Παρακολούθηση
Arne Svensson
Arne Svensson
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα chalmers.se - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Adaptive modulation systems for predicted wireless channels
S Falahati, A Svensson, T Ekman, M Sternad
IEEE Transactions on Communications 52 (2), 307-316, 2004
2842004
Attaining both coverage and high spectral efficiency with adaptive OFDM downlinks
M Sternad, T Ottosson, A Ahlén, A Svensson
2003 IEEE 58th Vehicular Technology Conference. VTC 2003-Fall (IEEE Cat. No …, 2003
2402003
Multi-rate schemes in DS/CDMA systems
T Ottosson, A Svensson
1995 IEEE 45th Vehicular Technology Conference. Countdown to the Wireless …, 1995
2351995
Performance of coherent UWB Rake receivers with channel estimators
B Mielczarek, MO Wessman, A Svensson
2003 IEEE 58th Vehicular Technology Conference. VTC 2003-Fall (IEEE Cat. No …, 2003
2022003
Towards systems beyond 3G based on adaptive OFDMA transmission
M Sternad, T Svensson, T Ottosson, A Ahlen, A Svensson, A Brunstrom
Proceedings of the IEEE 95 (12), 2432-2455, 2007
1652007
An introduction to adaptive QAM modulation schemes for known and predicted channels
A Svensson
Proceedings of the IEEE 95 (12), 2322-2336, 2007
1592007
A class of reduced-complexity Viterbi detectors for partial response continuous phase modulation
A Svensson, C Sundberg, T Aulin
IEEE Transactions on Communications 32 (10), 1079-1087, 1984
1591984
On Schemes for Multriate Support in DS-CDMA Systems
T Ottosson, A Svensson
Wireless Personal Communications 6, 265-287, 1998
1441998
Coded modulation systems
JB Anderson, A Svensson
Springer Science & Business Media, 2003
1282003
Parallel combinatory OFDM signaling
PK Frenger, NAB Svensson
IEEE transactions on communications 47 (4), 558-567, 1999
1191999
Multi-rate convolutional codes
P Frenger, P Orten, T Ottosson, A Svensson
Chalmers University of Technology, 1998
1181998
Impact of multiuser diversity and channel variability on adaptive OFDM
W Wang, T Ottosson, M Sternad, A Ahlén, A Svensson
2003 IEEE 58th Vehicular Technology Conference. VTC 2003-Fall (IEEE Cat. No …, 2003
1142003
Reduced state sequence detection of partial response continuous phase modulation
A Svensson
IEE Proceedings I (Communications, Speech and Vision) 138 (4), 256-268, 1991
1131991
Rate-compatible convolutional codes for multirate DS-CDMA systems
PK Frenger, P Orten, T Ottosson, AB Svensson
IEEE Transactions on communications 47 (6), 828-836, 1999
1061999
Successive interference cancellation in multiple data rate DS/CDMA systems
AL Johansson, A Svensson
1995 IEEE 45th Vehicular Technology Conference. Countdown to the Wireless …, 1995
751995
Optimum MSK-type receivers for CPM on Gaussian and Rayleigh fading channels
A Svensson, CE Sundberg
IEE Proceedings F (Communications, Radar and Signal Processing) 131 (5), 480-490, 1984
751984
Hybrid type-II ARQ schemes with adaptive modulation systems for wireless channels
S Falahati, A Svensson
Gateway to 21st Century Communications Village. VTC 1999-Fall. IEEE VTS 50th …, 1999
731999
Frequency diversity performance of coded multiband-OFDM systems on IEEE UWB channels
MO Wessman, A Svensson, E Agrell
IEEE 60th Vehicular Technology Conference, 2004. VTC2004-Fall. 2004 2, 1197-1201, 2004
702004
An ICI reduction scheme for OFDM system with phase noise over fading channels
F Munier, T Eriksson, A Svensson
IEEE Transactions on Communications 56 (7), 1119-1126, 2008
692008
Performance evaluation of differential and discriminator detection of continuous phase modulation
NAB Svensson, CEW Sundberg
IEEE transactions on vehicular technology 35 (3), 106-117, 1986
601986
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20