Παρακολούθηση
Dimitra Trachanatzi
Dimitra Trachanatzi
Phd Fellow at the School of Production Engineering and Management, Technical University of Crete.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα isc.tuc.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A firefly algorithm for the environmental prize-collecting vehicle routing problem
D Trachanatzi, M Rigakis, M Marinaki, Y Marinakis
Swarm and Evolutionary Computation 57, 100712, 2020
302020
An interactive preference-guided firefly algorithm for personalized tourist itineraries
D Trachanatzi, M Rigakis, M Marinaki, Y Marinakis
Expert Systems with Applications 159, 113563, 2020
82020
A novel solution encoding in the differential evolution algorithm for optimizing tourist trip design problems
D Trachanatzi, M Rigakis, A Taxidou, M Marinaki, Y Marinakis, ...
International conference on learning and intelligent optimization, 253-267, 2019
62019
Tourist group itinerary design: When the firefly algorithm meets the n-person Battle of Sexes
M Rigakis, D Trachanatzi, M Marinaki, Y Marinakis
Knowledge-Based Systems 228, 107257, 2021
32021
A Hybrid Firefly Algorithm Based on Coordinates for the Prize-Collecting Vehicle Routing Problem
M Rigakis, D Trachanatzi, M Marinaki, Y Marinakis
Operational Research in Agriculture and Tourism, 145-167, 2020
22020
Artificial bee colony optimization approach to develop strategies for the iterated prisoner’s dilemma
M Rigakis, D Trachanatzi, M Marinaki, Y Marinakis
7th International Conference of Bionspired Methods and Their Applications …, 2016
22016
A teaching–learning-based optimization algorithm for the environmental prize-collecting vehicle routing problem
D Trachanatzi, M Rigakis, M Marinaki, Y Marinakis
Energy Systems, 1-28, 2021
12021
Distance related: a procedure for applying directly Artificial Bee Colony algorithm in routing problems
D Trachanatzi, M Rigakis, M Marinaki, Y Marinakis, N Matsatsinis
Soft Computing 24 (12), 9071-9089, 2020
12020
A Discrete Inspired Bat Algorithm for Firetruck Dispatch in Emergency
D Trachanatzi, M Rigakis, M Marinaki, Y Marinakis
Natural Risk Management and Engineering: NatRisk Project, 203, 2020
2020
A Discrete Inspired Bat Algorithm for Firetruck Dispatch in Emergency Situations
D Trachanatzi, M Rigakis, M Marinaki, Y Marinakis
Natural Risk Management and Engineering, 203-223, 2020
2020
A Memetic Algorithm for the Team Orienteering Problem
D Trachanatzi, E Tsakirakis, M Marinaki, Y Marinakis, N Matsatsinis
Business and Consumer Analytics: New Ideas, 609-635, 2019
2019
A Firefly Algorithm for the Permutation Flowshop Scheduling Problem
A Taxidou, I Karafyllidis, D Trachanatzi, M Rigakis, M Marinaki, ...
7th International Symposium and 29th National Conference on Operational …, 2018
2018
A Differential Evolution Algorithm to Develop Strategies for the Iterated Prisoner’s Dilemma
M Rigakis, D Trachanatzi, M Marinaki, Y Marinakis
International Workshop on Machine Learning, Optimization, and Big Data, 133-145, 2017
2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–13