Παρακολούθηση
Guido Governatori
Guido Governatori
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα governatori.net - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Blockchains for business process management-challenges and opportunities
J Mendling, I Weber, WVD Aalst, JV Brocke, C Cabanillas, F Daniel, ...
ACM Transactions on Management Information Systems (TMIS) 9 (1), 1-16, 2018
6672018
Untrusted business process monitoring and execution using blockchain
I Weber, X Xu, R Riveret, G Governatori, A Ponomarev, J Mendling
Business Process Management: 14th International Conference, BPM 2016, Rio de …, 2016
6352016
Modeling control objectives for business process compliance
S Sadiq, G Governatori, K Namiri
Proceedings of the 5th international conference on Business process …, 2007
6152007
Representation results for defeasible logic
G Antoniou, D Billington, G Governatori, MJ Maher
ACM Transactions on Computational Logic (TOCL) 2 (2), 255-287, 2001
4122001
Compliance checking between business processes and business contracts
G Governatori, Z Milosevic, S Sadiq
Enterprise Distributed Object Computing Conference, 2006. EDOC'06. 10th IEEE …, 2006
3662006
Representing business contracts in RuleML
G Governatori
International Journal of Cooperative Information Systems 14 (2-3), 181-216, 2005
3372005
Argumentation semantics for defeasible logic
G Governatori, MJ Maher, G Antoniou, D Billington
Journal of Logic and Computation 14 (5), 675-702, 2004
3212004
Evaluation of Logic-Based Smart Contracts for Blockchain Systems
F Idelberger, G Governatori, R Riveret, G Sartor
RuleML 2016, 2016
2302016
On legal contracts, imperative and declarative smart contracts, and blockchain systems
G Governatori, F Idelberger, Z Milosevic, R Riveret, G Sartor, X Xu
Artificial Intelligence and Law, 1-33, 2018
2182018
Temporalised normative positions in defeasible logic
G Governatori, A Rotolo, G Sartor
Proceedings of the 10th international conference on Artificial intelligence …, 2005
1832005
A history of AI and Law in 50 papers: 25 years of the international conference on AI and Law
T Bench-Capon, M Araszkiewicz, K Ashley, K Atkinson, F Bex, F Borges, ...
Artificial Intelligence and Law 20, 215-319, 2012
1762012
Logic of violations: A Gentzen system for reasoning with contrary-to-duty obligations
G Governatori, A Rotolo
1722005
The journey to business process compliance
G Governatori, S Sadiq
Handbook of research on business process modeling, 426-454, 2009
1702009
Managing regulatory compliance in business processes
S Sadiq, G Governatori
Handbook on Business process Management 2: Strategic alignment, governance …, 2014
168*2014
BIO logical agents: Norms, beliefs, intentions in defeasible logic
G Governatori, A Rotolo
Autonomous Agents and Multi-Agent Systems 17 (1), 36-69, 2008
1592008
On managing business processes variants
R Lu, S Sadiq, G Governatori
Data & Knowledge Engineering 68 (7), 642-664, 2009
1572009
Compliance aware business process design
R Lu, S Sadiq, G Governatori
Proceedings of the 2007 international conference on Business process …, 2007
1512007
Normative Muti-Agent Systems
G Andrighetto, G Governatori, P Noriega, LWN Van der Torre
Schloss Dagstuhl, Leibniz-Zentrum für Informatik, 2013
1442013
Detecting regulatory compliance for business process models through semantic annotations
G Governatori, J Hoffmann, S Sadiq, I Weber
Business Process Management Workshops, 5-17, 2009
1432009
A flexible framework for defeasible logics
G Antoniou, D Billington, G Governatori, MJ Maher
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL CONFERENCE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 405-410, 2000
1382000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20