), 42-47, 2013
922013
Discovery strategies of bioactive compounds synthesized by nonribosomal peptide synthetases and type-I polyketide synthases derived from marine microbiomes
GD Amoutzias, A Chaliotis, D Mossialos
Marine drugs 14 (4), 80, 2016
752016
Temperature-responsive sensing regulates biocontrol factor expression in Pseudomonas fluorescens CHA0
B Humair, N González, D Mossialos, C Reimmann, D Haas
The ISME journal 3 (8), 955-965, 2009
742009
Posttranslational regulation impacts the fate of duplicated genes
GD Amoutzias, Y He, J Gordon, D Mossialos, SG Oliver, Y Van de Peer
Proceedings of the National Academy of Sciences 107 (7), 2967-2971, 2010
732010
The complex evolutionary history of aminoacyl-tRNA synthetases
A Chaliotis, P Vlastaridis, D Mossialos, M Ibba, HD Becker, ...
Nucleic acids research 45 (3), 1059-1068, 2017
712017
Pepino mosaic virus triple gene block protein 1 (TGBp1) interacts with and increases tomato catalase 1 activity to enhance virus accumulation
MM Mathioudakis, RSL Veiga, T Canto, V Medina, D Mossialos, ...
Molecular Plant Pathology 14 (6), 589-601, 2013
652013
Molecular and immunological characterization of OprL, the 18 kDa outer-membrane peptidoglycan-associated lipoprotein (PAL) of Pseudomonas aeruginosa
A Lim Jr, D De Vos, M Brauns, D Mossialos, A Gaballa, D Qing, P Cornells
Microbiology 143 (5), 1709-1716, 1997
621997
Honey antibacterial activity: A neglected aspect of honey quality assurance as functional food
J Majtan, M Bucekova, I Kafantaris, P Szweda, K Hammer, D Mossialos
Trends in Food Science & Technology 118, 870-886, 2021
562021
Investigation of the physiological relationship between the cyanide-insensitive oxidase and cyanide production in Pseudomonas aeruginosa
JEA Zlosnik, GR Tavankar, JG Bundy, D Mossialos, R O'Toole, ...
Microbiology 152 (5), 1407-1415, 2006
512006
Low complexity regions in the proteins of prokaryotes perform important functional roles and are highly conserved
C Ntountoumi, P Vlastaridis, D Mossialos, C Stathopoulos, I Iliopoulos, ...
Nucleic acids research 47 (19), 9998-10009, 2019
502019
Evolution and taxonomic distribution of nonribosomal peptide and polyketide synthases
GD Amoutzias, Y Van de Peer, D Mossialos
Future Medicine Ltd 3 (3), 361-370, 2008
482008
Foodomics in bee product research: a systematic literature review
I Kafantaris, GD Amoutzias, D Mossialos
European Food Research and Technology 247, 309-331, 2021
452021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20