Παρακολούθηση
Craig Boutilier
Craig Boutilier
Principal Scientist, Google
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The dynamics of reinforcement learning in cooperative multiagent systems
C Claus, C Boutilier
AAAI/IAAI 1998 (746-752), 2, 1998
19201998
Decision-theoretic planning: Structural assumptions and computational leverage
C Boutilier, T Dean, S Hanks
Journal of Artificial Intelligence Research 11, 1-94, 1999
15651999
CP-nets: A tool for representing and reasoning withconditional ceteris paribus preference statements
C Boutilier, RI Brafman, C Domshlak, HH Hoos, D Poole
Journal of artificial intelligence research 21, 135-191, 2004
12502004
Context-specific independence in Bayesian networks
C Boutilier, N Friedman, M Goldszmidt, D Koller
arXiv preprint arXiv:1302.3562, 2013
9992013
Planning, learning and coordination in multiagent decision processes
C Boutilier
TARK 96, 195-210, 1996
7201996
Stochastic dynamic programming with factored representations
C Boutilier, R Dearden, M Goldszmidt
Artificial intelligence 121 (1-2), 49-107, 2000
6362000
SPUDD: Stochastic planning using decision diagrams
J Hoey, R St-Aubin, A Hu, C Boutilier
arXiv preprint arXiv:1301.6704, 2013
6252013
Exploiting structure in policy construction
C Boutilier, R Dearden, M Goldszmidt
IJCAI 14, 1104-1113, 1995
5761995
Sequential optimality and coordination in multiagent systems
C Boutilier
IJCAI 99, 478-485, 1999
5171999
Toward a logic for qualitative decision theory
C Boutilier
Principles of knowledge representation and reasoning, 75-86, 1994
4661994
Hierarchical solution of Markov decision processes using macro-actions
M Hauskrecht, N Meuleau, LP Kaelbling, TL Dean, C Boutilier
arXiv preprint arXiv:1301.7381, 2013
4082013
Reasoning With Conditional Ceteris Paribus Preference Statements.
C Boutilier, RI Brafman, HH Hoos, D Poole
UAI 99, 71-80, 1999
3691999
Symbolic dynamic programming for first-order MDPs
C Boutilier, R Reiter, B Price
IJCAI 1, 690-700, 2001
3582001
A POMDP formulation of preference elicitation problems
C Boutilier
AAAI/IAAI, 239-246, 2002
3522002
Solving combinatorial auctions using stochastic local search
HH Hoos, C Boutilier
Aaai/iaai, 22-29, 2000
3522000
Automated handwashing assistance for persons with dementia using video and a partially observable Markov decision process
J Hoey, P Poupart, A von Bertoldi, T Craig, C Boutilier, A Mihailidis
Computer Vision and Image Understanding 114 (5), 503-519, 2010
3292010
Computing optimal policies for partially observable decision processes using compact representations
C Boutilier, D Poole
Proceedings of the National Conference on Artificial Intelligence, 1168-1175, 1996
3221996
Iterated revision and minimal change of conditional beliefs
C Boutilier
Journal of Philosophical Logic 25, 263-305, 1996
3211996
Conditional logics of normality: a modal approach
C Boutilier
Artificial intelligence 68 (1), 87-154, 1994
3211994
Solving very large weakly coupled Markov decision processes
N Meuleau, M Hauskrecht, KE Kim, L Peshkin, LP Kaelbling, TL Dean, ...
AAAI/IAAI 8, 2, 1998
2921998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20