Παρακολούθηση
Dimitris Grigoriadis
Dimitris Grigoriadis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Review on psychological stress detection using biosignals
G Giannakakis, D Grigoriadis, K Giannakaki, O Simantiraki, A Roniotis, ...
IEEE transactions on affective computing 13 (1), 440-460, 2019
5852019
Detection of stress/anxiety state from EEG features during video watching
G Giannakakis, D Grigoriadis, M Tsiknakis
2015 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2015
852015
DIANA-miRGen v4: indexing promoters and regulators for more than 1500 microRNAs
N Perdikopanis, GK Georgakilas, D Grigoriadis, V Pierros, I Kavakiotis, ...
Nucleic Acids Research 49 (D1), D151-D159, 2021
212021
TarBase-v9. 0 extends experimentally supported miRNA–gene interactions to cell-types and virally encoded miRNAs
G Skoufos, P Kakoulidis, S Tastsoglou, E Zacharopoulou, V Kotsira, ...
Nucleic Acids Research 52 (D1), D304-D310, 2024
122024
DeepTSS: multi-branch convolutional neural network for transcription start site identification from CAGE data
D Grigoriadis, N Perdikopanis, GK Georgakilas, AG Hatzigeorgiou
BMC bioinformatics 23 (Suppl 2), 395, 2022
42022
DiS-TSS: An annotation agnostic algorithm for TSS identification
D Grigoriadis, N Perdikopanis, GK Georgakilas, A Hatzigeorgiou
Bioinformatics and Biomedical Engineering: 8th International Work-Conference …, 2020
22020
The Radiogenomic and Spatiogenomic Landscapes of Glioblastoma, and their Relationship to Oncogenic Drivers
AF Kazerooni, H Akbari, X Hu, V Bommineni, D Grigoriadis, E Toorens, ...
bioRxiv, 2022.12. 15.517767, 2022
12022
How microRNAs go awry in cancer: Exploring the underlying factors of miRNA dysregulation
M Miliotis, D Grigoriadis, AG Hatzigeorgiou
Physiology 39 (S1), 2463, 2024
2024
NIMG-82. RADIOGENOMIC SIGNATURES OF KEY DRIVER GENES IN GBM REVEAL MOLECULAR HETEROGENEITY OF THE TUMOR MICROENVIRONMENT LINKED TO SPATIAL DISTRIBUTION: IMPACT ON THE …
AF Kazerooni, H Akbari, E Toorens, D Grigoriadis, X Hu, C Sako, ...
Neuro-Oncology 24 (Supplement_7), vii184-vii184, 2022
2022
Machine learning algorithms for large scale transcriptomic and genetic data
D Grigoriadis
University of Thessaly, Greece, 2022
2022
A method for identifying TSS from CAGE data using a Genomic Signal Processing approach
DN Grigoriadis
University of Thessaly, 2019
2019
NIMG-82. RADIOGENOMIC SIGNATURES OF KEY DRIVER GENES IN GBM REVEAL MOLECULAR HETEROGENEITY OF THE TUMOR MICROENVIRONMENT LINKED TO SPATIAL DISTRIBUTION: IMPACT ON THE …
AF Kazerooni, H Akbari, E Toorens, D Grigoriadis, X Hu, C Sako, ...
Neuro-oncology, 2000
2000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–12