Παρακολούθηση
Pierre Wellner
Pierre Wellner
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα pierrewellner.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Interacting with paper on the DigitalDesk
P Wellner
Communications of the ACM 36 (7), 87-96, 1993
17551993
Multimedia service access by reading marks on an object
PD Wellner
US Patent 5,640,193, 1997
8761997
The AMI meeting corpus: A pre-announcement
J Carletta, S Ashby, S Bourban, M Flynn, M Guillemot, T Hain, J Kadlec, ...
International workshop on machine learning for multimodal interaction, 28-39, 2005
8702005
The DigitalDesk calculator: tangible manipulation on a desk top display
P Wellner
Proceedings of the 4th annual ACM symposium on User interface software and …, 1991
5021991
Back to the real world
P Wellner, W Mackay, R Gold
Communications of the ACM 36 (7), 24-26, 1993
4861993
The AMI meeting corpus
I McCowan, J Carletta, W Kraaij, S Ashby, S Bourban, M Flynn, ...
Proceedings of the 5th international conference on methods and techniques in …, 2005
4112005
A desk supporting computer-based interaction with paper documents
W Newman, P Wellner
Proceedings of the SIGCHI conference on Human Factors in computing systems …, 1992
3081992
Interactive copying system
PD Wellner
US Patent 5,511,148, 1996
3051996
Adaptive thresholding for the DigitalDesk
PD Wellner
Xerox, EPC1993-110, 1-19, 1993
2791993
Modeling human interaction in meetings
I McCowan, S Bengio, D Gatica-Perez, G Lathoud, F Monay, D Moore, ...
2003 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal …, 2003
1502003
On the use of information retrieval measures for speech recognition evaluation
IA McCowan, D Moore, J Dines, D Gatica-Perez, M Flynn, P Wellner, ...
IDIAP, 2004
1462004
Adaptive audio delay control for multimedia conferencing
DN Horn, AM Mane, PD Wellner
US Patent 5,953,049, 1999
1271999
Active talker display for web-based control of conference calls
PD Wellner, ST Dacek, AA Goikhman, CT Torkelson
US Patent 6,628,767, 2003
1242003
Interactive desktop display system for automatically adjusting pan and zoom functions in response to user adjustment of a feedback image
PD Wellner, MJ Flynn, KA Carter, WM Newman
US Patent 6,067,112, 2000
1122000
Browsing recorded meetings with Ferret
P Wellner, M Flynn, M Guillemot
International Workshop on Machine Learning for Multimodal Interaction, 12-21, 2004
1072004
Concurrent editing: the group's interface
JS Olson, GM Olson, LA Mack, P Wellner
Proceedings of the IFIP TC13 Third Interational Conference on Human-Computer …, 1990
851990
StateMaster: a UIMS based on statecharts for prototyping and target implementation
PD Wellner
Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 1989
791989
Word-serial reader for network devices having limited display capabilities
GE Blonder, DM Weimer, PD Wellner
US Patent 6,098,085, 2000
732000
A meeting browser evaluation test
P Wellner, M Flynn, S Tucker, S Whittaker
CHI'05 extended abstracts on Human factors in computing systems, 2021-2024, 2005
652005
Associating data connections with conference call telephone
PD Wellner, ST Dacek, AA Goikhman, CT Torkelson
US Patent 6,665,392, 2003
412003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20