Παρακολούθηση
Sophie Wrobel
Sophie Wrobel
University of Strathclyde
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα avesophos.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A Requirements-Driven Approach Towards Decentralized Social Networks
S Thiel, M Bourimi, R Giménez, S Scerri, A Schuller, M Valla, S Wrobel, ...
Future Information Technology, Application, and Service, 709-718, 2012
172012
Multilaterally secure communication anonymity in decentralized social networking
P Schwarte, M Bourimi, M Heupel, D Kesdogan, R Gimenez, S Wrobel, ...
2013 10th International Conference on Information Technology: New …, 2013
72013
Evaluation of the di. me trust metric in CRM settings
S Wrobel, M Heupel, S Thiel
Second International Conference on Future Generation Communication …, 2013
32013
Considering interdependent protection goals in domain-specific contexts: The di. me case study
F Karatas, M Heupel, M Bourimi, D Kesdogan, S Wrobel
2013 10th International Conference on Information Technology: New …, 2013
32013
Building future generation service-oriented information broker networks
S Wrobel, M Bourimi, E Kosta, R Giménez, S Scerri
IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications …, 2013
22013
Towards a minimal framework considering privacy and data protection goals for social networking platform providers
S Wrobel, M Bourimi, M Heupel, F Hermann, M Valla
12013
Training with complex event processing engine to identify semantic meaning of virtual world object state changes
BS Betzler, TG Pham, S Wrobel
US Patent 8,676,724, 2014
2014
Training with complex event processing engine to identify semantic meaning of virtual world object state changes
BS Betzler, TG Pham, S Wrobel
US Patent 8,676,724, 2014
2014
An Adaptive Trust Metric Allowing CRM Operators to Protect Sensitive Data During Interaction in Online Social Media
S Wrobel, M Heupel, S Thiel
Journal of Digital Information Management 12 (1), 53, 2014
2014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9