Παρακολούθηση
James Sharpnack
James Sharpnack
UC Davis Statistics Department
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucdavis.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Trend filtering on graphs
YX Wang, J Sharpnack, A Smola, R Tibshirani
Artificial Intelligence and Statistics, 1042-1050, 2015
2862015
SSE-PT: Sequential recommendation via personalized transformer
L Wu, S Li, CJ Hsieh, J Sharpnack
Proceedings of the 14th ACM Conference on Recommender Systems, 328-337, 2020
1612020
A sharp error analysis for the fused lasso, with application to approximate changepoint screening
K Lin, JL Sharpnack, A Rinaldo, RJ Tibshirani
Advances in neural information processing systems 30, 2017
91*2017
Sparsistency of the edge lasso over graphs
J Sharpnack, A Singh, A Rinaldo
Artificial Intelligence and Statistics, 1028-1036, 2012
902012
Changepoint detection over graphs with the spectral scan statistic
J Sharpnack, A Singh, A Rinaldo
Artificial Intelligence and Statistics, 545-553, 2013
732013
The DFS Fused Lasso: Linear-Time Denoising over General Graphs.
OHM Padilla, J Sharpnack, JG Scott, RJ Tibshirani
J. Mach. Learn. Res. 18 (176), 1-36, 2017
722017
Near-optimal anomaly detection in graphs using lovasz extended scan statistic
JL Sharpnack, A Krishnamurthy, A Singh
Advances in Neural Information Processing Systems 26, 2013
702013
Psychological stress of bicycling with traffic: examining heart rate variability of bicyclists in natural urban environments
DT Fitch, J Sharpnack, SL Handy
Transportation research part F: traffic psychology and behaviour 70, 81-97, 2020
49*2020
Detecting activations over graphs using spanning tree wavelet bases
J Sharpnack, A Singh, A Krishnamurthy
Artificial intelligence and statistics, 536-544, 2013
492013
Sql-rank: A listwise approach to collaborative ranking
L Wu, CJ Hsieh, J Sharpnack
International Conference on Machine Learning, 5315-5324, 2018
462018
Detecting anomalous activity on networks with the graph Fourier scan statistic
J Sharpnack, A Rinaldo, A Singh
IEEE Transactions on Signal Processing 64 (2), 364-379, 2015
442015
Beyond Cases and Deaths: The Benefits of Auxiliary Data Streams In Tracking the COVID-19 Pandemic: Can auxiliary indicators improve COVID-19 forecasting and hotspot prediction?
DJ McDonald, J Bien, A Green, AJ Hu, N DeFries, S Hyun, NL Oliveira, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of …, 2021
37*2021
Exact asymptotics for the scan statistic and fast alternatives
J Sharpnack, E Arias-Castro
Electronic Journal of Statistics 10 (2), 2641-2684, 2016
372016
An open repository of real-time COVID-19 indicators
A Reinhart, L Brooks, M Jahja, A Rumack, J Tang, S Agrawal, W Al Saeed, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 118 (51), e2111452118, 2021
352021
Stochastic shared embeddings: Data-driven regularization of embedding layers
L Wu, S Li, CJ Hsieh, JL Sharpnack
Advances in Neural Information Processing Systems 32, 2019
312019
Higher-order total variation classes on grids: Minimax theory and trend filtering methods
V Sadhanala, YX Wang, JL Sharpnack, RJ Tibshirani
Advances in Neural Information Processing Systems 30, 2017
312017
Adaptive nonparametric regression with the K-nearest neighbour fused lasso
OH Madrid Padilla, J Sharpnack, Y Chen, DM Witten
Biometrika 107 (2), 293-310, 2020
30*2020
An efficient algorithm for generalized linear bandit: Online stochastic gradient descent and thompson sampling
Q Ding, CJ Hsieh, J Sharpnack
International Conference on Artificial Intelligence and Statistics, 1585-1593, 2021
292021
Large-scale collaborative ranking in near-linear time
L Wu, CJ Hsieh, J Sharpnack
Proceedings of the 23rd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge …, 2017
242017
Recovering graph-structured activations using adaptive compressive measurements
A Krishnamuthy, J Sharpnack, A Singh
2013 Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers, 765-769, 2013
242013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20