Παρακολούθηση
Melanie Tory
Melanie Tory
Roux Institute, Northeastern University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα northeastern.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Human factors in visualization research
M Tory, T Moller
IEEE transactions on visualization and computer graphics 10 (1), 72-84, 2004
6422004
Rethinking visualization: A high-level taxonomy
M Tory, T Moller
IEEE symposium on information visualization, 151-158, 2004
3702004
Collaborative coupling over tabletop displays
A Tang, M Tory, B Po, P Neumann, S Carpendale
Proceedings of the SIGCHI conference on Human Factors in computing systems …, 2006
3422006
Evaluating visualizations: do expert reviews work?
M Tory, T Moller
IEEE computer graphics and applications 25 (5), 8-11, 2005
3002005
How information visualization novices construct visualizations
L Grammel, M Tory, MA Storey
IEEE transactions on visualization and computer graphics 16 (6), 943-952, 2010
2822010
Personal visualization and personal visual analytics
D Huang, M Tory, BA Aseniero, L Bartram, S Bateman, S Carpendale, ...
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 21 (3), 420-433, 2014
2802014
What do we talk about when we talk about dashboards?
A Sarikaya, M Correll, L Bartram, M Tory, D Fisher
IEEE transactions on visualization and computer graphics 25 (1), 682-692, 2018
2352018
Empirical guidance on scatterplot and dimension reduction technique choices
M Sedlmair, T Munzner, M Tory
IEEE transactions on visualization and computer graphics 19 (12), 2634-2643, 2013
1842013
Visualization task performance with 2D, 3D, and combination displays
M Tory, AE Kirkpatrick, MS Atkins, T Moller
IEEE transactions on visualization and computer graphics 12 (1), 2-13, 2005
1842005
Eviza: A natural language interface for visual analysis
V Setlur, SE Battersby, M Tory, R Gossweiler, AX Chang
Proceedings of the 29th annual symposium on user interface software and …, 2016
1772016
A taxonomy of visual cluster separation factors
M Sedlmair, A Tatu, T Munzner, M Tory
Computer Graphics Forum 31 (3pt4), 1335-1344, 2012
1562012
That one there! Pointing to establish device identity
C Swindells, KM Inkpen, JC Dill, M Tory
Proceedings of the 15th annual ACM symposium on User interface software and …, 2002
1412002
Dimstiller: Workflows for dimensional analysis and reduction
S Ingram, T Munzner, V Irvine, M Tory, S Bergner, T Möller
2010 IEEE Symposium on Visual Analytics Science and Technology, 3-10, 2010
1312010
A parallel coordinates style interface for exploratory volume visualization
M Tory, S Potts, T Moller
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 11 (1), 71-80, 2005
1262005
The frustrations and benefits of mobile device usage in the home when co-present with family members
E Oduor, C Neustaedter, W Odom, A Tang, N Moallem, M Tory, P Irani
Proceedings of the 2016 ACM conference on designing interactive systems …, 2016
1242016
Supporting communication and coordination in collaborative sensemaking
N Mahyar, M Tory
IEEE transactions on visualization and computer graphics 20 (12), 1633-1642, 2014
1092014
Applying pragmatics principles for interaction with visual analytics
E Hoque, V Setlur, M Tory, I Dykeman
IEEE transactions on visualization and computer graphics 24 (1), 309-318, 2017
892017
A model-based visualization taxonomy
M Tory, T Möller
School of Computing Science, Simon Fraser University 39, 2002
832002
eSeeTrack - Visualizing Sequential Fixation Patterns
HY Tsang, M Tory, C Swindells
Visualization and Computer Graphics, IEEE Transactions on 16 (6), 953-962, 2010
822010
Mental registration of 2D and 3D visualizations (an empirical study)
M Tory
IEEE Visualization, 2003. VIS 2003., 371-378, 2003
802003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20