Παρακολούθηση
Edson Prestes
Edson Prestes
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inf.ufrgs.br - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Towards a core ontology for robotics and automation
E Prestes, JL Carbonera, SR Fiorini, VAM Jorge, M Abel, R Madhavan, ...
Robotics and Autonomous Systems 61 (11), 1193-1204, 2013
1982013
Applied ontologies and standards for service robots
T Haidegger, M Barreto, P Gonçalves, MK Habib, SKV Ragavan, H Li, ...
Robotics and Autonomous Systems 61 (11), 1215-1223, 2013
1252013
An IEEE standard ontology for robotics and automation
C Schlenoff, E Prestes, R Madhavan, P Goncalves, H Li, S Balakirsky, ...
2012 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems …, 2012
1222012
Exploration method using harmonic functions
EP e Silva Jr, PM Engel, M Trevisan, MAP Idiart
Robotics and Autonomous Systems 40 (1), 25-42, 2002
1002002
Extensions to the core ontology for robotics and automation
SR Fiorini, JL Carbonera, P Gonçalves, VAM Jorge, VF Rey, T Haidegger, ...
Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 33, 3-11, 2015
702015
Ontology for autonomous robotics
JI Olszewska, M Barreto, J Bermejo-Alonso, J Carbonera, A Chibani, ...
2017 26th IEEE international symposium on robot and human interactive …, 2017
512017
Exploratory navigation based on dynamical boundary value problems
M Trevisan, MAP Idiart, E Prestes, PM Engel
Journal of Intelligent and Robotic Systems 45 (2), 101-114, 2006
492006
A suite of ontologies for robotics and automation [industrial activities]
SR Fiorini, J Bermejo-Alonso, P Gonçalves, EP De Freitas, AO Alarcos, ...
IEEE Robotics & Automation Magazine 24 (1), 8-11, 2017
432017
Robótica móvel
RAF Romero, E Prestes, F Osório, D Wolf
São Paulo: LTC, 21, 2014
432014
Requirements for building an ontology for autonomous robots
B Bayat, J Bermejo-Alonso, J Carbonera, T Facchinetti, S Fiorini, ...
Industrial Robot: An International Journal, 2016
372016
Defining positioning in a core ontology for robotics
JL Carbonera, SR Fiorini, E Prestes, VAM Jorge, M Abel, R Madhavan, ...
2013 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2013
332013
Autonomous learning architecture for environmental mapping
E Prestes e Silva, MAP Idiart, M Trevisan, PM Engel
Journal of Intelligent and Robotic Systems 39 (3), 243-263, 2004
322004
Generating steering behaviors for virtual humanoids using bvp control
F Dapper, E Prestes, LP Nedel
Proc. of CGI 1, 105-114, 2007
262007
Exploring the IEEE ontology for robotics and automation for heterogeneous agent interaction
VAM Jorge, VF Rey, R Maffei, SR Fiorini, JL Carbonera, F Branchi, ...
Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 33, 12-20, 2015
252015
Managing coherent groups
R Silveira, E Prestes, LP Nedel
Computer Animation and Virtual Worlds 19 (3‐4), 295-305, 2008
242008
Natural steering behaviors for virtual pedestrians
R Silveira, F Dapper, E Prestes, L Nedel
The Visual Computer 26 (9), 1183-1199, 2010
232010
Simulating pedestrian behavior with potential fields
F Dapper, E Prestes, MAP Idiart, LP Nedel
Computer Graphics International Conference, 324-335, 2006
232006
Comparing harmonic functions and potential fields in the trajectory control of mobile robots
G Faria, RAF Romero, E Prestes, MAP Idiart
IEEE Conference on Robotics, Automation and Mechatronics, 2004. 2, 762-767, 2004
232004
Robotics and intelligent systems against a pandemic
A Khamis, J Meng, J Wang, AT Azar, E Prestes, Á Takács, IJ Rudas, ...
Acta Polytechnica Hungarica 18 (5), 13-35, 2021
222021
2015 humanitarian robotics and automation technology challenge
R Madhavan, L Marques, E Prestes, R Maffei, V Jorge, B Gil, S Dogru, ...
IEEE Robotics & Automation Magazine 22 (3), 182-184, 2015
22*2015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20