Katayoun (Kate) Farrahi
Katayoun (Kate) Farrahi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα soton.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Discovering routines from large-scale human locations using probabilistic topic models
K Farrahi, D Gatica-Perez
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) 2 (1), 1-27, 2011
3072011
Sensing the'Health State'of our Society
A Madan, M Cebrian, S Moturu, K Farrahi, AS Pentland
Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011
253*2011
What did you do today? Discovering daily routines from large-scale mobile data
K Farrahi, D Gatica-Perez
Proceedings of the 16th ACM international conference on Multimedia, 849-852, 2008
1732008
Probabilistic mining of socio-geographic routines from mobile phone data
K Farrahi, D Gatica-Perez
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 4 (4), 746-755, 2010
942010
Epidemic contact tracing via communication traces
K Farrahi, R Emonet, M Cebrian
PloS one 9 (5), e95133, 2014
862014
Pervasive sensing to model political opinions in face-to-face networks
A Madan, K Farrahi, D Gatica-Perez, AS Pentland
International Conference on Pervasive Computing, 214-231, 2011
752011
Discovering human routines from cell phone data with topic models
K Farrahi, D Gatica-Perez
2008 12th IEEE International Symposium on Wearable Computers, 29-32, 2008
542008
Daily routine classification from mobile phone data
K Farrahi, D Gatica-Perez
International Workshop on Machine Learning for Multimodal Interaction, 173-184, 2008
442008
A probabilistic approach to mining mobile phone data sequences
K Farrahi, D Gatica-Perez
Personal and ubiquitous computing 18 (1), 223-238, 2014
432014
Extracting mobile behavioral patterns with the distant n-gram topic model
K Farrahi, D Gatica-Perez
2012 16th International Symposium on Wearable Computers, 1-8, 2012
372012
User geospatial context for music recommendation in microblogs
M Schedl, A Vall, K Farrahi
Proceedings of the 37th international ACM SIGIR conference on Research …, 2014
352014
Impact of Listening Behavior on Music Recommendation.
K Farrahi, M Schedl, A Vall, D Hauger, M Tkalcic
312014
An agent-based parallel geo-simulation of urban mobility during city-scale evacuation
K Zia, K Farrahi, A Riener, A Ferscha
Simulation 89 (10), 1184-1214, 2013
312013
Learning and predicting multimodal daily life patterns from cell phones
K Farrahi, D Gatica-Perez
Proceedings of the 2009 international conference on Multimodal interfaces …, 2009
312009
On the influence of user characteristics on music recommendation algorithms
M Schedl, D Hauger, K Farrahi, M Tkalčič
European conference on information retrieval, 339-345, 2015
192015
Sequence multi-task learning to forecast mental wellbeing from sparse self-reported data
D Spathis, S Servia-Rodriguez, K Farrahi, C Mascolo, J Rentfrow
Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge …, 2019
172019
Socio-inspired ICT
A Ferscha, K Farrahi, J van den Hoven, D Hales, A Nowak, P Lukowicz, ...
The European Physical Journal Special Topics 214 (1), 401-434, 2012
172012
Transfer learning across human activities using a cascade neural network architecture
X Du, K Farrahi, M Niranjan
Proceedings of the 23rd international symposium on wearable computers, 35-44, 2019
162019
Passive mobile sensing and psychological traits for large scale mood prediction
D Spathis, S Servia-Rodriguez, K Farrahi, C Mascolo, J Rentfrow
Proceedings of the 13th EAI International Conference on Pervasive Computing …, 2019
142019
A New Opportunity to Urban Evacuation Analysis: Very Large Scale Simulations of Social Agent Systems in Repast HPC
K Zia, A Riener, K Farrahi, A Ferscha
PADS, 2012
142012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20