Παρακολούθηση
Federico Cilento
Federico Cilento
Scientist, Elettra - Sincrotrone Trieste, Trieste, Italy
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα elettra.trieste.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Direct View of Hot Carrier Dynamics in Graphene
JC Johannsen, S Ulstrup, F Cilento, A Crepaldi, M Zacchigna, C Cacho, ...
Physical Review Letters 111 (2), 027403, 2013
4142013
Disentangling the electronic and phononic glue in a high-Tc superconductor
S Dal Conte, C Giannetti, G Coslovich, F Cilento, D Bossini, T Abebaw, ...
Science 335 (6076), 1600-1603, 2012
2382012
Evidence for a Strong Topological Insulator Phase in ZrTe 5
G Manzoni, L Gragnaniello, G Autès, T Kuhn, A Sterzi, F Cilento, ...
Physical Review Letters 117 (23), 237601, 2016
1522016
Revealing the high-energy electronic excitations underlying the onset of high-temperature superconductivity in cuprates
C Giannetti, F Cilento, S Dal Conte, G Coslovich, G Ferrini, H Molegraaf, ...
Nature Communications 2, 353, 2011
1412011
Ultrafast Dynamics of Massive Dirac Fermions in Bilayer Graphene
S Ulstrup, JC Johannsen, F Cilento, JA Miwa, A Crepaldi, M Zacchigna, ...
Physical Review Letters 112 (25), 257401, 2014
1242014
Ultrafast photodoping and effective Fermi-Dirac distribution of the Dirac particles in Bi 2 Se 3
A Crepaldi, B Ressel, F Cilento, M Zacchigna, C Grazioli, H Berger, ...
Physical Review B 86 (20), 205133, 2012
1222012
Tunable Carrier Multiplication and Cooling in Graphene
JC Johannsen, S Ulstrup, A Crepaldi, F Cilento, M Zacchigna, J Miwa, ...
Nano Letters 15, 326, 2014
1032014
Thermomechanical behavior of surface acoustic waves in ordered arrays of nanodisks studied by near-infrared pump-probe diffraction experiments
C Giannetti, B Revaz, F Banfi, M Montagnese, G Ferrini, F Cilento, ...
Physical Review B 76 (12), 125413, 2007
962007
Ultrafast insulator-to-metal phase transition as a switch to measure the spectrogram of a supercontinuum light pulse
F Cilento, C Giannetti, G Ferrini, S Dal Conte, T Sala, G Coslovich, M Rini, ...
Applied physics letters 96 (2), 021102, 2010
862010
Momentum-Resolved Spin Dynamics of Bulk and Surface Excited States in the Topological Insulator Bi2Se3
C Cacho, A Crepaldi, M Battiato, J Braun, F Cilento, M Zacchigna, ...
Physical Review Letters 114 (9), 097401, 2015
802015
Witnessing the formation and relaxation of dressed quasi-particles in a strongly correlated electron system
F Novelli, G De Filippis, V Cataudella, M Esposito, I Vergara, F Cilento, ...
Nature Communications 5, 2014
802014
Ultrafast Optical Control of the Electronic Properties of Zr Te 5
G Manzoni, A Sterzi, A Crepaldi, M Diego, F Cilento, M Zacchigna, ...
Physical Review Letters 115 (20), 207402, 2015
762015
Discontinuity of the ultrafast electronic response of underdoped superconducting Bi 2 Sr 2 CaCu 2 O 8+ δ strongly excited by ultrashort light pulses
C Giannetti, G Coslovich, F Cilento, G Ferrini, H Eisaki, N Kaneko, ...
Physical Review B 79 (22), 224502, 2009
732009
Evidence of reduced surface electron-phonon scattering in the conduction band of Bi 2 Se 3 by nonequilibrium ARPES
A Crepaldi, F Cilento, B Ressel, C Cacho, JC Johannsen, M Zacchigna, ...
Physical Review B 88 (12), 121404, 2013
632013
Ultrafast optical spectroscopy of the lowest energy excitations in the Mott insulator compound YVO 3: Evidence for Hubbard-type excitons
F Novelli, D Fausti, J Reul, F Cilento, PHM van Loosdrecht, AA Nugroho, ...
Physical Review B 86 (16), 165135, 2012
572012
Electronic properties of candidate type-II Weyl semimetal WTe2. A review perspective
PK Das, D Di Sante, F Cilento, C Bigi, D Kopic, D Soranzio, A Sterzi, ...
Electronic Structure 1 (1), 014003, 2019
552019
Photo-enhanced antinodal conductivity in the pseudogap state of high-Tc cuprates
F Cilento, SD Conte, G Coslovich, S Peli, N Nembrini, S Mor, F Banfi, ...
Nature Communications 5, 4353, 2014
532014
Competition Between the Pseudogap and Superconducting States of Bi 2 Sr 2 Ca 0.92 Y 0.08 Cu 2 O 8+ δ Single Crystals Revealed by Ultrafast Broadband Optical Reflectivity
G Coslovich, C Giannetti, F Cilento, S Dal Conte, T Abebaw, D Bossini, ...
Physical Review Letters 110 (10), 107003, 2013
532013
Evidence for a photoinduced nonthermal superconducting-to-normal-state phase transition in overdoped Bi 2 Sr 2 Ca 0.92 Y 0.08 Cu 2 O 8+ δ
G Coslovich, C Giannetti, F Cilento, S Dal Conte, G Ferrini, P Galinetto, ...
Physical Review B 83 (6), 064519, 2011
522011
Ultrafast electron dynamics in epitaxial graphene investigated with time-and angle-resolved photoemission spectroscopy
S Ulstrup, JC Johannsen, A Crepaldi, F Cilento, M Zacchigna, C Cacho, ...
Journal of Physics: Condensed Matter 27 (16), 164206, 2015
482015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20