Παρακολούθηση
Garyfallos Arabatzis
Garyfallos Arabatzis
Associate Professor, Democritus University of Thrace
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fmenr.duth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Electrical energy storage systems in electricity generation: Energy policies, innovative technologies, and regulatory regimes
GL Kyriakopoulos, G Arabatzis
Renewable and Sustainable Energy Reviews 56, 1044-1067, 2016
3002016
Visitors' satisfaction, perceptions and gap analysis: The case of Dadia–Lefkimi–Souflion National Park
G Arabatzis, E Grigoroudis
Forest policy and economics 12 (3), 163-172, 2010
2272010
Renewable energy and economic growth: Evidence from European countries
S Ntanos, M Skordoulis, G Kyriakopoulos, G Arabatzis, M Chalikias, ...
Sustainability 10 (8), 2626, 2018
2092018
Public perceptions and willingness to pay for renewable energy: A case study from Greece
S Ntanos, G Kyriakopoulos, M Chalikias, G Arabatzis, M Skordoulis
Sustainability 10 (3), 687, 2018
1912018
Predicting fuelwood prices in Greece with the use of ARIMA models, artificial neural networks and a hybrid ARIMA–ANN model
T Koutroumanidis, K Ioannou, G Arabatzis
Energy Policy 37 (9), 3627-3634, 2009
1392009
Energy saving: Views and attitudes of students in secondary education
E Ntona, G Arabatzis, GL Kyriakopoulos
Renewable and Sustainable Energy Reviews 46, 1-15, 2015
1182015
An application of the new environmental paradigm (NEP) scale in a Greek context
S Ntanos, G Kyriakopoulos, M Skordoulis, M Chalikias, G Arabatzis
Energies 12 (2), 239, 2019
1052019
Public attitudes towards photovoltaic developments: Case study from Greece
G Tsantopoulos, G Arabatzis, S Tampakis
Energy Policy 71, 94-106, 2014
1002014
Citizens’ views on various forms of energy and their contribution to the environment
S Tampakis, G Τsantopoulos, G Arabatzis, I Rerras
Renewable and Sustainable Energy Reviews 20, 473-482, 2013
992013
Environmental innovation, open innovation dynamics and competitive advantage of medium and large-sized firms
M Skordoulis, S Ntanos, GL Kyriakopoulos, G Arabatzis, S Galatsidas, ...
Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity 6 (4), 195, 2020
792020
RDEA: A recursive DEA based algorithm for the optimal design of biomass supply chain networks
E Grigoroudis, K Petridis, G Arabatzis
Renewable Energy 71, 113-122, 2014
752014
Determinants of corporate climate change disclosure for European firms
G Giannarakis, E Zafeiriou, G Arabatzis, X Partalidou
Corporate Social Responsibility and Environmental Management 25 (3), 281-294, 2018
682018
Asymmetry in price transmission between the producer and the consumer prices in the wood sector and the role of imports: The case of Greece
T Koutroumanidis, E Zafeiriou, G Arabatzis
Forest Policy and Economics 11 (1), 56-64, 2009
682009
Socio-economic determinants of energy consumption: An empirical survey for Greece
M Azam, AQ Khan, E Zafeiriou, G Arabatzis
Renewable and Sustainable Energy Reviews 57, 1556-1567, 2016
672016
Optimal design of the renewable energy map of Greece using weighted goal-programming and data envelopment analysis
E Zografidou, K Petridis, G Arabatzis, PK Dey
Computers & Operations Research 66, 313-326, 2016
672016
An econometric analysis of residential consumption of fuelwood in a mountainous prefecture of Northern Greece
G Arabatzis, C Malesios
Energy policy 39 (12), 8088-8097, 2011
662011
Small hydropower stations in Greece: The local people's attitudes in a mountainous prefecture
C Malesios, G Arabatzis
Renewable and Sustainable Energy Reviews 14 (9), 2492-2510, 2010
632010
Contribution of SHP Stations to the development of an area and their social acceptance
G Arabatzis, D Myronidis
Renewable and Sustainable Energy Reviews 15 (8), 3909-3917, 2011
592011
CO2 Emissions and Financial Performance of Socially Responsible Firms: An Empirical Survey
N Sariannidis, E Zafeiriou, G Giannarakis, G Arabatzis
Business Strategy and the Environment 22 (2), 109-120, 2013
582013
Agricultural commodities and crude oil prices: An empirical investigation of their relationship
E Zafeiriou, G Arabatzis, P Karanikola, S Tampakis, S Tsiantikoudis
Sustainability 10 (4), 1199, 2018
562018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20