Παρακολούθηση
Ameer Al-Nemrat
Ameer Al-Nemrat
Senior Lecturer in Computer Science, University of East London
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uel.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Deep learning approach for intelligent intrusion detection system
R Vinayakumar, M Alazab, KP Soman, P Poornachandran, A Al-Nemrat, ...
Ieee Access 7, 41525-41550, 2019
8272019
Fast authentication in wireless sensor networks
C Benzaid, K Lounis, A Al-Nemrat, N Badache, M Alazab
Future Generation Computer Systems 55, 362-375, 2016
852016
Cybercrime classification and characteristics
H Jahankhani, A Al-Nemrat, A Hosseinian-Far
Cyber Crime and Cyber Terrorism Investigator's Handbook, 149-164, 2014
852014
Variance ranking attributes selection techniques for binary classification problem in imbalance data
SH Ebenuwa, MS Sharif, M Alazab, A Al-Nemrat
IEEE Access 7, 24649-24666, 2019
842019
Cyber crime and cyber terrorism investigator's handbook
B Akhgar, A Staniforth, F Bosco
Syngress, 2014
552014
A dynamic access control model using authorising workflow and task-role-based access control
M Uddin, S Islam, A Al-Nemrat
Ieee Access 7, 166676-166689, 2019
322019
Analysing Human Factors for an Effective Information Security Management System
R Alavi, S Islam, H Jahankhani, A Al-Nemrat
International Journal of Security Software Engineering (IJSSE), Special …, 2012
272012
Identifying Cyber Predators through Forensic Authorship Analysis of Chat Logs
F Amuchie, A Al-Nemrat, M Alazab, R Layton
IEEE 3rd Cybercrime & Trustworthy Computing Workshop, CTC 2012, Sydney …, 2012
222012
An Analysis of Honeypot Programs and the Attack Data Collected
C Moore, A Al-Nemrat
Global Security, Safety and Sustainability: Tomorrow's Challenges of Cyber …, 2015
202015
Sustainability in information systems auditing
AABLA Rahman, A Al-Nemrat, DS Preston
European Scientific Journal, 2014
202014
Examination of cyber-criminal behaviour
H Jahankhani, A Al-Nemrat
International Journal of Information Science and Management (IJISM), 41-48, 2012
192012
Intelligent detection of mac spoofing attack in 802.11 network
C Benzaïd, A Boulgheraif, FZ Dahmane, A Al-Nemrat, K Zeraoulia
Proceedings of the 17th International Conference on Distributed Computing …, 2016
152016
Sufficiency of windows event log as evidence in digital forensics
NM Ibrahim, A Al-Nemrat, H Jahankhani, R Bashroush
Global Security, Safety and Sustainability & e-Democracy, 253-262, 2011
142011
Cybercrime profiling and trend analysis
H Jahankhani, A Al-Nemrat
Intelligence Management, 181-197, 2011
142011
Forensic malware analysis: The value of fuzzy hashing algorithms in identifying similarities
N Sarantinos, C Benzaïd, O Arabiat, A Al-Nemrat
2016 IEEE Trustcom/BigDataSE/ISPA, 1782-1787, 2016
132016
Cybercrime Victimisations/Criminalisation and Punishment
A Al-Nemrat, H Jahankhani, DS Preston
Global Security, Safety, and Sustainability 92 (1), 55-62, 2010
132010
ARP Cache Poisoning Mitigation and Forensics Investigation
AH Mangut, A Al-Nemrat, A Benzaid, Chafika, Tawil
The 14th IEEE International Conference on Trust, Security and Privacy in …, 2015
122015
Analysis of malware behaviour: Using data mining clustering techniques to support forensics investigation
EI Edem, C Benzaïd, A Al-Nemrat, P Watters
2014 Fifth Cybercrime and Trustworthy Computing Conference, 54-63, 2014
122014
Securing address registration in Location/ID split protocol using ID-based cryptography
M Aiash, A Al-Nemrat, D Preston
International Conference on Wired/Wireless Internet Communication, 129-139, 2013
12*2013
Malicious Code Detection Using Penalized Splines on OPcode Frequency
M Alazab, MA Kadiri, S Venkatraman, A Al-Nemrat
IEEE 3rd Cybercrime & Trustworthy Computing Workshop, CTC 2012, Sydney …, 2012
122012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20