Παρακολούθηση
Natalia Neverova
Natalia Neverova
Meta AI
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fb.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Densepose: Dense human pose estimation in the wild
RA Güler, N Neverova, I Kokkinos
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018
10292018
Houdini: Fooling deep structured visual and speech recognition models with adversarial examples
MM Cisse, Y Adi, N Neverova, J Keshet
Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS), 2017
383*2017
ModDrop: adaptive multi-modal gesture recognition
N Neverova, C Wolf, G Taylor, F Nebout
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2014
3282014
Multi-scale deep learning for gesture detection and localization
N Neverova, C Wolf, G Taylor, F Nebout
ECCV ChaLearn Workshop on Looking at People, 2014
2622014
Predicting Deeper into the Future of Semantic Segmentation
N Neverova, P Luc, C Couprie, J Verbeek, Y LeCun
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2017
252*2017
Learning human identity from motion patterns
N Neverova, C Wolf, G Lacey, L Fridman, D Chandra, B Barbello, G Taylor
IEEE Access 4, 1810-1820, 2016
1882016
Dense Pose Transfer
N Neverova, RA Guler, I Kokkinos
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018
1872018
Xcit: Cross-covariance image transformers
A Ali, H Touvron, M Caron, P Bojanowski, M Douze, A Joulin, I Laptev, ...
Advances in neural information processing systems 34, 20014-20027, 2021
1482021
Object Level Visual Reasoning in Videos
F Baradel, N Neverova, C Wolf, J Mille, G Mori
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018
1382018
C3DPO: Canonical 3D Pose Networks for Non-Rigid Structure From Motion
D Novotny, N Ravi, B Graham, N Neverova, A Vedaldi
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2019
117*2019
Exemplar fine-tuning for 3d human pose fitting towards in-the-wild 3d human pose estimation
H Joo, N Neverova, A Vedaldi
962020
Training vision transformers for image retrieval
A El-Nouby, N Neverova, I Laptev, H Jégou
arXiv preprint arXiv:2102.05644, 2021
712021
A Multi-scale Approach to Gesture Detection and Recognition
N Neverova, C Wolf, G Paci, G Sommavilla, G Taylor, F Nebout
Computer Vision Workshops (ICCVW), 2013 IEEE International Conference on …, 2013
712013
Hand pose estimation through weakly-supervised learning of a rich intermediate representation
N Neverova, C Wolf, F Nebout, G Taylor
Computer Vision and Image Understanding (CVIU), 2017
68*2017
Multi-task, multi-domain learning: application to semantic segmentation and pose regression
D Fourure, R Emonet, E Fromont, D Muselet, N Neverova, A Trémeau, ...
Neurocomputing 251, 68-80, 2017
612017
Cophy: Counterfactual learning of physical dynamics
F Baradel, N Neverova, J Mille, G Mori, C Wolf
arXiv preprint arXiv:1909.12000, 2019
542019
Hand segmentation with structured convolutional learning
N Neverova, C Wolf, GW Taylor, F Nebout
The 12th Asian Conference on Computer Vision (ACCV), 2014
442014
Densepose: Dense human pose estimation in the wild. arXiv 2018
RA Güler, N Neverova, I Kokkinos
arXiv preprint arXiv:1802.00434, 2018
42*2018
Transferring dense pose to proximal animal classes
A Sanakoyeu, V Khalidov, MS McCarthy, A Vedaldi, N Neverova
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on computer vision and pattern …, 2020
412020
Modout: learning to fuse face and gesture modalities with stochastic regularization
F Li, N Neverova, C Wolf, GW Taylor
International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG), 2017
30*2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20