Παρακολούθηση
Haralambos Sarimveis
Haralambos Sarimveis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα central.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Dynamic modeling and control of supply chain systems: A review
H Sarimveis, P Patrinos, CD Tarantilis, CT Kiranoudis
Computers & operations research 35 (11), 3530-3561, 2008
6072008
A mathematical programming approach for optimal design of distributed energy systems at the neighbourhood level
ED Mehleri, H Sarimveis, NC Markatos, LG Papageorgiou
Energy 44 (1), 96-104, 2012
3472012
Time series sales forecasting for short shelf-life food products based on artificial neural networks and evolutionary computing
P Doganis, A Alexandridis, P Patrinos, H Sarimveis
Journal of food engineering 75 (2), 196-204, 2006
2982006
Determination of the optimal tilt angle and orientation for solar photovoltaic arrays
ED Mehleri, PL Zervas, H Sarimveis, JA Palyvos, NC Markatos
Renewable energy 35 (11), 2468-2475, 2010
2902010
Optimal design and operation of distributed energy systems: Application to Greek residential sector
ED Mehleri, H Sarimveis, NC Markatos, LG Papageorgiou
Renewable Energy 51 (33), 1e342, 2013
2742013
Fuzzy model predictive control of non-linear processes using genetic algorithms
H Sarimveis, G Bafas
Fuzzy sets and systems 139 (1), 59-80, 2003
1782003
A hierarchical fuzzy-clustering approach to fuzzy modeling
G Tsekouras, H Sarimveis, E Kavakli, G Bafas
Fuzzy sets and systems 150 (2), 245-266, 2005
1622005
A GIS based operational system for wildland fire crisis management I. Mathematical modelling and simulation
D Vakalis, H Sarimveis, C Kiranoudis, A Alexandridis, G Bafas
Applied Mathematical Modelling 28 (4), 389-410, 2004
159*2004
Optimization of window-openings design for thermal comfort in naturally ventilated buildings
GM Stavrakakis, PL Zervas, H Sarimveis, NC Markatos
Applied Mathematical Modelling 36 (1), 193-211, 2012
1472012
A fast and efficient algorithm for training radial basis function neural networks based on a fuzzy partition of the input space
H Sarimveis, A Alexandridis, G Tsekouras, G Bafas
Industrial & engineering chemistry research 41 (4), 751-759, 2002
1402002
Model-based optimal control of a hybrid power generation system consisting of photovoltaic arrays and fuel cells
PL Zervas, H Sarimveis, JA Palyvos, NCG Markatos
Journal of power sources 181 (2), 327-338, 2008
1332008
Radial basis function network training using a nonsymmetric partition of the input space and particle swarm optimization
A Alexandridis, E Chondrodima, H Sarimveis
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems 24 (2), 219-230, 2012
1312012
Collaborative development of predictive toxicology applications
B Hardy, N Douglas, C Helma, M Rautenberg, N Jeliazkova, V Jeliazkov, ...
Journal of cheminformatics 2, 1-29, 2010
1302010
A new algorithm for online structure and parameter adaptation of RBF networks
A Alexandridis, H Sarimveis, G Bafas
Neural Networks 16 (7), 1003-1017, 2003
1282003
A new algorithm for developing dynamic radial basis function neural network models based on genetic algorithms
H Sarimveis, A Alexandridis, S Mazarakis, G Bafas
Computers & chemical engineering 28 (1-2), 209-217, 2004
1222004
Nonlinear model predictive control for distributed parameter systems using data driven artificial neural network models
E Aggelogiannaki, H Sarimveis
Computers & Chemical Engineering 32 (6), 1225-1237, 2008
1212008
A novel QSAR model for predicting induction of apoptosis by 4-aryl-4H-chromenes
A Afantitis, G Melagraki, H Sarimveis, PA Koutentis, J Markopoulos, ...
Bioorganic & medicinal chemistry 14 (19), 6686-6694, 2006
1172006
Prediction of high weight polymers glass transition temperature using RBF neural networks
A Afantitis, G Melagraki, K Makridima, A Alexandridis, H Sarimveis, ...
Journal of molecular structure: THEOCHEM 716 (1-3), 193-198, 2005
1122005
Ligand-based virtual screening procedure for the prediction and the identification of novel β-amyloid aggregation inhibitors using Kohonen maps and Counterpropagation …
A Afantitis, G Melagraki, PA Koutentis, H Sarimveis, G Kollias
European Journal of Medicinal Chemistry 46 (2), 497-508, 2011
1092011
A two-stage evolutionary algorithm for variable selection in the development of RBF neural network models
A Alexandridis, P Patrinos, H Sarimveis, G Tsekouras
Chemometrics and intelligent laboratory systems 75 (2), 149-162, 2005
1082005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20