Παρακολούθηση
Georges Gonthier
Georges Gonthier
Principal Researcher, Microsoft Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα microsoft.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The Esterel synchronous programming language: Design, semantics, implementation
G Berry, G Gonthier
Science of computer programming 19 (2), 87-152, 1992
26631992
The reflexive CHAM and the join-calculus
C Fournet, G Gonthier
Proceedings of the 23rd ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of …, 1996
8491996
Formal proof–the four-color theorem
G Gonthier
Notices of the AMS 55 (11), 1382-1393, 2008
6562008
A calculus of mobile agents
C Fournet, G Gonthier, JJ Lévy, L Maranget, D Rémy
International Conference on Concurrency Theory, 406-421, 1996
6141996
Formal verification of smart contracts: Short paper
K Bhargavan, A Delignat-Lavaud, C Fournet, A Gollamudi, G Gonthier, ...
Proceedings of the 2016 ACM workshop on programming languages and analysis …, 2016
5922016
A machine-checked proof of the odd order theorem
G Gonthier, A Asperti, J Avigad, Y Bertot, C Cohen, F Garillot, SL Roux, ...
International conference on interactive theorem proving, 163-179, 2013
4432013
The geometry of optimal lambda reduction
G Gonthier, M Abadi, JJ Lévy
Proceedings of the 19th ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of …, 1992
3101992
A small scale reflection extension for the Coq system
G Gonthier, A Mahboubi, E Tassi
Inria Saclay Ile de France, 2016
2952016
The join calculus: A language for distributed mobile programming
C Fournet, G Gonthier
International Summer School on Applied Semantics, 268-332, 2000
2372000
A computer-checked proof of the four colour theorem
G Gonthier
2122005
Portable, unobtrusive garbage collection for multiprocessor systems
D Doligez, G Gonthier
Proceedings of the 21st ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of …, 1994
2081994
The four colour theorem: Engineering of a formal proof
G Gonthier
Asian Symposium on Computer Mathematics, 333-333, 2007
1982007
Formal proof
TC Hales
Notices of the AMS 55 (11), 1370-1380, 2008
1952008
Packaging mathematical structures
F Garillot, G Gonthier, A Mahboubi, L Rideau
International Conference on Theorem Proving in Higher Order Logics, 327-342, 2009
1832009
An introduction to small scale reflection in Coq
G Gonthier, A Mahboubi
Journal of formalized reasoning 3 (2), 95-152, 2010
1642010
Synchronous programming of reactive systems: an introduction to ESTEREL
G Berry, P Couronne, G Gonthier
INRIA, 1987
1461987
Canonical big operators
Y Bertot, G Gonthier, S Ould Biha, I Pasca
International Conference on Theorem Proving in Higher Order Logics, 86-101, 2008
1182008
Linear logic without boxes
G Gonthier, M Abadi, JJ Lévy
LICS 92, 223-34, 1992
1181992
Sémantiques et modèles d'exécution des langages réactifs synchrones: application à Esterel
G Gonthier
Paris 11, 1988
931988
An abstract standardisation theorem
G Gonthier, JJ Lévy, PA Mellies
1992 Proceedings of the Seventh Annual IEEE Symposium on Logic in Computer …, 1992
901992
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20