Παρακολούθηση
George Kokkonis
George Kokkonis
Department of Business Administration, University of Western Macedonia, Greece.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uowm.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Real-time wireless multisensory smart surveillance with 3D-HEVC streams for internet-of-things (IoT)
G Kokkonis, KE Psannis, M Roumeliotis, D Schonfeld
The Journal of Supercomputing 73 (3), 1044-1062, 2017
792017
Architecture for security monitoring in IoT environments
C Stergiou, KE Psannis, AP Plageras, G Kokkonis, Y Ishibashi
2017 IEEE 26th international symposium on industrial electronics (ISIE …, 2017
502017
Efficient large-scale medical data (ehealth big data) analytics in internet of things
AP Plageras, C Stergiou, G Kokkonis, KE Psannis, Y Ishibashi, BG Kim, ...
2017 IEEE 19th Conference on Business informatics (CBI) 2, 21-27, 2017
492017
Efficient algorithm for transferring a real-time HEVC stream with haptic data through the internet
G Kokkonis, KE Psannis, M Roumeliotis, Y Ishibashi
Journal of Real-Time Image Processing 12 (2), 343-355, 2016
462016
A smart IoT fuzzy irrigation system
G Kokkonis, S Kontogiannis, D Tomtsis
Power (mW) 100 (63), 25, 2017
282017
New advances in the Internet of Things
RR Yager, JP Espada
Springer International Publishing, 2018
252018
Proposed open source architecture for Long Range monitoring. The case study of cattle tracking at Pogoniani
N Zinas, S Kontogiannis, G Kokkonis, S Valsamidis, I Kazanidis
Proceedings of the 21st Pan-Hellenic Conference on Informatics, 1-6, 2017
252017
Evaluating transport and application layer protocols for haptic applications
G Kokkonis, KE Psannis, M Roumeliotis, S Kontogiannis, Y Ishibashi
2012 IEEE International Workshop on Haptic Audio Visual Environments and …, 2012
252012
DATABASE SYSTEMS PERFORMANCE EVALUATION FOR IOT APPLICATIONS
C Asiminidis, G Kokkonis, S Kontogiannis
International Journal of Database Management Systems 10 (6), 2018
232018
Network adaptive flow control algorithm for haptic data over the internet–NAFCAH
G Kokkonis, KE Psannis, M Roumeliotis
International Conference on Genetic and Evolutionary Computing, 93-102, 2015
192015
A survey of transport protocols for haptic applications
G Kokkonis, K Psannis, M Roumeliotis, S Kontogiannis
2012 16th Panhellenic Conference on Informatics, 192-197, 2012
192012
A survey on haptic data over 5g networks
G Minopoulos, G Kokkonis, K Psannis, Y Ishibashi
NADIA, 2019
182019
Proposed fuzzy-NN algorithm with LoRa communication protocol for clustered irrigation systems
S Kontogiannis, G Kokkonis, S Ellinidou, S Valsamidis
Future Internet 9 (4), 78, 2017
182017
Proposed cloud infrastructure of wearable and ubiquitous medical services
D Tomtsis, S Kontogiannis, G Kokkonis, I Kazanidis, S Valsamidis
2015 Fifth International Conference on Digital Information Processing and …, 2015
172015
Proposed high level architecture of a smart interconnected interactive classroom
C Stergiou, AP Plageras, KE Psannis, T Xifilidis, G Kokkonis, ...
2018 South-Eastern European Design Automation, Computer Engineering …, 2018
152018
Transferring wireless high update rate supermedia streams over IoT
G Kokkonis, KE Psannis, M Roumeliotis, Y Ishibashi, BG Kim, ...
New Advances in the Internet of Things, 93-103, 2018
142018
A novel microclimate forecasting system architecture integrating GPS measurements and meteorological-sensor data
N Zinas, S Kontogiannis, G Kokkonis, C Pikridas
Proceedings of the 6th Balkan Conference in Informatics, 82-88, 2013
112013
Digital Divide in Greece-A Quantitative Examination of Internet Nonuse
E Gounopoulos, G Kokkonis, S Valsamidis, S Kontogiannis
Economy, finance and business in southeastern and central Europe, 889-903, 2018
102018
Fitra: A neuro-fuzzy computational algorithm approach based on an embedded water planting system
G Kokkonis, S Kontogiannis, D Tomtsis
Proceedings of the Second International Conference on Internet of things …, 2017
92017
Real time Haptic data transferring
G Kokkonis, K Psannis, M Roumeliotis
2016 Wireless Days (WD), 1-3, 2016
82016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20