Παρακολούθηση
Garyfallos Arabatzis
Garyfallos Arabatzis
Associate Professor, Democritus University of Thrace
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fmenr.duth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Electrical energy storage systems in electricity generation: Energy policies, innovative technologies, and regulatory regimes
GL Kyriakopoulos, G Arabatzis
Renewable and Sustainable Energy Reviews 56, 1044-1067, 2016
3532016
Renewable energy and economic growth: Evidence from European countries
S Ntanos, M Skordoulis, G Kyriakopoulos, G Arabatzis, M Chalikias, ...
Sustainability 10 (8), 2626, 2018
2762018
Visitors' satisfaction, perceptions and gap analysis: The case of Dadia–Lefkimi–Souflion National Park
G Arabatzis, E Grigoroudis
Forest policy and economics 12 (3), 163-172, 2010
2532010
Public perceptions and willingness to pay for renewable energy: A case study from Greece
S Ntanos, G Kyriakopoulos, M Chalikias, G Arabatzis, M Skordoulis
Sustainability 10 (3), 687, 2018
2242018
Predicting fuelwood prices in Greece with the use of ARIMA models, artificial neural networks and a hybrid ARIMA–ANN model
T Koutroumanidis, K Ioannou, G Arabatzis
Energy Policy 37 (9), 3627-3634, 2009
1522009
An application of the new environmental paradigm (NEP) scale in a Greek context
S Ntanos, G Kyriakopoulos, M Skordoulis, M Chalikias, G Arabatzis
Energies 12 (2), 239, 2019
1442019
Environmental innovation, open innovation dynamics and competitive advantage of medium and large-sized firms
M Skordoulis, S Ntanos, GL Kyriakopoulos, G Arabatzis, S Galatsidas, ...
Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity 6 (4), 195, 2020
1402020
Energy saving: Views and attitudes of students in secondary education
E Ntona, G Arabatzis, GL Kyriakopoulos
Renewable and Sustainable Energy Reviews 46, 1-15, 2015
1322015
Public attitudes towards photovoltaic developments: Case study from Greece
G Tsantopoulos, G Arabatzis, S Tampakis
Energy Policy 71, 94-106, 2014
1132014
Determinants of corporate climate change disclosure for European firms
G Giannarakis, E Zafeiriou, G Arabatzis, X Partalidou
Corporate Social Responsibility and Environmental Management 25 (3), 281-294, 2018
1112018
Citizens’ views on various forms of energy and their contribution to the environment
S Tampakis, G Τsantopoulos, G Arabatzis, I Rerras
Renewable and Sustainable Energy Reviews 20, 473-482, 2013
1102013
RDEA: A recursive DEA based algorithm for the optimal design of biomass supply chain networks
E Grigoroudis, K Petridis, G Arabatzis
Renewable Energy 71, 113-122, 2014
862014
Socio-economic determinants of energy consumption: An empirical survey for Greece
M Azam, AQ Khan, E Zafeiriou, G Arabatzis
Renewable and Sustainable Energy Reviews 57, 1556-1567, 2016
832016
Asymmetry in price transmission between the producer and the consumer prices in the wood sector and the role of imports: The case of Greece
T Koutroumanidis, E Zafeiriou, G Arabatzis
Forest Policy and Economics 11 (1), 56-64, 2009
752009
Optimal design of the renewable energy map of Greece using weighted goal-programming and data envelopment analysis
E Zografidou, K Petridis, G Arabatzis, PK Dey
Computers & Operations Research 66, 313-326, 2016
732016
Environmental behavior of secondary education students: A case study at central Greece
S Ntanos, GL Kyriakopoulos, G Arabatzis, V Palios, M Chalikias
Sustainability 10 (5), 1663, 2018
722018
An econometric analysis of residential consumption of fuelwood in a mountainous prefecture of Northern Greece
G Arabatzis, C Malesios
Energy policy 39 (12), 8088-8097, 2011
722011
Agricultural commodities and crude oil prices: An empirical investigation of their relationship
E Zafeiriou, G Arabatzis, P Karanikola, S Tampakis, S Tsiantikoudis
Sustainability 10 (4), 1199, 2018
682018
Small hydropower stations in Greece: The local people's attitudes in a mountainous prefecture
C Malesios, G Arabatzis
Renewable and Sustainable Energy Reviews 14 (9), 2492-2510, 2010
682010
CO2 Emissions and Financial Performance of Socially Responsible Firms: An Empirical Survey
N Sariannidis, E Zafeiriou, G Giannarakis, G Arabatzis
Business Strategy and the Environment 22 (2), 109-120, 2013
662013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20