Παρακολούθηση
Evangelia Chrysochoou
Evangelia Chrysochoou
Research Associate Centre for Research and Technology Hellas - Hellenic Institute of Transport
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα certh.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Urban mobility indicators for Thessaloniki
E Mitsakis, I Stamos, JMS Grau, E Chrysochoou, P Iordanopoulos, ...
Journal of Traffic and Logistics Engineering 1 (2), 148-152, 2013
552013
Multiobjective optimum path algorithm for passenger pretrip planning in multimodal transportation networks
G Aifadopoulou, A Ziliaskopoulos, E Chrisohoou
Transportation Research Record 2032 (1), 26-34, 2007
462007
A robust method for real time estimation of travel times for dense urban road networks using point-to-point detectors
E Mitsakis, JM Salanova Grau, E Chrysohoou, G Aifadopoulou
Transport 30 (3), 264-272, 2015
432015
The sensor location problem: methodological approach and application
E Mitsakis, E Chrysohoou, JM Salanova Grau, P Iordanopoulos, ...
Transport 32 (2), 113-119, 2017
152017
Combination of macroscopic and microscopic transport simulation models: Use case in Cyprus.
E Mitsakis, G Aifadopoulou, JM Salanova Grau, E Chrysohoou, ...
International Journal for Traffic & Transport Engineering 4 (2), 2014
92014
Multicriteria route choice in road networks
E Mitsakis, JM Salanova, E Chrysohoou, I Stamos, G Aifadopoulou
Proccedings of the 12th Special Conference of the Hellenic Operational …, 2012
62012
Stochastic inventory routing problem with transshipment recourse action
E Chrysochoou, A Ziliaskopoulos
SMMSO 2015 17, 2015
42015
An exact algorithm for the stochastic inventory routing problem with transhipment
EC Chrysochoou, AK Ziliaskopoulos, A Lois
Transportation Research Board 94th Annual MeetingTransportation Research Board, 2015
42015
Static traffic assignment model and urban mobility indicators for the city of Thessaloniki
I Stamos, G Aifadopoulou, E Mitsakis, E Chrysochoou
12013
Stochastic vehicle routing model and its specifications
E Chrisohoou, T Ziliaskopoulos
Proccedings of the 26th European Conference on Operational Research Euro …, 2014
2014
Στατικό μοντέλο καταμερισμού κυκλοφορίας και Δείκτες Αστικής Κινητικότητας για την πόλη της Θεσσαλονίκης
I Stamos, G Aifadopoulou, E Mitsakis, E Chrysochoou
2013
The stochastic routing problem
E Chrisohoou, T Ziliaskopoulos
Proccedings or the 23ο National Conference of Hellenic Association of …, 2013
2013
Optimum Utilization of Traffic Data Using Cluster and Time Series Analysis
M Morfoulaki, G Aifadopoulou, E Chrisohoou, JMS Grau
Transportation Research Board 91st Annual MeetingTransportation Research Board, 2012
2012
Development of a forecasting methoidology for road network traffic data analysis using time series.
M Morfoulaki, E Chrysohoou, JM Salanova Grau
Proccedings of the 5th International Congres on Transportation Research in …, 2010
2010
Combination of macro & micro transport simulation models for supporting integrated mobility planning
G Aifadopoulou, K Mouskos, JM Salanova Grau, E Chrysohoou, ...
Proccedings of the 16th International Conference on  Urban Transport & the …, 2010
2010
Evaluation of Euro-Mediterranean free trade agreements (EMFTA) effects on the development of freight flows of Greece into the Mediterranean
M Morfoulaki, G Aifadopoulou, E Chrisohoou, E Gagatsi
Proccedings of the 4th International Congress for Transport Research in …, 2008
2008
Time depended multi-objective optimum path algorithm in multimodal transportation networks
Aifadopoulou, G., E Chrisohoou, T Ziliaskopoulos
Proccedings of the 18ο National Conference of Hellenic Association of …, 2006
2006
Data modeling and algorithmic solution for multimodal trip planning over Greek transport network
G Aifadopoulou, E Chrisohoou, V Mizaras, Pachinis, TH.
Proccedings of the 3rd International Congress on Transportation Research in …, 2006
2006
An exact method for the stochastic inventory routing problem
E Chrysochoou, A Ziliaskopoulos
An exact method for the inventory routing problem
E Chrysochoou, V Greece, A Ziliaskopoulos
Book of Proceedings, 209, 0
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20