Παρακολούθηση
Axel-Cyrille Ngonga Ngomo
Axel-Cyrille Ngonga Ngomo
Professor of Data Science at Paderborn University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upb.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Template-based question answering over RDF data
C Unger, L Bühmann, J Lehmann, AC Ngonga Ngomo, D Gerber, ...
Proceedings of the 21st international conference on World Wide Web, 639-648, 2012
6002012
LIMES—a time-efficient approach for large-scale link discovery on the web of data
ACN Ngomo, S Auer
Twenty-Second International Joint Conference on Artificial Intelligence, 2011
5452011
Knowledge graphs
A Hogan, E Blomqvist, M Cochez, C d’Amato, GD Melo, C Gutierrez, ...
ACM Computing Surveys (CSUR) 54 (4), 1-37, 2021
5092021
An overview of the BIOASQ large-scale biomedical semantic indexing and question answering competition
G Tsatsaronis, G Balikas, P Malakasiotis, I Partalas, M Zschunke, ...
BMC bioinformatics 16 (1), 1-28, 2015
4612015
DBpedia SPARQL benchmark–performance assessment with real queries on real data
M Morsey, J Lehmann, S Auer, AC Ngonga Ngomo
International semantic web conference, 454-469, 2011
3792011
Introduction to linked data and its lifecycle on the web
ACN Ngomo, S Auer, J Lehmann, A Zaveri
Reasoning Web International Summer School, 1-99, 2014
2672014
GERBIL: general entity annotator benchmarking framework
R Usbeck, M Röder, AC Ngonga Ngomo, C Baron, A Both, M Brümmer, ...
Proceedings of the 24th international conference on World Wide Web, 1133-1143, 2015
2602015
New horizons for a data-driven economy: a roadmap for usage and exploitation of big data in Europe
JM Cavanillas, E Curry, W Wahlster
Springer Nature, 2016
2472016
AGDISTIS-graph-based disambiguation of named entities using linked data
R Usbeck, AC Ngonga Ngomo, M Röder, D Gerber, SA Coelho, S Auer, ...
International semantic web conference, 457-471, 2014
2442014
A survey of current link discovery frameworks
M Nentwig, M Hartung, AC Ngonga Ngomo, E Rahm
Semantic Web 8 (3), 419-436, 2017
2312017
Survey on challenges of question answering in the semantic web
K Höffner, S Walter, E Marx, R Usbeck, J Lehmann, AC Ngonga Ngomo
Semantic Web 8 (6), 895-920, 2017
2222017
Question answering over linked data (QALD-4)
C Unger, C Forascu, V Lopez, ACN Ngomo, E Cabrio, P Cimiano, ...
Working Notes for CLEF 2014 Conference, 2014
2022014
7th open challenge on question answering over linked data (QALD-7)
R Usbeck, ACN Ngomo, B Haarmann, A Krithara, M Röder, G Napolitano
Semantic web evaluation challenge, 59-69, 2017
1632017
Hibiscus: Hypergraph-based source selection for sparql endpoint federation
M Saleem, AC Ngonga Ngomo
European semantic web conference, 176-191, 2014
1572014
LSQ: the linked SPARQL queries dataset
M Saleem, MI Ali, A Hogan, Q Mehmood, ACN Ngomo
International semantic web conference, 261-269, 2015
1542015
Sina: Semantic interpretation of user queries for question answering on interlinked data
S Shekarpour, E Marx, ACN Ngomo, S Auer
Journal of Web Semantics 30, 39-51, 2015
1522015
Eagle: Efficient active learning of link specifications using genetic programming
AC Ngonga Ngomo, K Lyko
Extended semantic web conference, 149-163, 2012
1522012
A fine-grained evaluation of SPARQL endpoint federation systems
M Saleem, Y Khan, A Hasnain, I Ermilov, AC Ngonga Ngomo
Semantic Web 7 (5), 493-518, 2016
1292016
Knowledge graphs: New directions for knowledge representation on the semantic web (dagstuhl seminar 18371)
PA Bonatti, S Decker, A Polleres, V Presutti
Dagstuhl reports 8 (9), 2019
1282019
Bioasq: A challenge on large-scale biomedical semantic indexing and question answering
G Balikas, A Krithara, I Partalas, G Paliouras
International Workshop on Multimodal Retrieval in the Medical Domain, 26-39, 2015
1202015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20