Nareshpal Singh Saini
Nareshpal Singh Saini
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα gndu.ac.in - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Comment on “Mathematical and physical aspects of Kappa velocity distribution”[Phys. Plasmas 14, 110702 (2007)]
MA Hellberg, RL Mace, TK Baluku, I Kourakis, NS Saini
Physics of Plasmas 16 (9), 094701, 2009
307*2009
Dust ion acoustic solitons in a plasma with kappa-distributed electrons
TK Baluku, MA Hellberg, I Kourakis, NS Saini
Physics of Plasmas 17 (5), 053702, 2010
1812010
Oblique electrostatic excitations in a magnetized plasma in the presence of excess superthermal electrons
S Sultana, I Kourakis, NS Saini, MA Hellberg
Physics of Plasmas 17 (3), 032310, 2010
1542010
Arbitrary amplitude ion-acoustic solitary excitations in the presence of excess superthermal electrons
NS Saini, I Kourakis, MA Hellberg
Physics of Plasmas 16 (6), 062903, 2009
1412009
Ion-acoustic solitons in weakly relativistic plasma containing electron–positron and ion
TS Gill, A Singh, H Kaur, NS Saini, P Bala
Physics Letters A 361 (4-5), 364-367, 2007
922007
Dust-acoustic wave modulation in the presence of superthermal ions
NS Saini, I Kourakis
Physics of Plasmas 15 (12), 123701, 2008
912008
Electron-acoustic solitary waves in the presence of a suprathermal electron component
A Danehkar, NS Saini, MA Hellberg, I Kourakis
Physics of Plasmas 18 (7), 072902, 2011
792011
Electron-acoustic solitary waves in the presence of a suprathermal electron component
A Danehkar, NS Saini, MA Hellberg, I Kourakis
Physics of Plasmas 18 (7), 072902, 2011
792011
The Kadomstev–Petviashvili equation in dusty plasma with variable dust charge and two temperature ions
TS Gill, NS Saini, H Kaur
Chaos, Solitons & Fractals 28 (4), 1106-1111, 2006
712006
Ion-acoustic solitons and double-layers in a plasma consisting of positive and negative ions with non-thermal electrons
TS Gill, P Bala, H Kaur, NS Saini, S Bansal, J Kaur
The European Physical Journal D-Atomic, Molecular, Optical and Plasma …, 2004
642004
Ion-acoustic solitons and double-layers in a plasma consisting of positive and negative ions with non-thermal electrons
TS Gill, P Bala, H Kaur, NS Saini, S Bansal, J Kaur
The European Physical Journal D-Atomic, Molecular, Optical and Plasma …, 2004
642004
Ion-acoustic solitons in a plasma consisting of positive and negative ions with nonisothermal electrons
TS Gill, H Kaur, NS Saini
Physics of Plasmas 10 (10), 3927-3932, 2003
512003
Modulational instability of electron-acoustic waves: an application to auroral zone plasma
TS Gill, H Kaur, S Bansal, NS Saini, P Bala
The European Physical Journal D 41 (1), 151-156, 2007
432007
Electron beam–plasma interaction and ion-acoustic solitary waves in plasmas with a superthermal electron component
NS Saini, I Kourakis
Plasma Physics and Controlled Fusion 52 (7), 075009, 2010
382010
Self-focusing and self-phase modulation of an elliptic Gaussian laser beam in collisionless magnetoplasma
NS Saini, TS Gill
Laser and Particle Beams 24 (3), 447, 2006
372006
Ion-acoustic envelope excitations in electron–positron–ion plasma with nonthermal electrons
TS Gill, AS Bains, NS Saini, C Bedi
Physics Letters A 374 (31-32), 3210-3215, 2010
342010
Modulational instability of ion-acoustic wave envelopes in magnetized quantum electron-positron-ion plasmas
AS Bains, AP Misra, NS Saini, TS Gill
Physics of Plasmas 17 (1), 012103, 2010
302010
Small amplitude electron-acoustic solitary waves in a plasma with nonthermal electrons
TS Gill, H Kaur, NS Saini
Chaos, Solitons & Fractals 30 (4), 1020-1024, 2006
302006
Ion acoustic solitons in a nonextensive plasma with multi-temperature electrons
NS Saini
Astrophysics and Space Science 346 (1), 155-163, 2013
292013
A nonlinear Zakharov-Kuznetsov equation in magnetized plasma with q-nonextensive electrons velocity distribution
AS Bains, M Tribeche, NS Saini, TS Gill
Physics of Plasmas 18 (10), 104503, 2011
292011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20