Παρακολούθηση
George Kokkonis
George Kokkonis
Department of Information and Electronic Engineering, International Hellenic University, Greece.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iee.ihu.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Real-time wireless multisensory smart surveillance with 3D-HEVC streams for internet-of-things (IoT)
G Kokkonis, KE Psannis, M Roumeliotis, D Schonfeld
The Journal of Supercomputing 73, 1044-1062, 2017
822017
Efficient large-scale medical data (ehealth big data) analytics in internet of things
AP Plageras, C Stergiou, G Kokkonis, KE Psannis, Y Ishibashi, BG Kim, ...
2017 IEEE 19th Conference on Business informatics (CBI) 2, 21-27, 2017
652017
Architecture for security monitoring in IoT environments
C Stergiou, KE Psannis, AP Plageras, G Kokkonis, Y Ishibashi
2017 IEEE 26th international symposium on industrial electronics (ISIE …, 2017
552017
Efficient algorithm for transferring a real-time HEVC stream with haptic data through the internet
G Kokkonis, KE Psannis, M Roumeliotis, Y Ishibashi
Journal of Real-Time Image Processing 12, 343-355, 2016
472016
A smart IoT fuzzy irrigation system
G Kokkonis, S Kontogiannis, D Tomtsis
Power (mW) 100 (63), 25, 2017
392017
DATABASE SYSTEMS PERFORMANCE EVALUATION FOR IOT APPLICATIONS
C Asiminidis, G Kokkonis, S Kontogiannis
International Journal of Database Management Systems 10 (6), 2018
372018
Proposed open source architecture for Long Range monitoring. The case study of cattle tracking at Pogoniani
N Zinas, S Kontogiannis, G Kokkonis, S Valsamidis, I Kazanidis
Proceedings of the 21st Pan-Hellenic Conference on Informatics, 1-6, 2017
332017
New advances in the Internet of Things
RR Yager, JP Espada
Springer International Publishing, 2018
322018
Evaluating transport and application layer protocols for haptic applications
G Kokkonis, KE Psannis, M Roumeliotis, S Kontogiannis, Y Ishibashi
2012 IEEE international workshop on haptic audio visual environments and …, 2012
282012
A survey on haptic data over 5g networks
G Minopoulos, G Kokkonis, KE Psannis, Y Ishibashi
NADIA, 2019
272019
Proposed fuzzy-NN algorithm with LoRa communication protocol for clustered irrigation systems
S Kontogiannis, G Kokkonis, S Ellinidou, S Valsamidis
Future Internet 9 (4), 78, 2017
242017
A survey of transport protocols for haptic applications
G Kokkonis, K Psannis, M Roumeliotis, S Kontogiannis
2012 16th Panhellenic Conference on Informatics, 192-197, 2012
222012
Network adaptive flow control algorithm for haptic data over the internet–NAFCAH
G Kokkonis, KE Psannis, M Roumeliotis
Genetic and Evolutionary Computing: Proceedings of the Ninth International …, 2016
202016
Transferring wireless high update rate supermedia streams over IoT
G Kokkonis, KE Psannis, M Roumeliotis, Y Ishibashi, BG Kim, ...
New Advances in the Internet of Things, 93-103, 2018
182018
Proposed cloud infrastructure of wearable and ubiquitous medical services
D Tomtsis, S Kontogiannis, G Kokkonis, I Kazanidis, S Valsamidis
2015 Fifth International Conference on Digital Information Processing and …, 2015
182015
Proposed high level architecture of a smart interconnected interactive classroom
C Stergiou, AP Plageras, KE Psannis, T Xifilidis, G Kokkonis, ...
2018 South-Eastern European Design Automation, Computer Engineering …, 2018
172018
Digital Divide in Greece-A Quantitative Examination of Internet Nonuse
E Gounopoulos, G Kokkonis, S Valsamidis, S Kontogiannis
Economy, Finance and Business in Southeastern and Central Europe …, 2018
122018
A novel microclimate forecasting system architecture integrating GPS measurements and meteorological-sensor data
N Zinas, S Kontogiannis, G Kokkonis, C Pikridas
Proceedings of the 6th Balkan Conference in Informatics, 82-88, 2013
122013
IoT architecture for monitoring wine fermentation process of debina variety semi-sparkling wine
D Tomtsis, S Kontogiannis, G Kokkonis, N Zinas
Proceedings of the SouthEast European Design Automation, Computer …, 2016
112016
Middleware IoT protocols performance evaluation for carrying out clustered data
G Kokkonis, A Chatzimparmpas, S Kontogiannis
2018 South-Eastern European Design Automation, Computer Engineering …, 2018
102018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20